4/27/2020

coronavirus:een modelbrief voor ondernemer Overmacht & onvoorziene omstandigheden:

Onlangs sprak Sven Hulleman voor de podcast met ondernemer Michael Meeuwisse, eigenaar van Bodega de Posthoorn in Den Haag, over de onhoudbare situatie voor de horeca als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus (https://youtu.be/W15ZSbqkzjo). 

Michael staat daarin niet alleen; met hem komen vele ondernemers in acute betalingsnood door het soms zelfs geheel uitblijven van omzet. 

De door de overheid beloofde noodpakketten zijn voor hen niet genoeg om overeind te kunnen blijven en in verschillende sectoren wordt de noodklok geluid voor massaal dreigende faillissementen. 
Opschorting van een deel van hun financiële verplichtingen lijkt de enige mogelijkheid om dit scenario af te wenden. 


Sven heeft, in zijn hoedanigheid als jurist en vanuit zijn stichting RED, een modelbrief opgesteld voor ondernemers waarmee zij zich kunnen beroepen op het burgerlijk wetboek, Boek 6, artikelen 2, 74, 75 en 258 wanneer zij niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De brief is te vinden via de volgende link: https://eenoorlogreedsverloren.nl/ondernemersbrief/

mdat ondernemers niet de enigen zijn die in de portemonnee worden getroffen door de crisis zal deze brief binnenkort opgevolgd worden door varianten voor verschillende situaties en instanties. 

Als u iemand kent die hier mogelijk iets aan heeft, schroom dan niet om hen deze link door te sturen. 

 

Geen opmerkingen: