11/21/2018

Migratiepact NL:8 mil. BE:20mill.DE 275 mill

Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen gaan financieren.

Voorzitter Duits parlementair comité: VN Migratiepact heeft wel degelijk rechtskracht en zet alles op zijn kop - Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije en Estland weigeren te ondertekenen 

– Na het Migratiepact komt ook het VN Vluchtelingenpact:
Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen permanent gaan financieren!
-
Het VN pact schrapt ook voorgoed het stellen de vraag ‘waar trekken we een grens?’, of er nu 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen of 1 miljard migranten komen.
 
De massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten naar het Westen, en in het bijzonder het VN Migratiepact dat steeds meer landen weigeren te ondertekenen, is volgens paragraaf 6 van het 
volkerenstrafrecht niets minder dan de legalisering van genocide. 
-
In 1996 namen de VN en het Duitse parlement nog resoluties aan waarmee de massa immigratie van Chinezen naar Tibet werd veroordeeld als ‘volkerenmoord’, omdat daarmee de oorspronkelijke cultuur van de Tibetanen stapsgewijs zou worden uitgewist. 

Waarom gaat de Tweede Kamer dan zonder debat instemmen met een pact –dat wel degelijk rechtskracht heeft- dat de verdwijning van onze huidige cultuur bezegelt?

De massa immigratie uit Afrika en het Midden Oosten naar het Westen, en in het bijzonder het VN Migratiepact dat steeds meer landen weigeren te ondertekenen, is volgens paragraaf 6 van het 
volkerenstrafrecht niets minder dan de legalisering van genocide. 


Zelf bij onze Oosterburen groeit het verzet tegen het gewraakte immigratiepact.
Zo komt het woord ‘verplichting’ of ‘verplichten tot’ maar liefst 87 x (volgens andere bronnen 92 x) in het document voor.
Rijke landen moeten opvang migranten in andere landen gaan financieren

‘Onze complete EUROPESE cultuur wordt met de ondergang bedreigd’
Ingenieur Frank-Ronald Gabler publiceerde een open brief aan de Duitse Bondsdag, waarin hij stelt dat ‘Duitsland en Europa op een tweesprong staan: to be or not to b
 
Als vertegenwoordigers van Duitsland komt uw handelen, in het
bijzonder het ondertekenen van het VN migratiepact dat onbeperkte massa immigratie tot gevolg heeft, overeen met het onvermijdelijke einde van onze cultuur, wat de omvang van meervoudig volkerenmoord zal hebben.’
  
ZIE: toen werd  de Massa immigratie Chinezen naar Tibet nog veroordeeld als volkerenmoord

-
Gabler wijst op paragraaf 6 van het volkerenstrafrecht, waarin naar zijn overtuiging genocide door middel van onbeperkte massa immigratie wordt veroordeeld en strafbaar wordt gesteld. 

Volgens die paragraaf is volkerenmoord niet alleen het doden of verwonden van een lid van een nationale, religieuze of etnische groep of een ras, maar ook het willens en wetens blootstellen van deze groepen aan geweld door anderen, en het nemen van maatregelen die geboorten onder bepaalde groepen verhinderen of beperken. 

In punt 5 staat dat ‘het met geweld overbrengen van een kind naar een andere groep met levenslange vrijheidsstraf wordt bestraft.’
 
Willen we blijven bestaan of worden uitgewist? 
-
Bovendien komt de VN na de ondertekening van het gewraakte Migratiepact met een nieuw ‘wereldwijd pact voor vluchtelingen’, zo berichtte de Tagesspiegel. Met dit pact wil men de rijkere landen verplichten om de opvang, verzorging en gezondheidszorg van migranten en vluchtelingen in andere landen permanent te financieren-
Kiezen we ervoor om onze oorspronkelijke Europese culturen en volken, en daarmee hun vrijheden, democratie en welvaart, te bewaren en te beschermen, of kiezen we ervoor deze op te geven en uit te laten wissen? Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Bulgarije en Estland 

-Weigeren in ieder geval het door sommige critici ‘zelfmoordpact’ genoemde verdrag op 10 december te ondertekenen. 

De Tweede Kamer heeft met uitzondering van de PVV en het FvD echter voor de tweede optie gekozen, en weigert daar zelfs over te debatteren.

Europa heeft in de ogen van de Europese Commissie capaciteit voor 4 miljard mensen (1000 per vierkante kilometer), de helft van de huidige wereldbevolking. 
De Verenigde Staten voor zelfs 8 miljard, dus ongeveer alle mensen die nu op onze aardbol leven. De VN en EU voorzien namelijk een toekomst met zo’n 100 miljard mensen die door een toekomstige socialistische wereldregering allemaal even ‘gelukkig’, even dom en even arm worden gehouden.
-
NEDERLAND:
Huidige aantal inwoners: ruim 17 miljoen. Capaciteit, volgens een VN/EU studie uit 2010: ruim 25 miljoen. op
Nederkand heeft een oppervlakte van 40.000 vierkante kilometer.
Het kleine landje, dat al één van de dichtstbevolkte ter wereld is, zou dus nog zo’n 8 miljoen migranten moeten opnemen, want de natuurlijke aanwas noemen ze verwaarloosbaar klein.
 Honger en ziektes zullen dan als normaal gezien moeten worden.


Het probleem zit hem in de kwaliteit(en) van deze immigranten, weinig tot geen opleiding, niet geinteresseerd om te integreren. Bovendien moeten wij met z'n allen de huizen en andere infrastructuur betalen die voor die daarvoor nodig is.


BELGIE:
Volgens dezelfde statistiek kunnen er binne 7 jaar 20 miljoen mensen in België worden gepropt, wat 9,5 miljoen migranten erbij betekent. 

DUITSLAND En de 80 miljoen inwoners van Duitsland, dat kunnen er volgens de VN en EU met gemak bijna 275 miljoen worden. 

Natuur zal verdwijnen, Nederland straks één grote stad onhaalbaar , onbetaalbaar ...
 
Voor Nederland betekent dit dat bijna al het groen en de natuur zal moeten worden opgeofferd aan woningbouw en ons land één groot verstedelijkt gebied wordt - tenzij de gewone mensen en gezinnen worden gedwongen om in extreem kleine gestapelde hokjes van 25 vierkante meter te gaan wonen (en diverse prototypes daarvan zijn reeds gemaakt). 

We zijn benieuwd wat de ‘progressieven’ en linksgroenen het
 belangrijkst vinden: massa immigratie, of toch de natuur en ruimte om te leven. Uitgaande van de VN/EU doelen kan het onmogelijk allebei. Wij vermoeden dat massa immigratie het zal winnen.

U denkt: die getallen kunnen niet kloppen, het zal wel een
complottheorie of hoax zijn? 

Op deze officiële Europese site (ec.europa.eu) staat de studie inclusief statistieken zwart op wit. Nog wel.

Met kleine aantallen beginnen om solidariteit op te wekken’
Natuurlijk worden die 8 miljoen –ongetwijfeld voornamelijk moslim- migranten niet in één keer naar Nederland gestuurd. In het rapport staat bijvoorbeeld de ‘suggestie’ te lezen om ‘met kleine aantallen te beginnen’, zodat er ‘een zekere solidariteit’ onder de huidige bevolking blijft bestaan, terwijl tegelijkertijd ‘stapsgewijs in mede lidstaten de publieke opinie wordt klaargemaakt’ om net zo ‘solidair’ te worden.
De twee EU landen die een pluim kregen van de Europese Commisie omdat ze zich in de EU zo inzetten voor het omstreden (her)verdelen voor migranten, wat dus al bijna 9 jaar geleden (!) als de inleiding van de aanstaande immense immigratiegolf was bedoeld: Frankrijk en Nederland (pag.81).
Tijdens de laatste verkiezingscampagne wierven de VVD en het CDA veel kiezers met de belofte een strenger migratiebeleid te gaan voeren, maar ook hieruit blijkt dat het kabinet Rutte in realiteit de pro-immigratie koers van de EU en de VN volgt.
Kosten één herverdeelde migrant hoger dan bijstand voor echtpaar
De kosten van het herverdelen worden ook in een statistiek gezet (pag.63). Al op dat moment stond Nederland bovenaan met € 18.000,- per migrant per jaar*, gevolgd door Finland (€ 15.000,-) en België (ruim € 14.000,-). In Roemenië –waar bijna geen migrant heen wil omdat men daar amper geld heeft voor sociale voorzieningen- zijn de kosten met slechts € 191,30 het laagst.
*Ter vergelijk: een alleenstaande Nederlander of alleenstaande Nederlandse ouder krijgt in 2018 een netto bijstandsuitkering van € 11.905,- per jaar, inclusief vakantiegeld. Zelfs samenwonenden en gehuwden in de bijstand moeten het met minder doen: € 17.008,-.

Op basis van cijfers van het CBS bedragen de kosten voor een dikke 50.000 ‘herverdeelde’ migranten voor Nederland bijna € 1 miljard per jaar. 

Het gewraakte, door diverse Oost Europese
landen afgewezen VN migratiepact van
Marrakesh dat in december door het kabinet Rutte  zeker ondertekend wordt, 
zal deze onbeperkte massa immigratie legaal, officieel en vrijwel
onomkeerbaar maken.

Xander
Geen opmerkingen: