1/24/2020

Aansprakelijkheidsactie 5G NU mogelijk ook in België

Persbericht:

De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft plannen om een afdeling in België te openen. 

De Bond, die in Nederland een belangrijke strijd levert tegen 5G, bereikt vanuit België verzoeken om samenwerking. 
Daar wil de Bond op deze manier gehoor aan geven.  

‘Wij zijn niet in staat om zelf alles in België te runnen en dat zou ook niet wenselijk zijn’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. De Belgische afdeling moet een zelfstandig orgaan worden dat onder de eindverantwoordelijkheid van de Bond opereert. De Bond stelt zijn expertise beschikbaar, maar alleen als zich in België een groep mensen heeft aangediend die capabel is om bepaalde taken uit te voeren. 
In het team moeten één of meer personen zitten met een goede kennis van het Belgisch civiel recht en strafrecht. 
Dit hoeven geen mensen te zijn die een opleiding tot jurist hebben gevolgd, als ze in deze rechtsgebieden maar goed de weg weten. Daarnaast moet het team sowieso bestaan uit een of meer personen met een hoge schrijfvaardigheid.

‘Het liefst iemand met een journalistieke achtergrond’, aldus Zwarts. 

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is hard op weg om in Nederland een serieuze factor te worden in het tegenhouden van 5G.

Zoals je misschien ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren.
Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer.
Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten.
Is dit alles nieuw voor je, bezoek dan Stralingsbewust.info voor meer informatie. 


Dit mobiele netwerk vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en persoonlijke levenssfeer van iedereen die eraan wordt blootgesteld. De Bond is daarom in Nederland een aansprakelijkheidsactie begonnen tegen telecomproviders, politici en ambtenaren. 

Nederland: Meer dan vierduizend mensen hebben zich tot nu toe voor deze actie aangemeld. Aanmmelden kan nog tot 31 jan. 2020
WANT
Deze actie tegen de telecomproviders is wegens drukte en succes verlengd t/m 31 januari 2020 Daarna gaan we de politici aanpakken.
en bewaar de ondertekende contracten goed als bewijslast, om juridisch aanspraak te kunnen maken op een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 730.000,- zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.

Als zij daadwerkelijk deelnemer aan de actie worden, dan krijgen de telecomproviders, als zij 5G gaan aanbieden, te maken met een claim van tenminste 2,8 miljard euro op jaarbasis. 
Zwarts: ‘Zoiets kunnen we ook in België realiseren, dat weet ik zeker.’ 

Mensen die zich als vrijwilliger willen aanmelden, kunnen dat doen door een berichtje te sturen naar info@bondoverheidszaken.nl

Geen opmerkingen: