10/04/2019

De verborgen agenda achter de massale europese bomenkap

De verborgen agenda achter de massale bomenkap

De massale bomenkap vindt niet alleen in Nederland plaats. 

Ook in andere (Europese) landen zien we een vergelijkbare ontwikkeling. 

Dit gaat gelijk op met het implementeren van het 5G-netwerk en deze twee zaken lijken dan ook verband met elkaar te houden. 

Uit een onderzoek van de University of Surrey blijkt dat voor een optimaal signaalbereik van 5G, de boomhoogte tenminste 3 meter lager moet uitkomen, dan de 5G-zendmasten die worden geplaatst. 

Bomen blijken obstakels te zijn voor het signaalbereik van 5G. 
Om het 5G netwerk mogelijk te maken zijn er 20.000 satellieten in de ruimte bijgekomen.  Het netwerk lijkt onderdeel te zijn van het VN 2021-plan voor ‘duurzame ontwikkeling’.  Daarmee lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat het systeem (uitsluitend) ontwikkeld zou zijn voor telecommunicat

Triljoenen investering

Gezien de enorme investering en inspanning om het netwerk in te voeren, moet er wel een diepere motivatie zijn. Dit kunnen niet slechts economische motieven zijn. 
Zelfs als we met z’n allen honderd keer sneller kunnen internetten, gamen en films downloaden, gaat de telecommunicatiesector dit echt niet even terugverdienen. 
Er zijn meestal meerdere redenen waarom technologie massaal ingevoerd wordt en dat is ook hier het geval.

David Icke waarschuwt al jaren dat de massale bomenkap onderdeel is van de NWO-plannen om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren.  ‘Smart’ is niet zozeer ‘slim’, maar betekent surveillance en spionage. 

Alles wat ‘smart’ voor de naam heeft staan, is een op het netwerk aangesloten apparaat dat digitale data verzamelt, opslaat en doorstuurt naar het wereldwijde surveillancesysteem.

5G als ‘slim’ surveillancesysteem

In die context kan men 5G dan ook als een onderdeel van dit surveillancesysteem zien. Omdat de 5G-masten direct contact leggen met alle digitale apparaten en RFID-chips die in steeds meer consumentenproducten gaan komen, krijgt het systeem inzicht in wie, wat, waar is en wanneer. 
Surveillance is dan niet meer een bewaker die via een telefoontap of verborgen camera het doelwit bespioneert. Surveillance door middel van het 5G-netwerk is een wereldwijde digitale databank die door algoritmes zowel een totaaloverzicht biedt, als op microniveau kan inzoomen op een bepaald individu.

Zelfs wanneer we onszelf volledig zouden ontkoppelen van al onze ‘slimme’ apparaten en accessoires en zelfgemaakte kleding zonder RFID-chip gaan dragen, kunnen we gevolgd worden aan de hand van nanodeeltjes die via voeding, vaccinaties en chemtrails in ons lichaam terecht zijn gekomen.

Dat alles schetst een verontrustend beeld van een agenda die men nu al deels heeft doorgevoerd. Wie zich echter in de New World Order-plannen verdiept, weet ook dat de ontwakende mensenmassa de grootste bedreiging is voor hun systeem en machtspositie.
Het zou ons dan ook niet moeten verbazen dat men vergaande maatregelen treft om deze mensenmassa in de gaten én in toom te houden.

5G schadelijk voor gezondheid

Of dit nu wel of niet een verborgen agenda is, onderzoekers waarschuwen al jaren voor 5G-technologie en de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. 
Op sommige plaatsen is er al een pilot gehouden met een lokaal 5G-netwerk en in die gebieden zijn zorgwekkende ontwikkelingen te zien. 

Zo was er een proef met de 5G-technologie in Bristol en binnen 18 maanden tijd pleegden 11 studenten van de universiteit van Bristol zelfmoord.  
 Na de plaatsing van een 5G-mast in Den Haag vielen de mussen letterlijk dood van het dak.  

De 5G-millimetergolven (MMW) beïnvloeden het zenuwstelsel en de straling kan leiden tot angst en gespannenheid. De straling zou zelfs op DNA-niveau veranderingen teweegbrengen en kan leiden tot kanker, hartfalen en andere ernstige gezondheidsproblemen. Inclusief het risico op een toename van zware depressies en een significante toename van zelfmoorden. 

Implementatie 5G zonder onderzoek

Ondanks dat onderzoekers waarschuwen voor deze ernstige gevolgen, zijn er geen signalen dat men eerst onderzoek wil doen naar de gezondheidsrisico’s van de technologie, voordat men deze massaal wil invoeren. Dat is op zijn minst opmerkelijk, aangezien de gezondheidsrisico’s van 4G-straling inmiddels ook steeds meer aan het licht komen.
Maar misschien bevestigt dit het vermoeden dat de gevreesde gezondheidsgevaren juist onderdeel zijn van het plan. Critici van 5G-technologie wijzen erop dat deze ook kan worden ingezet als een gericht energie wapen. [13] Dit directed energy weapon kan niet alleen ingezet worden om specifieke individuen aan te vallen, maar ook om een bevolkingsgroep uit te dunnen. Dit alles schetst een somber beeld en gaat wellicht verder dan mensen zouden willen geloven.

Wil NWO 5G als wapen gebruiken?

Dr. Katharina Horton — zelf slachtoffer van directed energy weapons en andere aanvallen door de MI5 en MI6 — is ervan overtuigd dat dit wel degelijk plannen zijn van de groep, die zij het wereldwijde criminele kartel noemt. Dat lijkt wellicht een absurde claim, maar de prognoses van bevolkingscijfers die volgens de private inlichtingenorganisatie Deagel in 5 jaar tijd met 41% teruggebracht zouden zijn, zijn een aanwijzing dat dergelijke plannen er wel degelijk zijn.
Hoe dan ook is dit ‘slechts’ een plan.

 Laten we daarbij niet vergeten dat veel door de NWO geplande pogingen om allerlei catastrofes en epidemieën op wereldschaal te creëren, simpelweg mislukt zijn. 

Ikzelf ben ervan overtuigd dat alle toekomstige vernietigingsplannen van de NWO geen voet meer aan de grond krijgen. 

5G is wellicht hun laatste redmiddel. Waarschijnlijk wordt het daarom nu in versneld tempo ingevoerd.
Foto: Thomas Schlijper, schlijper.nl

In verzet komen tegen massale bomenkap en 5G

Daarbij is het van belang dat we niet als kikkers stil in de pan blijven zitten, totdat het water langzaam aan de kook wordt gebracht

Passiviteit en onverschilligheid ten opzichte van hun plannen, zijn de grootste valkuilen van de mensheid. Het is belangrijk om in actie te komen. 

Bijvoorbeeld door anderen te informeren over de mogelijke gevaren van het 5G-netwerk. Of door deze plannen op politiek of lokaal niveau tegen te houden en te eisen dat er eerst grondig onderzoek plaatsvindt naar de gevaren van deze technologie.

We kunnen ons minstens verzetten tegen de massale bomenkap. Want ongeacht of je denkt dat 5G een gevaar voor onze gezondheid vormt, is het belangrijk om voldoende (volwassen) bomen in onze leefomgeving te behouden. 

Bomen zuiveren de lucht. 
Ze dempen het geluid. 
Ze werken helend en harmoniserend. 
Bomen trekken vogels aan en vogelgeluiden werken rustgevend en helend. 

Daarom voelen mensen zich prettig in een buurt met veel groen en grote bomen. Dat is waarom de elite vaak zelf in een bosrijke omgeving woont. Bomen brengen de mens dichter bij de natuur.

We moeten juist weer terug naar de natuur

Dat laatste raakt wellicht de kern van de zaak. 

We staan als mensheid op een tweesprong. De NWO-elite wil ons van de natuur afhouden en op het pad leiden van steeds meer technologie. 
Niet alleen met meer ‘slimme’ technologie in huis, maar ook in onze producten, voeding en lichaam. 

De andere afslag die we als mensheid kunnen nemen is dat we terugkeren naar de natuur. Letterlijk door ons weer te omringen met bomen en groen. 
Of door biologische voeding en natuurlijke geneeswijzen. Maar ook door terug te keren naar onze eigen ware natuur en zo onze vergeten vermogens te herontdekken.

Daarbij moeten we ons niet meer laten leiden door de NWO/VN-agenda maar hun plannen tijdig bijsturen en daar waar mogelijk tegenhouden. Zij kunnen hun plannen alleen doorvoeren met de massale medewerking van allerlei mensen en organisaties. 

Waarom gaan we simpelweg akkoord met het feit dat onze bomen massaal gekapt worden? 
Wie geeft hen het recht om onze gezamenlijke natuur te vernietigen?
De mensheid moet het heft weer in eigen hand nemen in de creatie van de door ons gewenste samenleving.

 In die ideale samenleving horen veel bomen, struiken en bloemen.
Worden er ook in jouw buurt volwassen bomen gekapt? Maak foto’s en stuur ze op naar het bomenkapmeldpunt.

Dank je wel voor je boodschap Ella.

Het maakt de ogen van het volk open. Je vraag “waarom heeft de huidige heerschappij het recht om te doen wat ze doen”, kan ik alleen maar beantwoorden met “omdat ik (het volk) het toe staat. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen en het ontwakkingsvuur te verspreiden!!!! 
en lees vooral de reacties:

Geen opmerkingen: