10/04/2019

Ook zorgen over 5G? Dit kun jij doen!!!

Steeds meer mensen maken zich grote zorgen over het 5G-netwerk dat in versneld tempo ingevoerd gaat worden. 
Zorgen over gezondheidsrisico’s worden door politici resoluut van tafel geschoven. 
Anderen zijn vooral bezorgd over de toenemende surveillance. 
Toch hoeven we niet lijdzaam toe te kijken. 

Lees hier wat jij kunt doen.


5G-technologie lijkt een essentieel onderdeel te zijn van een grotere agenda die er kost wat kost moet komen. 

Daarom is er nauwelijks onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s, ondanks dat ruim 83.000 wetenschappers en organisaties erop aandringen dat 5G gestopt moet worden, omdat 5G-straling wel degelijk impact heeft op het welzijn van mensen, met allerlei gevolgen voor de gezondheid op lange termijn. 

De 5G-technologie zorgt eveneens voor een enorme inbreuk op onze privacy.

Het aantal experts die hun zorgen uiten over de 5G-technologie is niet gering. Lees meer in dit artikel met een overzicht van allerlei publicaties over het onderwerp. 

De EU- overheid heeft een overeenkomst gesloten met de telecommaatschappijen en 5G gaat komen, of mensen dit nu willen of niet. 
Het is een allesbehalve democratisch proces geweest, waarbij burgers nu massaal geconfronteerd gaan worden met een technologie die grote gevolgen kan hebben op ons leven.

De groep mensen die gevoelig zijn voor straling zal toenemen. 
De klachten kunnen zo ernstig zijn dat je wellicht niet meer in je eigen huis kunt blijven wonen. 
Voor veel mensen voelt dit als het zwaard van Damocles; een groot onheil dat dreigt, maar waarvan niet duidelijk is wat de gevolgen precies zijn en vooral wat men ertegen kan doen.

Gelukkig is een toenemende groep mensen actief om niet alleen de discussie over 5G open te breken, maar er ook tegen in verweer te gaan totdat bepaalde zekerheden zijn gewaarborgd. 

Een prachtig initiatief komt van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.

Deze actie komt er op neer dat telecomproviders & politici met een verbintenis aansprakelijk worden gesteld, inclusief een vergoeding van max. € 2.000,- per dag en maximaal € 730.000 per schadeclaim, zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.

Zijn we proefkonijnen? Dan eisen we alvast een schadeclaim.

Telecomproviders proberen met stilzwijgende goedkeuring het 5G-netwerk te activeren. Daarmee besluiten deze bedrijven in feite dat wij als proefkonijn dienen bij de toepassing van een technologie, dat ons niet alleen van onze privacy berooft, maar ook schadelijk kan zijn voor lichaam en geest. Vergelijk het met een onvrijwillig experiment waarbij een nieuw medicijn op de markt wordt gebracht, dat nog niet voldoende getest is op bijwerkingen.
Wanneer je meedoet aan een dergelijk geneesmiddelenonderzoek, dan zijn de resultaten en bijwerkingen van de te testen medicijnen nog niet bekend. Dan krijg je voor je deelname als proefpersoon ook een dagvergoeding. Met deze actie van de Nationale Bond tegen Overheidszaken stellen we op een dergelijke wijze massaal de telecomproviders aansprakelijk voor eventuele schade die door de introductie van het 5G-netwerk kan ontstaan.

Hoe kun jij in actie komen?

Deze actie is in eerste instantie gericht tegen telecomproviders. In een later stadium zal ook actie ondernomen worden tegen de politici. De Bond neemt de taak op zich om namens alle deelnemers nota’s te sturen aan de aansprakelijke partijen. Worden deze nota’s niet betaald, dan gaat de Bond via de Wet massaschadeclaim deze aansprakelijke partijen dagvaarden. De advocaat en de gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Bond. De actie tegen de telecomproviders loopt van 27 september t/m 31 oktober 2019.
Uiteraard zitten er wel kosten aan om mee te doen aan de actie. Het gaat om een eenmalige bijdrage van € 29,= en een gage van 5% als er een schadevergoeding wordt uitgekeerd. Met deze bijdrage heeft de Bond de financiële armslag om de brieven (door een deurwaarder) aangetekend af te leveren en als compensatie voor toekomstige advocaat- en gerechstkosten. 

Op hun website kun je ook lezen hoe je zelf (buiten de Bond om) actie kunt ondernemen.
De Nationale Bond tegen Overheidszaken is opgericht door Jordy Zwarts. 

Hij voerde al eerder succesvol actie tegen de ‘verplichte’ afname van de ziektekostenverzekering door particuliere verzekeraars. 
Doordat hij een juridische tegenstrijdigheid ontdekte in deze verplichte verzekering, kon hij de rechter schaakmat zetten, zodat deze hem wel in het gelijk moest stellen. 

Zo kan een eenling het opnemen tegen een overheidsmaatregel en kolossen van verzekeringsmaatschappijen. 

Bedenk eens wat we kunnen doen als we met een grote groep mensen in het verweer komen tegen de overheid inzake 5G en de telecombedrijven.
De Cabal die de uitrol van 5G en andere technologieën heeft gepland, is al duizenden jaren bezig om deze New World Order te vestigen, hetgeen ze nog steeds niet volledig gelukt is. 
Hun plan had in 2012 gereed moeten zijn, maar zal blijven falen omdat een te grote groep mensen wakker is en in actie komt. 

Wat we echter van de Cabal kunnen leren is hun volharding. 
Wij moeten zorgen dat we volhardender zijn. 

Wij mensen zijn bovendien veel creatiever. 
Als we drie dingen hebben geprobeerd die niets uit lijken te halen, proberen we een vierde initiatief of nog een. 

Heb je zorgen over de gevolgen van 5G, geef je dan op en steun dit initiatief!

Meer informatie  OOK op de website van: bondoverheidszaken.nl

Bron: Ella Ster . Ze is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. 

 

Geen opmerkingen: