11/30/2018

Macron setzt seine Miliz (Eurogendfor) ein!!!!


ES IST 20 NACH 12

 Ähnliches Foto
Macron setzt seine Miliz (Eurogendfor) ein, die grösstenteils aus ausländischen Truppen besteht.
Diese roboterartigen Kräfte stürzen sich auf friedliche Demonstranten und prügeln wild um sich. 
-

BITTE ANHÖREN :  Unfaßbar Paneuropa 

Die Feinde der Menschen sind viele Unternehmen die den Kalergi Plan vorantreiben ES IST VERHEEREND !!!

 

 

11/26/2018

Französischer Polizist ruft auf - gelbe Westen /gilet jaune /yellow vest (deutsch, france, engl.)

ici aussi traduction en france
+ here also translation in english !!!  


Hallo Bürger dieser Welt.  
Französischer Polizist ruft auf auch gelbe Westen zu tragen , statt mit Knüppeln zu hantieren

Polizist über BEFEHL gelbe Westen zu knüppeln & schämt sich für den Beruf & ruft Polizisten auf ...

PROTESTIERE 'OHNE' GEWALT

  Hallo Anons. 

Mit Sorge sehen wir die Bewegung „Gelbe Westen“ in Frankreich und in Belgien. 

Nach Prüfung der Lage ist es höchstwahrscheinlich eine staatliche Inszenierung die uns Menschen auffordert, sehr vorsichtig zu sein. 

Wir sollten nicht planlos der Bewegung  

> Global -change Gelbe Westen“ in Deutschland folgen.  
DENN ACHTUNG 

PROTESTIERE 'OHNE' GEWALT!!!

Die gleich lautenden neutralen Mainstreammedien Berichterstattungen sollte uns warnen, denn das ist nicht unsere gewohnte Berichterstattung. 

Hier steckt mehr dahinter. Hier wird etwas gewollt aufgebaut.
Hier stinkt etwas mächtig zum Himmel. Wir vermuten eine Falle für die Bürger in Frankreich und in Belgien sowie, wenn es über schwappt, ebenfalls für Deutschland und den angrenzenden Ländern.
Der gewollte Start zum Bürgerkrieg!
 

Sie wollen, das wir uns in Deutschland mit den Franzosen und den Belgiern sympathisieren. Viele Deutsche Patrioten warten nur auf ein Zeichen um los zuschlagen. 

Der erste Dezember 2018 mit der angemeldeten Demonstration in Berlin könnte dafür taugen. Beachtet.
Der Staat ist vorbereitet. Wenn die Feuer entzündet sind gehen sie nicht mehr so schnell aus und wir bekommen dann das vom Tiefenstaat gewollte Chaos.
Aus dem Chaos soll dann ein neues System aufgebaut werden. Unser jetziges System hat fertig!
Merkel und Macron haben fertig!
Aus dem Chaos soll ein neues System entstehen, jetzt wo der dritte Weltkrieg nicht starten will, könnte der Bürgerkrieg hergenommen werden und die seit langem geplante N W O in Europa errichtet werden. Alles Gute Deutschland.  und

PROTESTIERE 'OHNE' GEWALT


Anonymous. -- France ---  

PROTESTER 'SANS' VIOLENCE

légèrement changé ---faire votre propre vidéo dans votre langue Bonjour les citoyens de ce monde. Bonjour Anon. Nous sommes préoccupés par le mouvement Yellow West en France et en Belgique. Après avoir examiné la situation, il s’agit très probablement d’une mise en scène qui demande à l’homme d’être très prudent. Les mêmes reportages neutres dans les médias grand public neutres devraient nous avertir, car ce n’est pas notre reportage habituel. Il y a plus derrière cela. Quelque chose est en train d'être mis en place ici.
Ici, quelque chose de puissant pue le ciel. Nous soupçonnons un piège pour les citoyens en France et en Belgique et, s'il dépasse, pour l'Allemagne et les pays voisins. Le début voulu de la guerre civile! Respecté. L'état est préparé. Lorsque les incendies sont allumés, ils ne s'éteindront pas si vite et nous aurons le chaos de l'état profond. Hors du chaos, un nouveau système devrait être construit. 

Notre système actuel est terminé!
Merkel et Macron ont fini!
Un nouveau système doit émerger du chaos: maintenant que la troisième guerre mondiale ne veut pas commencer, la guerre civile pourrait être reprise et la NWO, planifiée depuis longtemps, pourrait être construite en Europe. 

tout le meilleur  

PROTESTER 'SANS' VIOLENCE
 
Anonymous. 


 ------ English -----

 PROTEST 'WITHOUT' VIOLENCE

 slightly changed ------- make your own video in your language Hello citizens of this world. 
Hello Anon. 
We are concerned about the Yellow West movement in France and Belgium. 
After examining the situation, it is most likely a state staging that asks us humans to be very careful. 
The same neutral neutral mainstream media reports should warn us, because that is not our usual reporting. 
There is more behind this. 
Something is being set up here. Here something powerful stinks to the sky. 
We suspect a trap for the citizens in France and in Belgium and, if it over spills, also for Germany and the neighboring countries. 
The wanted start to civil war! Respected. 
The state is prepared. 
When the fires are kindled, they will not go out so fast and we'll get the chaos of the deep state. Out of chaos a new system should be built. 
Our current system has finished! Merkel and Macron have finished! 

Out of chaos, a new system is to emerge, now that the third world war does not want to start, the civil war could be taken over and the long-planned NWO could be built in Europe. 

 PROTEST 'WITHOUT' VIOLENCE


 Video;  Anonymous.

Macron wordt ingemauert in zijn paleis, Franze ME sluit zich aan, Belgie volgt

De hesjes rukken op en de politie deed eerst niks, totdat er een guillotine bijgehaald werd, Macron wordt ingemetseld in zijn paleis (LOL)
met het staats servies van boven 250000€  
https://images.gscdn.nl/image/64d5847f11_Dsyk5mcWwAEviNT.jpg?w=593&s=3246e6f7f556791c4dc467c59d8bbbc6

Voormalige Volkskranten in Europa proberen de geelmansen nog euvel te duiden als "extreemrechts", maar er gaan al geruchten dat ook de Franse ME zich bij de Gilets Jaunes wil aansluiten en de traangaskanonnen straks op de Franse elite richt,Er gaan al geruchten dat ook de Franse ME zich bij de Gilets Jaunes wil aansluiten en de traangaskanonnen straks op de Franse elite richt, dus Macron kan beter alvast onder z'n bureau kruipen.

Ondertussen is het Gele Hesjes-virus overgewaaid naar Wallonië, want daar spreken ze ook Frans en zijn ze het ook beu dat iedere belastingverhoging tegenwoordig gepaard gaat met een preek over milieu, migratie of een transitie richting ander globaliserings-gelul waar niemand om gevraagd heeft maar iedereen voor moet betalen (leestip!).

En Nederland vooral eerst op Facebook, waar meerdere groepen zich in het geel tooien (Like! gelehesjes Jan Roos!) en de politie mogelijk/misschien (slagje om de fake news-arm hier) al door nerveuze elite op preventie-razzia is gestuurd bij deze snel groeiende gele groep

Als het een warme winter wordt, ligt het dit jaar niet aan de opwarming van de aarde


11/25/2018

Rijksgenooten! Het Akkoord der Proleeten is weder vleesch noch visch voor jullie!

Het onvervreemdbare recht van een inheems volk dus ook voor u!!

EU- Rijksgenooten!
Het Akkoord der EU- Proleeten is weder vleesch noch visch voor jullie!”
De nieuwe tsunami komt alleen naar de noordelijke landen en dat is Zweden Nederland en Duitsland.
10 miljoen mensen is het max was dat Nederland aan kan op een gezonde manier
-
De grootste bedreiging voor regenten die kwaad/onbehoorlijk eigenbelang in de zin hebben is altijd de eigen bevolking. Altijd weer.
Dat hebben zij WEL geleerd van de geschiedenis. 


Vandaar dat het allemaal zo zacht en lief gelispeld wordt, dat houdt de bevolking slapend terwijl zij stukje bij beetje en iedere dag verder in het pak genaaid worden.
WANT ook de nl - EU politici speelt mee met de toekomst van NL . Ongelooflijk dat partijen als het CDA, VVD en de CU  Groen Links, d66, SP en Dierenpartij  het überhaupt in hun hoofd halen om te overwegen dit verdrag te tekenen. er zijn maar weinig landen waar het volk zich zo laat naaien.
Uw kinderen moeten levenslang voor een easy uitkering leventje werken en dit te voorzien als een "recht van de mens"?  
Daar gaan onze kinderen en kleinkinderen de wrange vruchten van plukken.

Ondertussen helpt het om de burgers dagelijks te wijzen en heel geraffineerd  (Typische keuze de Erasmusbrug) op hoezeer zij zich schuldig maken aan racisme, fascisme, homofobie, islamofobie, patriarchy, mysogynie en andere verborgen micro-aggression tegen den diversiteit waarvoor de SJW's op onze universiteiten nog een goede Nederlandse vertaling moeten ontwerpen. Alles om u in de hoek te duwen...
 -
Maar waar zijn de mensenrechten van de Europeanen? En die van de Europese kinderen? 

Lees hieronder:Objective 4 action f  – De afwezigheid van een nationaliteit van een migrant is geen enkel probleem. Het creëert enkel wat hobbels in het identificeren van de migrant als zijnde legitiem. Landen zullen deze migranten alsnog moeten opnemen en hen van basisvoorzieningen voorzien.

-

Objective 5 – "Het verbeteren, bevorderen en flexibiliseren van reguliere migratie."

Objective 7 action a – Bestaand relevant beleid kan gedwongen worden zich aan te passen aan de Sharia eisen van de instromende migranten.

Objective 7 action b – Islam wordt erkend als een religie en krijgt daardoor verregaande immuniteit en bescherming. Hun mensenrechten zullen gewaarborgd worden aan de hand van de islamitische normen en waarden.

Objective 11 action f – Aangaande de relevante wetten en/ of reglementen die dienovereenkomstig worden gewijzigd dienen te worden, verplicht dit om illegale migratie te accepteren, terwijl de bestrijding van "discriminatie" het gereedschap zal worden dat altijd in het voordeel van de migrant zal uitpakken.

Objective 15 action e – Zal gebruikt worden om Sharia-compliant Gezondheidszorg te faciliteren.

Objective 16 action c – Verzekert gezinshereniging waardoor de migratie exponentieel vergroot zal worden.

Objective 17 / 33 – Kritisch nadenken aangaande twijfelachtig gedrag van de migranten (denk bv aan Nieuwjaarsnacht in 'Keulen') wordt een probleem want dit wordt door deze Objective veroordeeld en zelfs mogelijk strafbaar(!).

Objective 17 action a – Neemt de VvMU onder vuur want migranten moeten standaard als onschuldige slachtoffers worden gezien, ook als dit niet zo is.

Objective 17 action c – Het controleren van de MSM, o.a. door censuur, want ongemakkelijke feiten omtrent migratie mogen niet langer worden gebracht, alleen het aanprijzen van de migratie als zijnde een progressief en positief iets krijgt nog ruimte. De kritische media zullen hierdoor zonder steun of fondsen komen te zitten wat e.e.a. nog verder verergerd.
 -
Objective 17 action g – Migratie wordt nu ook gepromoot in het kader van eventuele verkiezingscampagnes.

Objective 20 action i – Legt de fundatie voor Sharia bankieren.
-
In 1973 stichtten de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Liga de Euro-Arabische Dialoog. 
Onder het voorwendsel van een dialoog creëerden ze een politiek en wettelijke superstructuur die de gehele Euro-Arabische relatie omvat. 

Te midden van andere overeenkomsten werd ook de migratie geadresseerd als zijnde een belangrijk component van deze relatie (ER WAS AL EEN REGELING : Olie voor Migratie), dit werd geëist door de Arabische Associatie. 
Deze hele Clusterf*ck komt dus niet bepaald uit de lucht vallen. Zie hier de gehele Straatsburg resolutie:
- gerard1945.wordpress.com/2017/08/06/d...

We gaan er gewoon keihard met boter en suiker in, niet meer niet minder.
-
Want over de desastreuze gevolgen voor de inheemse bevolkingen die de enorme aanwas zullen moeten gaan verstouwen wordt met geen woord gerept. 
Hoe zit het dan met hún ,,inheemse,, mensenrechten? 
Tellen die soms niet meer mee enkel en alleen omdat zij toevallig Europees zijn? 

Het is een Grondrecht voor iedereen!!! , óók vastgelegd in een UN resolutie aangaande genocide(!) 
en het onvervreemdbare recht van een inheems volk zich op haar eigen grondgebied te ontwikkelen, leven, vieren van tradities e.d. 
LEES HET (pdf-alert):
- www.un.org/en/genocideprevention/docum...
Ziet u met name Artikel II, Lid b en c.De Marrakech-pact instromers zullen allen stemrecht krijgen. 
Een uitweg hiertegen wordt nu dicht getimmerd met allerlei ondemocratische verdragen.

Maar ze weten namelijk dat als de inhoud van het pact teveel wordt belicht mensen gaan tegenstribbelen, daarom houden ze liever stil.
Bovendien is er al een Verdrag van Dublin waar geen enkel land zich aan houdt, en ook nieuwkomers niet. 
Het laatste wat wij nodig hebben is nog een handtekening zetten onder een zgn. niet-bindend verdrag.

 Video: Het vervangen van de Europese bevolking met een Afrikaanse bevolking: Dat is letterlijk wat United Nations Secretary-General António Guterres er over zegt Launch of Migration Report: Making Migration Work for All


Landen die NIET tekenen: 
USA, Australië, Bulgarije, Brazilië , Denemarken Estland, Israël Italië Japan Kroatië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Tsjechische Rep, Hongarije USA Zwitserland, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipijnen, Taiwan.
(Lijst is nog niet compleet. meer landen  gaan niet  tekenen in Oost-Europa en , Noord -Azië.)

Landen die WEL tekenen: 
Alle Afrikaanse, Pakistan, en India , Duitsland en zeer waarschijnlijk ook Zwitserland en in  Marokko wordt het als Marrakech geschreven. De Franse spelling dus.
en Ned. twijfelt  , NEE  hoor, Rutte en Timmerman drammen het met een fake inlegvelletjes er door heen. 
De bezem moet door Den Haag Pim Fortuyn wilde het.
Het zittende regime wil dat de mensen meer bewegen en minder eten. En reken maar dat die D66 rechters dat pact gaan gebruiken. Met alle energie die in hen ligt. Tenminste als de anarchie dan al niet uitgebroken is Tijd voor oranje vestjes .
-
Marrakech is het zeer luxe conferentie oord waar ook het wereldwijde ambtenaren volk maar al te graag vergadert of om er een laatste stempel op te zetten op een pact , een instructie die migratie uit derde wereld landen in stroomversnelling brengt en lokale autoriteit en soevereiniteit van landen finaal negeert en zwijgen oplegt met plichten en een burgeroorlog en sharia in de straten.
Voor de liefhebbers hier het hele UN Marrakesh  mondain in pdf formaat:  www.google.nl/search 
De globalisten in Engeland en Amerika zijn intussen betrapt op een geheim complot on propaganda te verspreiden via de media:
"Anonymous blows lid off huge psyop in Europe and it's funded by UK & US" www.rt.com/news/444737-uk-funded-camp...
Bron:
www.cyberguerrilla.org/blog/operation...


ps: Toch knap hoe de NPO niks laat zien over de riots in Parijs. 
Het moet wel rustig blijven op de taxfarm Holland. Worden wel steevast als relschoppers geframed.


 

11/21/2018

Slowakije verbiedt de islam als religie te registreren.

Slowakije heeft een wet aangenomen die de islam verbiedt als religie te registreren.

De Slowaakse premier Robert Fico heeft verklaard dat hij bereid is een muur te bouwen om massa-immigratie in het land te voorkomen.

 – Wij zullen nooit een moslim aanvaarden in Slowakije, we zullen hier geen islamitische gemeenschappen creëren, omdat zij een ernstig gevaar voor de veiligheid vormen, zei premier Fico in maart 2016.
Volgens Fico is het onmogelijk dat moslims in een westerse samenleving integreren.

 – De voorspelling is dat er dit jaar meer dan een miljoen vluchtelingen in Europa zullen aankomen, het is onmogelijk dat deze mensen met een zonderlinge geloofsovertuiging en cultuur gaan integreren, zei hij. Fico verduidelijkte zijn visie op de massa-immigratie en het toenemen van de islamitische gemeenschap met de woorden: – Dit is iets wat wij hier niet willen.

Slowakije heeft nu laten zien dat men het serieus meent en heeft een wet aangenomen die het voor de islam effectief onmogelijk maakt een officiële status als een religie te verwerven.
Het parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen die door de Slowaakse Nationale Partij (SNS) was ingediend, wat eist dat een religie minstens 50.000 leden moet hebben, een stijging van 20.000, om zich te kwalificeren voor overheidssubsidies en het recht op eigen privé-scholen.

De wet werd goedgekeurd door een tweederde meerderheid in het parlement, door zowel regerings- als oppositiepartijen.
De wetswijziging maakt het veel moeilijker voor de islam om als een religie te registreren, die volgens de laatste volkstelling slechts 2000 beoefenaars heeft in Slovakije, en geen erkende moskeeën.
De Islamic Foundation in Slowakije schat het aantal op ongeveer 5000.
SNS voorzitter Andrej Danko zei: “We moeten moeten er alles aan doen dat er in de toekomst geen moskee wordt gebouwd.”

Bron:
http://www.express.co.uk/news/world/738462/Slovakia-law-Islam-ban-registered-religion-Eu-migrant-quota-Muslim-sentiment

Migratiepact NL:8 mil. BE:20mill.DE 275 mill

Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen gaan financieren.

Voorzitter Duits parlementair comité: VN Migratiepact heeft wel degelijk rechtskracht en zet alles op zijn kop - Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije en Estland weigeren te ondertekenen 

– Na het Migratiepact komt ook het VN Vluchtelingenpact:
Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen permanent gaan financieren!
-
Het VN pact schrapt ook voorgoed het stellen de vraag ‘waar trekken we een grens?’, of er nu 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen of 1 miljard migranten komen.
 
De massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten naar het Westen, en in het bijzonder het VN Migratiepact dat steeds meer landen weigeren te ondertekenen, is volgens paragraaf 6 van het 
volkerenstrafrecht niets minder dan de legalisering van genocide. 
-
In 1996 namen de VN en het Duitse parlement nog resoluties aan waarmee de massa immigratie van Chinezen naar Tibet werd veroordeeld als ‘volkerenmoord’, omdat daarmee de oorspronkelijke cultuur van de Tibetanen stapsgewijs zou worden uitgewist. 

Waarom gaat de Tweede Kamer dan zonder debat instemmen met een pact –dat wel degelijk rechtskracht heeft- dat de verdwijning van onze huidige cultuur bezegelt?

De massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten naar het Westen, en in het bijzonder het VN Migratiepact dat steeds meer landen weigeren te ondertekenen, is volgens paragraaf 6 van het 
volkerenstrafrecht niets minder dan de legalisering van genocide. 


Zelf bij onze Oosterburen groeit het verzet tegen het gewraakte immigratiepact.
Zo komt het woord ‘verplichting’ of ‘verplichten tot’ maar liefst 87 x (volgens andere bronnen 92 x) in het document voor.
Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen gaan financieren

‘Onze complete EUROPESE cultuur wordt met de ondergang bedreigd’
Ingenieur Frank-Ronald Gabler publiceerde een open brief aan de Duitse Bondsdag, waarin hij stelt dat ‘Duitsland en Europa op een tweesprong staan: to be or not to b
 
Als vertegenwoordigers van Duitsland komt uw handelen, in het
bijzonder het ondertekenen van het VN migratiepact dat onbeperkte massa immigratie tot gevolg heeft, overeen met het onvermijdelijke einde van onze cultuur, wat de omvang van meervoudig volkerenmoord zal hebben.’
  
ZIE: toen werd  de Massa immigratie Chinezen naar Tibet nog veroordeeld als volkerenmoord

-
Gabler wijst op paragraaf 6 van het volkerenstrafrecht, waarin naar zijn overtuiging genocide door middel van onbeperkte massa immigratie wordt veroordeeld en strafbaar wordt gesteld. 

Volgens die paragraaf is volkerenmoord niet alleen het doden of verwonden van een lid van een nationale, religieuze of etnische groep of een ras, maar ook het willens en wetens blootstellen van deze groepen aan geweld door anderen, en het nemen van maatregelen die geboorten onder bepaalde groepen verhinderen of beperken. 

In punt 5 staat dat ‘het met geweld overbrengen van een kind naar een andere groep met levenslange vrijheidsstraf wordt bestraft.’
 
Willen we blijven bestaan of worden uitgewist? 
-
Bovendien komt de VN na de ondertekening van het gewraakte Migratiepact met een nieuw ‘wereldwijd pact voor vluchtelingen’, zo berichtte de Tagesspiegel. Met dit pact wil men de rijkere landen verplichten om de opvang, verzorging en gezondheidszorg van migranten en vluchtelingen in andere landen permanent te financieren-
Kiezen we ervoor om onze oorspronkelijke Europese culturen en volken, en daarmee hun vrijheden, democratie en welvaart, te bewaren en te beschermen, of kiezen we ervoor deze op te geven en uit te laten wissen? Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije en Estland 

-Weigeren in ieder geval het door sommige critici ‘zelfmoordpact’ genoemde verdrag op 10 december te ondertekenen. 

De Tweede Kamer heeft met uitzondering van de PVV en het FvD echter voor de tweede optie gekozen, en weigert daar zelfs over te debatteren.

Europa heeft in de ogen van de Europese Commissie capaciteit voor 4 miljard mensen (1000 per vierkante kilometer), de helft van de huidige wereldbevolking. 
De Verenigde Staten voor zelfs 8 miljard, dus ongeveer alle mensen die nu op onze aardbol leven. De VN en EU voorzien namelijk een toekomst met zo’n 100 miljard mensen die door een toekomstige socialistische wereldregering allemaal even ‘gelukkig’, even dom en even arm worden gehouden.
-
NEDERLAND:
Huidige aantal inwoners: ruim 17 miljoen. Capaciteit, volgens een VN/EU studie uit 2010: ruim 25 miljoen. op
Nederkand heeft een oppervlakte van 40.000 vierkante kilometer.
Het kleine landje, dat al één van de dichtstbevolkte ter wereld is, zou dus nog zo’n 8 miljoen migranten moeten opnemen, want de natuurlijke aanwas noemen ze verwaarloosbaar klein.
 Honger en ziektes zullen dan als normaal gezien moeten worden.


Het probleem zit hem in de kwaliteit(en) van deze immigranten, weinig tot geen opleiding, niet geinteresseerd om te integreren. Bovendien moeten wij met z'n allen de huizen en andere infrastructuur betalen die voor die daarvoor nodig is.


BELGIE:
Volgens dezelfde statistiek kunnen er binne 7 jaar 20 miljoen mensen in België worden gepropt, wat 9,5 miljoen migranten erbij betekent. 

DUITSLAND En de 80 miljoen inwoners van Duitsland, dat kunnen er volgens de VN en EU met gemak bijna 275 miljoen worden. 

Natuur zal verdwijnen, Nederland straks één grote stad onhaalbaar , onbetaalbaar ...
 
Voor Nederland betekent dit dat bijna al het groen en de natuur zal moeten worden opgeofferd aan woningbouw en ons land één groot verstedelijkt gebied wordt - tenzij de gewone mensen en gezinnen worden gedwongen om in extreem kleine gestapelde hokjes van 25 vierkante meter te gaan wonen (en diverse prototypes daarvan zijn reeds gemaakt). 

We zijn benieuwd wat de ‘progressieven’ en linksgroenen het
 belangrijkst vinden: massa immigratie, of toch de natuur en ruimte om te leven. Uitgaande van de VN/EU doelen kan het onmogelijk allebei. Wij vermoeden dat massa immigratie het zal winnen.

U denkt: die getallen kunnen niet kloppen, het zal wel een
complottheorie of hoax zijn? 

Op deze officiële Europese site (ec.europa.eu) staat de studie inclusief statistieken zwart op wit. Nog wel.

Met kleine aantallen beginnen om solidariteit op te wekken’
Natuurlijk worden die 8 miljoen –ongetwijfeld voornamelijk moslim- migranten niet in één keer naar Nederland gestuurd. In het rapport staat bijvoorbeeld de ‘suggestie’ te lezen om ‘met kleine aantallen te beginnen’, zodat er ‘een zekere solidariteit’ onder de huidige bevolking blijft bestaan, terwijl tegelijkertijd ‘stapsgewijs in mede lidstaten de publieke opinie wordt klaargemaakt’ om net zo ‘solidair’ te worden.
De twee EU landen die een pluim kregen van de Europese Commisie omdat ze zich in de EU zo inzetten voor het omstreden (her)verdelen voor migranten, wat dus al bijna 9 jaar geleden (!) als de inleiding van de aanstaande immense immigratiegolf was bedoeld: Frankrijk en Nederland (pag.81).
Tijdens de laatste verkiezingscampagne wierven de VVD en het CDA veel kiezers met de belofte een strenger migratiebeleid te gaan voeren, maar ook hieruit blijkt dat het kabinet Rutte in realiteit de pro-immigratie koers van de EU en de VN volgt.
Kosten één herverdeelde migrant hoger dan bijstand voor echtpaar
De kosten van het herverdelen worden ook in een statistiek gezet (pag.63). Al op dat moment stond Nederland bovenaan met € 18.000,- per migrant per jaar*, gevolgd door Finland (€ 15.000,-) en België (ruim € 14.000,-). In Roemenië –waar bijna geen migrant heen wil omdat men daar amper geld heeft voor sociale voorzieningen- zijn de kosten met slechts € 191,30 het laagst.
*Ter vergelijk: een alleenstaande Nederlander of alleenstaande Nederlandse ouder krijgt in 2018 een netto bijstandsuitkering van € 11.905,- per jaar, inclusief vakantiegeld. Zelfs samenwonenden en gehuwden in de bijstand moeten het met minder doen: € 17.008,-.

Op basis van cijfers van het CBS bedragen de kosten voor een dikke 50.000 ‘herverdeelde’ migranten voor Nederland bijna € 1 miljard per jaar. 

Het gewraakte, door diverse Oost Europese
landen afgewezen VN migratiepact van
Marrakesh dat in december door het kabinet Rutte  zeker ondertekend wordt, 
zal deze onbeperkte massa immigratie legaal, officieel en vrijwel
onomkeerbaar maken.

Xander
Heeft onze Geert W al gereageerd? Nexit in 3-2-1.

EU-arbeiders NA 1 DAG recht op Nederlandse WW

Echt een fan-tas-tisch EU- idee weer, voor De Rest van EU-ië: werknemers uit andere lidstaten moeten al na één dag werken in Nederland recht hebben op een werkloosheidsuitkering op basis van hun in eigen land opgebouwd arbeidsverleden  en kan hier in Nederland na 1 dag beunen in de bouw al een ww op Nederlands niveau krijgen. Ook een Bobo mag na 40 jaar Afrika, na 1 dag werken in Nederland, zijn volledige ww uitkering opstrijken en Rutte en co zeggen dat het goed was en zetten braaf hun handtekening in Marakesh.

Weer een nieuwe opdrachtregel vanuit de  EU-commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Deze lui hebben zelf nog nooit een dag in hun leven met echte mensen gewerkt, anders zouden ze Den Adelende Arbeider van de Lage Landen dit Totale Onrecht nooit aandoen + dat wij jaarlijks € 9 miljard aan de EU geven om ze dit soort dingen te bedenken. 

En ten tweede lezen ze geen nieuws buiten hun eigen bubbel want dan hadden ze genoeg Polenfraude, Bulgarenfraude De aanpak van de Bulgarenfraude staat dus nog steeds op standje heel, heel triest. 
en de Roemenfraude voorbij zien komen .

We gaan er dan ook gevoeglijk van uit dat de huidige regeringspartijen (minus de EUtopische dromers van D'66) dit voorstel per stemming zullen verwerpen....?not dus

Gaat er al een  lampje branden?Begrijpt u het beleid ineens ?
Door ons helemaal gek te maken en uit te buiten lossen ze veel problemen op die ze anders niet opgelost krijgen. 


Door iedereen aan de geeuwhonger te helpen en dakloos gaat iedereen veel eerder dood. Zo los je de woningnood op, minder pensioenuitgaven, minder zorgkosten etc. 

Ze gaan versnelt schoon schip maken, problemen rigoureus oplossen met een tsunami ellende en armoede door het land .

Marrakesch tekenen gaat nu VEEL meer betekenis krijgen. 
Dit land zo zwaar volstouwen dat het binnen 10 jaar op de zeebodem ligt.. alle problemen opgelost alsmede het menselijk afval uit de halve wereld zich hier verzameld.
Als Nederland (en vergelijkbare landen) geen veto hebben, dan gaat dit er komen. En dat gaat de definitieve nekslag zijn voor de WW. 
Net als pensioenen, en enz. 

Langzaam maar zeker kleedt de EU alle voorzieningen die we in NL hebben opgebouwd uit, door ze algemeen bindend te verklaren voor alle en inkomende EU inwoners. 

En aangezien de enigen die ervoor betaald hebben de Nederlanders zijn, en het nu met alle EU-bewoners gedeeld moet worden, blijft er niet veel meer over. NIKS dus
 
Het verarmen van de laatste noordelijke landen = en was het ideaal van de Brusselse bezettingsmacht. 
(lees toen al= de ex DDR Merkel en de toenmalige Barroso (communistisch Maoist) is immers om de arme EU landen rijker te maken op kosten van de (hoe lang nog?)rijkere noordelijke landen. 
En maar dokken en doorploeteren tot we met de rollator tot ons graf moeten doorwerken.
Prima deal, toch? die EU.

Dit land moet kapot.  Alsof je een roedel wolven en een paar schapen laat stemmen over wat er gegeten wordt die avond... of denkt u NOGsteeds
dat onze regeerders nog een beetje gezond verstand hebben?!

Rutte zal wel zeggen dat dit niet mag gebeuren, een niets zeggend inlegvelletje willen om vervolgens bij het kruisje te tekenen.
Dit scenario is niet eens meer een verkapte vorm van "get your free cash over here!"  
 
De EU is bezig voor de laatste startschort van het 4e Rijk, zonder dat er een schot wordt gelost.
Krijgt Dld alsnog die felbegeerde 'Lebensraum' en verzuipen we allemaal, hatsjikidee terug naar
het niveau van Albanië.

 
De Bezetter voert verrassend genoeg een terEUrbewind.
We stelen uw geld en u moet uw bek houden Stomvolk blijft in "verkiezingen" geloven.((( want,

Was u ook niet hoogst verbaasd toen de VVD wederom aan de macht kwam na de laatste verkiezingen?!!   
 
Want nog steeds zijn er mensen die niet willen inzien dat ook Nederland gewoon kapot moet.
(En Rutte maar blijven roepen dat we 'één van de rijkste landen van de wereld zijn'; terwijl alles en iedereen al decennia lang inlevert ten gunste van de EU en meer, meer, meer immigranten...)
Dit gaat ook gewoon doorgevoerd worden.
 

We kennen de "kritiek" van onze Nederlandse EU regering t.o.v. de politieke Europese agenda ondertussen wel. d66 spraakpop Robot Jetten: "Landen die Pact van Marrakesh niet tekenen, buigen voor het populisme"
https://images.gscdn.nl/image/353fd96530_true-size-of-africa-multi.png?w=593&s=f265545202c6ec9f0c067cf5713097d1

Misschien moet werkend Nederland maar eens gewoon een paar weken staken. 
Nexit Nexit Nexit Hoe lang duurt het nog voordat de pleuris echt uitbreekt ?

 


 

Uw Eigen Grond inleveren voor gemeente warmtepomp"

Groene stemmers/partijen. Die krijgen hun leermoment nog wel: )

 Het volk stemt op het klimafaat en krijgt het klimafaat. Wat wil het volk nog meer?

Het staat er echt. De War on Huizenbezit is begonnen.

Gemeenten willen huiseigenaren helpen verduurzamen in ruil voor grond

Een aantal gemeenten wil zelf de verduurzaming van particuliere woningen gaan financieren.

Zij willen huiseigenaren de mogelijkheid bieden de grond onder hun huis te verkopen aan de gemeente. 
Met de opbrengst kan de huizenbezitter dan een warmtepomp aanschaffen en het huis isoleren.
Deze nieuwe variant van gebouwgebonden financiering wordt momenteel besproken aan de klimaattafels, bevestigen betrokkenen aan de Volkskrant.

 
Nou mensen.. Het kavel wat je voor €200.000 gekocht hebt willen uw betrouwbare EU overheid terugkopen voor een warmtepomp van 30 mille? 

even een tip: zaakvervangingsleer! goed opzoeken wat dit betekend als je op grond van een ander je huis woont.. er staat:
   
Staat jouw koophuis op grond van een ander dan is de helft van de waarde van je koophut bij verkoop van de grondeigenaar!!
En een soort van ,,huurpacht,, krijg je dan terwijl je er woont.. +Een extra knopje waaraan de gemeente kan draaien als de begroting niet sluitend is. Oftewel: een nieuwe gemeentelijke belasting. 

Nederlanders zijn een gedwee volkje. Dat wisten de nazi's in 40-45 ook al. Zakken vullen te koste van domme burgers.
Het is wachten op het moment dat we onze pensioenen af moeten gaan geven om het klimaat te redden. Daar zit de eco-maffia op te azen.


De waanzin van de klimatofielen kent geen grenzen meer. Leve de vrije EU-markt! OH, De pensioenen zijn reeds geclaimd door de EU.

De grond ONDER UW huis kan je verkopen aan de gemeente.
Dan ben je voor 100% afhankelijk van de gemeente want zijn eigenaar zijn van de grond waar uw huis op staat.
Je verkoopt letterlijk dus de grond al onder je voeten vandaan.


a) de gemeentelijke belastingen worden direkt verhoogd zodat de gemeente de aankoop van de grond kan financieren,

b) de pacht wordt dusdanig berekend dat dit uiteindelijk meer oplevert dan de aanvankelijke aankoop van de grond heeft gekost en
c) tegen de tijd dat je bijna als particulier break-even staat, moet je de hele installatie vervangen...
Bij jaarlijkse inspectie en onderhoud - niet gratis, by the way - gaat de warmtepomp 15 jaar mee en is de installatie door u na 10 jaar economisch weer te vervangen.

d)Krijg je 3 jaar nadat je de grond (lees ziel) aan de gemeente hebt verkocht een brief van de gemeente ''Uw huis staat op gemeente grond en er is besloten om op deze grond een speeltuin te plaatsen.
Wij verzoeken u binnen 14 dagen de grond op te leveren zoals de grond erbij lag voordat uw huis op deze grond werd geplaatst. Indien u in gebreke blijft zal alles wat op de gemeente grond staat eigendom worden van de gemeente.''

e)Erfpacht wordt berekend over de WOZ en door prijsstijging van de woningen en zelf aangebrachte woningverbeteringen kost het u klauwen met geld als de canon afloopt.
 

f) Verbouwen kost dubbel. Je betaalt de verbouwingen maar jaagt daarmee ook het bedrag aan erfpacht op als je canonperiode afloopt. Die woekererfpachtrekening hangt nu al boven ons hoofd.
 

g)  De overwaarde van uw huis wordt helemaal afgeroomd door de gemeente met uw zonnepanelen op uw dak.

h) De grond onder je huis verkopen zal niet zo'n probleem zijn voor de bank, onder voorwaarde dat je de opbrengst gebruikt om de hypotheek af te lossen. 
 

Het is met geen pen meer te beschrijven.....
 Een concept (warmtepomp) wat nog in de kinderschoenen staat, wordt doodleuk als de nieuwe norm gepresenteerd. Al het gangbare is daarmee "achterhaald" en wordt bestraft. En om die nieuwe norm te financieren (lees: aan bestraffing te ontkomen) word je min of meer gedwongen huis en haard te verkopen. 
Voor alle mensen die in het sprookje van de warmte pompen geloven, lees  het artikel even door en bedenk je heel goed wat je doet, voordat je de grond onder je huis verkoopt voor zo'n wonder der techniek. 
Waarom leggen ze  die pomp dan gewoon onder de straat. Maak er een publiek warmtesysteem van. Vast goedkoper ook, als je de hele straat in 1 keer kunt doen.Dat heet stadsverwarming. 
 

MAAR Nee. Dit is veel beter om iedereen individueel te benadelen ipv collectief. U moet volledig, maar dan ook volledig afhankelijk worden van de nukken en grillen van de boven ons gestelden, hetzij politici ( en hun papieren stoottroepen, de ambtenarij ) en de multinationals. Mensen die krom liggen om hun levensstijl vast te kunnen houden zijn niet lastig, hebben daar geen tijd voor. 

Kleine anecdote uit de oude doos: wethouder Joop den Uyl wilde Buitenveldert ontwikkelen en liet alle grond in erfpacht uitgeven. Behalve een klein hoekje dan, waar hij zelf in volle eigendom een bungalow liet bouwen. Zo rollen de socialisten
De communisten in Den Haag geven graag alles weg aan kansloze nieuwkomers en de hordes kansloze uitvreters die hier reeds zijn in ruil voor stemmen. Wie gaat dat feestje betalen? Dat zijn de werkenden en de houders van bezittingen. Halen doe je namelijk bij de mensen waar wat te halen valt.......
 
U weet toch hoe de hazen lopen, inmiddels? 
 
Agenda 21 of tegenwoordig Agenda 2030.
www.youtube.com/watch?v=7ykELwj1Ta8
Ze zijn goed op schema


Stapje voor stapje richting de socialistische heilstaat waarbij naar goed CCCP gebruik de bevolking alleen maar moet werken en helemaal niks meer mag bezitten... 


-
 Keep them roling !