3/07/2020

D66 : '' De EU is ‘de droom van enkelen, de hoop van velen en de noodzaak voor ons allen.’

D66 morrelt aan vrijheid, democratie en burgerrechten

D66 werpt zichzelf graag op als de hoeder van de rechtsstaat, de vrijheid en de democratie tegenover het oprukkende populisme. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren sprak in 2018 in een lezing: ‘Het populisme wil sommige Nederlanders anders behandelen dan andere. En daarmee bedreigt het kernwaarden van Nederland’. Woorden gericht aan het adres van oppositiepartij Forum voor Democratie. 

1. D66 wilde bij oprichting een alternatief zijn voor het vermolmde Nederlandse partijstelsel.
2. D66 stond voor bestuurlijke vernieuwing, inspraak van de burger in plaats van handjeklap tussen verzuilde elites en voor het kiezen van burgemeesters.
3. Directe democratie, zoals via referenda, stond ook hoog aangeschreven. 

4. En D66 zag zichzelf als vanaf het begin in 1966 pragmatisch en later tevens als ‘redelijk alternatief’.

De huidige ‘D66-ideologie’ kunnen we samenvatten als: pro-Europese Unie, groen, economische liberaal, multicultureel en – naar eigen zeggen – tolerant. In toenemende mate vinden D66’ers zichzelf moreel hoogstaand en de maat der dingen. Media laten zich daarbij als echokamer gebruiken. Het gat tussen de door D66 traditioneel met de mond beleden idealen en de werkelijkheid is echter groot. Hieronder 15 voorbeelden.

Afschaffing referendum

In 2018 schafte de Tweede Kamer op voorstel van D66-minister Ollongren het raadgevend referendum af. ‘Het heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht’ en ‘het leverde vooral verwarring op’ zei Ollongren. 
De echte reden?
 De uitslagen van de referenda over de Europese Grondwet, het EU-associatieverdrag met Oekraïne en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (‘Sleepwet’). 
Je kon de kiezer toch niet kon laten stemmen over belangrijke kwesties als internationale verdragen en inlichtingendiensten? D66 vindt dat ‘EUropa’ sowieso te belangrijk is om in referenda aan kiezers voor te leggen.

Verminderen  invloed van de kiezer

 D66 minister Sigrid Kaag De EU is  ‘de droom van enkelen, de hoop van velen en de noodzaak voor ons allen.’

 DE NAZIROOTS VAN DE EU 

HET EUROPESE UNIE TRIBUNAAL

Ter documentatie, vervolging en berechting van individuen die verantwoordelijkheid claimen in publieke- en overheidsdienst gedurende het zelf destructieve bestaan van de EU in Europa. 

Verantwoordelijk voor de uitvoering van valse belastinggeld transacties, illegale overeenkomsten en verdragen. 
Het installeren van onderdrukkende bureaucratie en regelgeving over de vrije volkeren van Europa. 
Het opofferen van levens en veiligheid om autoriteit te behouden boven vrijheid. 
Zichzelf verrijken met publieke gelden en het creëren van de last van schulden, gedragen door toekomstige generaties en kinderen in Europa.


Geen opmerkingen: