4/28/2020

Duizenden 5G-aansprakelijkheidsbrieven voor Telecom, politici en ambtenaren

Waarom moet er zo nodig 5G komen als zoveel mensen het niet willen?

- Overal midden ,in de Lockdown, zie je de afsperringen met als doel overal stiekem 5 g kastjes te plaatsen. Lantaarnpalen, bushokjes gebouwen enzovoort.
Het zijn kleine kastjes 10 x 20 cm en worden massaal geplaatst.

5G, de heilige graal voor de NWO communistische maatschappij waar we in grote stappen naar toe gaan wordt in rap tempo uitgerold. maatschappij waar we in grote stappen naar toe gaan wordt in rap tempo uitgerold. 

- 5G bied de overheid de mogelijkheid  massaal de bevolking volledig onder controle te hebben.
Er zijn uiteenlopende studies, wetenschappers, medici die zich zorgen maken over de gevolgen van de extreem sterke straling van 5G op mens en dier, en dan vooral de non-thermische gevolgen die invloed hebben op voortplantingsorganen, zenuwstelsel en dna.

Bekijk bijvoorbeeld het statement van het grootste science blad van USA:blogs.scientificamerican.com/observat...
En bekijk het initiatief van honderden wetenschappers van over de hele wereld.: www.5gappeal.eu/.

Ga eens een stukje lopen op het nieuwe stuk boulevard van Scheveningen, ten zuiden van de pier.
Daar zie je alvast de nieuwe 'smart' lantarenpalen, inclusief speakers, 5g antennes en camera's. Geen drones meer nodig straks om de 1,5 meter samenleving te handhaven!

5G is straling. Zeer hoge straling. maar volgens experts en politiek blijven we bij de limiet.
Dat is 1 niet waar en 2 als er een oorlog komt heeft onze Overheid ( dus ja dat is ook de overheid van WW2!) een speelgoedapparaat bedacht waardoor we beperkt raken.
Ministerie heeft toegegeven dat 5G kan worden gebruikt als een wapen.
En NIEMAND had verwacht dat er met de WW2 zoveel mensen zouden worden afgeslacht! Door wie? Door de overheden !!
Een deurwaarder heeft afgelopen week brieven namens 3.349 deelnemers aan de 5G-actie van de Nationale Bond tegen Overheidszaken afgeleverd bij de directeuren van KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo. 
Ook politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen. 

De documenten brengen hen de boodschap dat ze persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld wegens onrechtmatige daad als ze de uitrol van 5G niet stoppen. Binnenkort ontvangen ze nog een tweede lading brieven.

‘Dit is het moment waarnaar we al een half jaar hebben toegeleefd’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De 5G-actie begon eind september vorig jaar. 

De verwachting was dat de campagne in januari kon worden gesloten. Zwarts hoopte dat tenminste 1.000 à 1.500 mensen aan de actie zouden meedoen, maar werd overweldigd door een veel grotere hoeveelheid aanmeldingen. 

Het aantal van 1.500 was al binnen een week bereikt. 
In totaal lijken zich 8.300 mensen bij de actie te hebben aangesloten. Dat zou een zeer hoog aantal zijn, als het klopte. 
Dit is echter niet waarschijnlijk, mede omdat sommigen zich meerdere keren voor de actie hebben aangemeld. De Bond is nog bezig om databestanden op orde te brengen. 

Het hoe dan ook hoge aantal deelnemers vindt Zwarts ‘echt geweldig’. Een belangrijke verklaring voor het succes van de Bond ziet hij in de steun die na de start van de campagne in Facebookgroepen op gang kwam en de bereidheid van vrijwilligers om zich voor de actie in te spannen en hun netwerk in te schakelen. Zwarts: ‘Ik ben ze daar erg dankbaar voor. Zonder de steun en het vertrouwen van alle mensen die ons een warm hart toedragen, zouden we nooit zover zijn gekomen.’ 
Het sluiten van de campagne in januari is niet haalbaar gebleken. Het aantal aanmeldingen dat moest worden verwerkt, was daarvoor te groot. Daarnaast bleken betrekkelijk veel ingeleverde documenten verkeerd ingevuld te zijn. 
Het probleem kon alleen worden verholpen door de aanmeldprocedure te automatiseren. Als gevolg daarvan moest iedereen de documenten opnieuw ondertekenen, ook al hadden ze eerder correct ingevulde stukken opgestuurd. ‘We konden niet anders’, meent Zwarts. 
‘Als we deze automatiseringsslag niet hadden gemaakt, dan zouden mensen het risico hebben gelopen dat hun contracten later door de rechter ongeldig zouden worden verklaard. Dat wilden we uiteraard voorkomen.

De Bond beschikt sinds kort over een soepel werkend digitaal aanmeldsysteem dat aanmelden, ondertekenen en betalen in één keer afhandelt. Tot voor kort waren hier nog tussenstappen via e-mail voor nodig. Het systeem wordt nog geperfectioneerd, maar het kan zeker voor toekomstige acties worden ingezet. Zwarts: ‘We kunnen niet alles aan de computer overlaten, want er zullen altijd vragen zijn die we moeten beantwoorden en praktische problemen die we moeten helpen oplossen. Maar het scheelt heel veel dat we dit systeem nu hebben. We kunnen straks grote aantallen snel verwerken.’  
Nog niet alle praktische kwesties zijn opgelost. Een deel van de mensen die zich de afgelopen weken voor de 5G-actie hebben aangemeld, moet nog een uitnodiging voor het digitaal ondertekenen ontvangen. Dit zal binnenkort gebeuren. Daarnaast heeft een kleine groep deelnemers die zich in september en oktober al bij de actie hadden aangesloten, nog geen uitnodiging gekregen om nieuw opgemaakte contracten te ondertekenen. In de verwerking van hun e-mailadressen is iets misgegaan. 

 De Bond heeft speciale software aangeschaft om die e-mailadressen uit de databestanden te filteren. Zwarts verwacht dat deze mensen binnen een week alsnog bericht krijgen.
Totdat iedereen de kans heeft gehad om zijn oorspronkelijke aanmelding voor de 5G-actie om te zetten in een compleet digitale registratie, sluit de Bond zijn 5G-campagne nog niet. 
Zwarts verwacht dat de campagne begin volgende maand definitief zal worden gesloten. 

Daarna gaat de deurwaarder een tweede lading aansprakelijkheidsbrieven bij de telecomdirecteuren, politici en ambtenaren afleveren. Tussen deze documenten bevinden zich dan ook de brieven van degenen die zich de afgelopen weken bij de actie hebben aangemeld.
 Zolang de campagne niet definitief is gesloten, kunnen mensen zich nog als deelnemer registreren. 

De campagne is definitief gesloten als aanmelden op de website niet meer mogelijk is.De Bond zorgt ervoor dat alle brieven vóór de veiling van de 5G-frequenties bij de verantwoordelijken binnen zijn. Deelnemers moeten vóór 4 april a.s. digitaal ondertekenen

Sluiting 5G-campagne naderbij

Hoe groter onze aanhang, hoe meer we de aandacht op onze acties kunnen vestigen en hoe beter we ons gemeenschappelijke belang kunnen behartigen. Dat is ook jouw belang! Samen staan we sterk. 

Mensen die zich nog bij de 5G-actie willen aansluiten, kunnen dat hier doen.


Sinds kort is de Nationale Bond tegen Overheidszaken weer actief op Facebook. 
De Bond kan weliswaar niet beschikken over zijn oorspronkelijke account, maar heeft wel een nieuwe pagina kunnen aanmaken. 
Ga naar onze Facebookpagina geef de Bond een like en nodig vrienden uit om óók de pagina te volgen! 


Geen opmerkingen: