3/02/2020

Europees Hof: ‘hekklimmers verspelen recht op asielaanvraag, direct terugsturen’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens deed een verrassende uitspraak,  Spanje mag de ‘hekklimmers’ van een paar jaar geleden namelijk terugsturen, zónder ze eerst een individuele asielaanvraag te laten doen. ‘Dat recht hebben ze toen verspeeld,’ zeggen de rechters.

Spanje zou mensenrechten hebben geschonden door de hekklimmers, bij de Spaanse exclave Melilla, massaal terug te sturen. Dat die horde van vijfhonderd man over drie hekken wilde klimmen om op Spaans grondgebied te komen, doet er niet toe. Ze zouden allemaal individueel een asielaanvraag moeten kunnen doen en doordat Spanje die hele groep terug naar Marokko stuurde, is ze dat recht ontnomen.
Twee van die hekklimmers kregen juridische hulp van het Europees Centrum voor Constitutionele- en Mensenrechten (ECCHR). Zij kregen gelijk van het Europees Hof, want zij werden als groep afgerekend op het gedrag van een paar (maar eigenlijk gewoon álle) leden. 

Spanje ging daartegen in beroep, dus ging de rechtszaak naar de Grote Kamer, die in februari 2020 de uitspraak deed: ,hekklimmers verspelen recht op asielaanvraag, direct terugsturen’ .
 
De Grote Kamer zegt dus dat het gedrag van de groep ervoor heeft gezorgd 
 dat ieder ‘lid’ daarmee het individuele recht op asielaanvraag heeft verspeeld. Zij die geen geweld gebruikten maar wél mee bewogen met die groep (en dus profiteerden van dat geweld), hebben dus gewoon net zo hard pech.

En die uitspraak zet de boel nu flink op scherp, want Spanje is natuurlijk niet het enige EU-land met een hekwerk dat om de haverklap wordt overrompeld. Hongarije, Griekenland, Bulgarije en Slovenië kunnen zich op basis van deze uitspraak beroepen op eenzelfde rechtvaardiging om asielzoekers massaal te weigeren/terug te sturen, als kan worden aangetoond dat ‘de groep’ profiteert van het geweld van een paar raddraaiers. 

Knippen vier lui een hek door waardoor er 100 doorheen glippen? Dat zijn dan 104 uitzettingen en 104 asielaanvragen minder.


Het is een klap in het gezicht  voor alle EU hulporganisaties die betrokken zijn bij de  EU migratiecrisis.

Geen opmerkingen: