1/23/2019

EU = Een waardeloos vodje papier!!

Heel die EU is zo illegaal dat het maar kan zijn.
Moesten wij het Volk een keer opstaan is het over and out met die EU
Hier:  ZWART OP WIT hoe ILLEGAAL die EU is!


1. Alle landen moeten ALTIJD unaniem stemmen om iets door te voeren via die EU.
Hier is MSM rustig lezen en ontdekken dat er staat:

“Dat de inbreng van de individuele burgers bij deze “ratificatie” niet voor alle burgers identiek is en dat, meer in het bijzonder, sommige burgers de mogelijkheid hebben hun stem specifiek uit te brengen over deze grondwet en andere niet, wordt door vele inwoners van de Europese Unie als een onrecht gezien. De reden van de uiteenlopende ratificatieprocedures ligt in het feit dat deze procedures door elk land afzonderlijk worden vastgelegd.

Op 29 mei respectievelijk 1 juni 2005 hebben Frankrijk en Nederland het voorstel verworpen, terwijl de grondwet alleen kan worden aangenomen indien alle landen het hebben goedgekeurd.
Er is echter ook een artikel waarin staat dat als ten minste 4/5 van de landen (twintig lidstaten) deze constitutie aannemen, hier overleg over moet worden gevoerd. De maximaal vijf tegenstemmende landen zouden in zo’n geval aan de minimaal twintig voorstemmers moeten voorleggen, hoe men uit de impasse zou kunnen geraken.’

8 landen hebben NIET meer mogen stemmen (uitgesteld) na neen van Nederland en Frankrijk.
10 landen is meer dan de 5 of 4/5 waar ze over spreken en ILLEGAAL dit door onze strotten ramden.


2. De illegale grondwet van de EU - De Doodstraf
Een aantal tegenstanders wijst het Verdrag af vanwege de mogelijkheid tot herinvoering van de doodstraf, ook in lidstaten die deze al eerder hadden afgeschaft. 
In artikel II-62 wordt de doodstraf verboden, maar via de Verklaringen (‘Verklaring 12: Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten’) is er een beperking: de doodstraf kan heringevoerd worden, echter alleen in tijd van oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging. 
Deze bepaling is direct afkomstig uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en is dus geen verandering ten opzichte van de huidige situatie. 
Het 13e protocol van het EVRM sluit de doodstraf in alle gevallen, ook in tijd van oorlog, uit. 

 Echter, als er staat van beleg of oorlog wordt afgeroepen vanuit Brussel EU ze u en mij en anderen die te kritisch zijn zo de doodstraf kunnen geven.
Overigens is deze doodstraf ingevoerd door een VOETNOOT van een VOETNOOT!  En dan ook nog mag op de plaats van het gebeurde direct worden UITGEVOERD, wat letterlijk betekend ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN RECHTER.

3. De uitspraak van zuipschuit Juncker uit 1999 was deze: “Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, bis es kein zurück mer gibt. (1999)”
 
4. Het Europees Stabiliteits Mechanisme ESM is pure dictatuur.  
Voor het leven benoemde heersers (veelal uit de bancaire sector), kunnen zonder opgaaf van reden eisen dat we binnen 7 dagen miljarden op hun bankrekening storten.
Verder heeft het Europees parlement geen initiatief recht, is geen Staat en heeft geen burgers. 


5.
In een geheim document, dat tientallen jaren achter slot en grendel is bewaard, wordt de Britse overheid geadviseerd de waarheid over EU-lidmaatschap te verdoezelen. Mocht het volk er ooit achter komen wat er was gebeurd, zou het al te laat zijn, zo was de gedachte.
Toenmalig premier Edward Heath en zijn collega’s hielden het document, FCO30/1048 geheten, begin jaren zeventig geheim.
In het geheime stuk, dat dateert van april 1971, wordt de overheid geadviseerd het Britse volk in het duister te houden over de gevolgen van het lidmaatschap van de EEG, die aan de basis stond van de huidige EU.
Zoals we weten hebben de Britten via een referendum te kennen gegeven uit de Europese Unie te willen stappen.

Het zou de Britse belastingbetalers miljarden gaan kosten, zo wordt keer op keer gedreigd om ons klein in denken te houden!!

MAAR DE EU IS EU = Een waardeloos vodje papier!!
De EU is in feite in werking gesteld door het tekenen van het Verdrag van Rome in 1957 door de 6 eerste lidstaten. 

De ondertekenaars hadden absoluut geen mandaat van de kiezers meegekregen. Sterker nog: 

de mensen in het land wisten eigenlijk van niets, druk dat ze waren met de wederopbouw van het verwoeste Europa. Dat verdrag was, en blijft dus onwettig. Een waardeloos vodje papier met illegale 
handtekeningen. 

Alle verdragen, wetten en regels die daarna zijn ingesteld zijn
dientengevolge eveneens waardeloos en doen niet ter zake.
Dus de onderhandelingen over het terug draaien van een onwettige handeling slaan werkelijk nergens op. Nexit? Duh!

Wij zijn van mening dat de Nederlanders via een referendum moeten beslissen of het Verdrag van Rome wettig tot stand is gekomen, door ze de volgende vraag voor te leggen:
“Had Nederland in 1957 moeten instemmen met de voorbereidingen tot de oprichting van een politieke Europese Unie – JA  /  NEE”

Europeanen zijn voorgelogen vanaf het begin. 

Sommigen worden nu ook wakker, getuige wat krantenberichten in de polder….. [LINK]
 
Het optuigen van de EU is een geheime dienst project. 
De CIA wordt aangestuurd door ,paapsche, invloeden, je hoeft alleen maar te checken of de CIA-chef naar de mis gaat, c.q. welke
onderscheidingen hij heeft gekregen en van wie. Voor deze invloeden is van het grootste belang dat het Heilige Roomse Rijk in ere wordt hersteld.  
Alleen een fascistoïde bureaucratische unie kan het gevaar bezweren. 
In 1957 gniffelde een Rothschild-jezuïet om een opmerking van Paul Henri Spaak achter de coulissen, toen de handtekeningen waren gezet:

I think that we have re-established the Roman Empire without a single shot being fired.”

Na de 2de wereldoorlog werden de overeenkomsten gesloten.
Eerst met Amerika over het niet doorvoeren van EU en muntstuk Euro.  achter de gordijnen van verschillende parlementen om zijn er afspraken gemaakt. 
In 1948 veranderde Duitsland haar grondwet, de Verenigde Staten van Europa werd erin opgenomen:
”Op 10 november 1948 zei dr. Carlo Schmid, lid van de SPD (de Duitse PvdA), tegen de latere president Theodor Heuss, dat ‘men moet ophouden deze zaken (een wereldstaat) steeds een utopie te noemen. ,,Ik geloof niet dat we een wereldregering zullen krijgen, zonder dat we eerst door Europa zijn gegaan."


De voorzitter van het parlement, CDU lid Hermann von Mangoldt, verwees vervolgens letterlijk naar artikel 24, dat ‘alle mogelijkheden in wereldwijde zin open laat.’

Met andere woorden: al in 1948 werd niet alleen de Europese Unie, maar ook al een Wereld Unie gepland, die in de Duitse grondwet werd verankerd.
Erger nog: 


De plannen hiervoor stammen rechtstreeks uit de koker van de Nazi’s, waarvan velen na WO-2 ‘ondergronds’ gingen, en uiteindelijk alsnog op hoge posities in het naoorlogse West Duitsland terecht kwamen. Desondanks worden mensen die hierover schrijven of hiervoor waarschuwen nog steeds als complotdenkers weggezet.”
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/europese-unie
Nazi EU oprichting:
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/de-nazi-achtergrond-van-de-eu-te-brussel

 Alleen een fascistoïde bureaucratische unie kan het gevaar bezweren. 
In 1957 gniffelde een Rothschild-jezuïet om een opmerking van Paul Henri Spaak achter de coulissen, toen de handtekeningen waren gezet:

I think that we have re-established the Roman Empire without a single shot being fired.”

Het blijft onvoorstelbaar. Enkele mensen, doorgaans in een pak, gaan bij elkaar zitten en vertrouwen iets aan het EHM.....papier toe. Op basis daarvan claimen zij hun wil te kunnen opleggen aan miljoenen andere mensen. En die andere mensen gehoorzamen ook nog!

Vroeger waren daar nog veroveringen voor nodig. Nu hebben we niet eens in de gaten dat we veroverd zijn en geplunderd worden. Want “wij” en “ons”.
EU = Een waardeloos 'blanco' vodje papier!!
omdat het origineel zoek was:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-verdrag-van-rome-was-blanco-~b39a5e84/
Er is toen dus eigenlijk gewoon niks getekend!!
 
 

Geen opmerkingen: