2/13/2019

INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space

Globale Lügen, 5G Agenda 21 
5G mit Bienen -und Vogelsterben

INTERNATIONAL APPEAL
Stop 5G on Earth and in Space


 

5G, Bienen und Vogel sterben- Aluminium und Quecksilber Auswirkungen

Bei einer Probe in Holland auf G5 -Strahlung, vielen tausende Vögel tot von Himmel.
Vrijwel op hetzelfde moment dat die dieren dood neervallen, wordt in de buurt van station Holland Spoor getest met een 5G zendmast.

LET OP:  om economischeGLOBALE reden – mag de waarheid niet aan het licht komen -of verteld worden.
De macht van het geld en hun relevante belangen!

5g in Nederland met samenwerking TELE2 <>T-Mobile
KAP MET TELE2 EN HET DUITSE BEDRIJF T-Mobile

Het hoofdkantoor van T-Mobile bevindt zich in Bonn Germany

Een en ander is perfect in overeenstemming met VN Agenda 21 waarin openlijk staat te streven naar een wereldbevolking van 500 miljoen mensen. 

Hoe die 6.6 miljard mensen moeten worden omgebracht staat in Agenda 21 niet …. maar met vaccinaties, GMO, chemtrails, glyphosaat, nucleaire oorlogen, virussen etc kom je natuurlijk een eind ….

Wordt wakker mensen ga lezen op internet !!!
Er is duidelijk sprake van Hoogfreuqnt en Electro stress. En mensen vallen overdag zomaar - en veelvuldig in slaap.
Allemaal het rechtstreekse gevolg van HF straling op freuqties die invloed uitoefen op onze hersenactiviteiten.
Er is medisch al lang bewezen dt GSM straling [hersen stam] Kanker veroorzaakt. Vooral als je in de buurt van GSM zend masten woondWe the undersigned scientists, doctors, environmental organizations and citizens from (__) countries, urgently call for a halt to the deployment of the 5G (fifth generation) wireless network, including 5G from space satellites. 

5G will massively increase exposure to radio frequency (RF) radiation on top of the 2G, 3G and 4G networks for telecommunications already in place. 
RF radiation has been proven harmful for humans and the environment. The deployment of 5G constitutes an experiment on humanity and the environment that is defined as a crime under international law.

Geen opmerkingen: