12/29/2018

President Egypte Europa moet grenzen sluiten voor migranten

Migranten moeten in eigen landen hun problemen oplossen, en niet in andere landen gaan eisen dat ze hun cultuur accepteren’ – ‘Als je dan als gast (in het Westen) komt, hou je dan compleet aan hun wetten, tradities en cultuu


De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi heeft op het World Youth Forum in november forse kritiek geuit op de houding van migranten die in Europa zijn of daar naartoe willen. 
‘Wij vechten tegen elkaar, in onze eigen landen, en van landen die dag en nacht werken aan vooruitgang, aan het beschermen van hun volk en het overeind houden van een zekere levensstandaard, verwachten we, eisen we dat ze ons binnenlaten om te delen in hun succes? Natuurlijk zeggen ze ‘nee’. Als jullie je problemen willen oplossen, doe dat dan in jullie eigen landen.’

‘Ieder land heeft het recht zijn eigen volk en belangen te beschermen,’ stelde al-Sisi in zijn op 4 november in Egypte uitgezonden toespraak voor met name Arabische en islamitische jongeren. ‘In het algemeen moeten ze de mensenrechten respecteren in het raamwerk dat hun nationale belangen beschermt.’

‘In plaats van mij te vragen waarom landen (in het Westen) hun poorten voor ons sluiten, zouden jullie je moeten afvragen waarom de mensen van Afghanistan niet beter zorgen voor hun eigen land. 
Waarom vermoorden ze elkaar al 40 jaar lang? En dit gebeurt ook in andere landen, in Pakistan, in Egypte, in Syrië, in Libië, in Irak, in Jemen, en in Somalië.’
‘Natuurlijk zeggen ze nee!’

‘Wij vechten tegen elkaar, in onze eigen landen, en van landen die dag en nacht werken aan vooruitgang, aan het beschermen van hun volk, en het overeind houden van een zekere levensstandaard, verwachten we, eisen we dat ze ons binnenlaten om te delen in hun succes? Natuurlijk zeggen ze ‘nee’.’

‘Ik ben niet voor of tegen hen, maar probeer eerlijk naar deze kwestie te kijken. We zouden kritisch naar onszelf moeten kijken. Beschermen wij onze landen, ja of nee?... Zijn jullie boos op de leiders van Duitsland, Engeland, Italië of enig ander Europees land omdat ze hun grenzen sluiten om te beschermen wat ze in zeer lange tijd hebben bereikt? Verwachten jullie soms dat ze hun deuren openen zodat wij daarheen kunnen gaan en eisen dat wij onze eigen cultuur behouden?’

‘We eisen dat we onze eigen cultuur behouden, maar die kan heel verschillend zijn van de arbeidsethos in die landen. 
Jullie eisen dat jullie daar naartoe mogen met je eigen cultuur, die voor jullie niet bespreekbaar is. 
Jullie zeggen: ‘Dit is wie wij zijn en jullie moeten ons vanwege de mensenrechten respecteren’.
 Nee!’ ‘Verwacht niet dat ze hun deuren openen zodat jullie daar problemen kunnen veroorzaken’

‘Trouwens, als je als gast naar een ander land gaat, moet je je compleet aan de wetten, gebruiken, tradities en cultuur van dat land houden. Daar moeten jullie je helemaal aan houden! En als jullie dat niet willen, ga dan niet. Verwacht dan niet dat ze de deur voor jullie openzetten, zodat je dan in hun land problemen kunt veroorzaken. ’


Xander
(1) MEMRI / YouTube via Infowars Europe

Ze kondigen openlijk : chemtrails om zonlicht te blokkeren

‘Het zijn de jarenlange  manipulaties, die de atmosfeer volspuiten met chemische troep en dit is mogelijk juist de oorzaak van klimaatverandering, waar u en ik nu flink voor moeten gaan betalen’

Volgens sommigen wordt het al jàren gedaan: het sproeien van chemische stoffen in de atmosfeer. 
De kenmerkende vliegtuigstrepen in de lucht, contrails, zouden in werkelijkheid vaak ‘chemtrails’ zijn. 


 
Al vele jaren is het een van de bekendste complottheorieën: chemtrails, het heimelijk sproeien van allerlei chemische middelen in de atmosfeer door vliegtuigen, met de bedoeling om de argeloze bevolking van de Aarde langzaam maar zeker te vergiftigen. Waar of niet, wetenschappers van de Amerikaanse Harvard universiteit hebben nu officieel aangekondigd dat ze chemtrails willen gaan gebruiken om te proberen het zonlicht te blokkeren. 
Daarmee zou de veronderstelde opwarming van de Aarde moeten worden gestopt. Andere wetenschappers waarschuwen dat dit echter onvoorziene, mogelijk zeer ingrijpende gevolgen voor het klimaat en de mensheid kan hebben.Volgens Popular Mechanics is het concept gebaseerd op de uitbarsting van de Mount Pinatubo vulkaan op de Filippijnen in 1991. 

Toen werden in korte tijd miljoenen tonnen as en zwaveldioxide in de atmosfeer gestoten, waardoor de wereldwijde temperatuur twee jaar lang met bijna een volle graad Fahrenheit (5/9 van een graad Celsius) daalde. 

Eerdere grote vulkaanuitbarstingen in het verleden zorgden voor nog grotere en langere temperatuursdalingen, met onder meer mislukte oogsten en hongersnood als gevolg.
‘Klein foutje, en klimaat en ecosystemen worden eeuwenlang verwoest’

De wetenschappers denken nu iets vergelijkbaar te kunnen doen door zelf minuscule deeltjes in de atmosfeer te sproeien. ‘Maar zelfs de meest linkse figuren zijn huiverig voor het kunstmatig veranderen van het wereldwijde klimaat,’ schrijft analist Marc Slavo. ‘Want was dat volgens de tirannen en politieke elite, waar de massa steeds op blijft stemmen, tenslotte niet juist het probleem? Ieder klein foutje kan de delicate ecosystemen en het wereldwijde klimaat eeuwenlang radicaal en permanent verwoesten.’

Zo werd vorig jaar in een andere wetenschappelijke studie geconstateerd dat het sproeien van chemtrails rond de Golf van Mexico grote droogte in sub-Sahara Afrika kan veroorzaken. De Harvard wetenschappers zeggen echter dat hun experiment geen groot effect op het klimaat zal hebben.
Die eerste (?) test bestaat uit het loslaten van nog geen halve kilo calcium carbonaat in de atmosfeer vanuit een ballon op zeer grote hoogte. Deze stof is een minder schadelijk alternatief voor de zwaveldioxide die door vulkanen wordt uitgestoten. De ballon zal dan ongeveer een dag lang metingen verrichten om te zien of het experiment enig effect heeft.  

‘Heimelijke chemtrails hebben mogelijk huidige klimaatverandering veroorzaakt’
Volgens sommigen is er een wagonlading bewijs dat het manipuleren van het klimaat en het weer via chemtrails al vele jaren gaande is. 

Zo heeft Dane Wigington een complete website –GeoengineeringWatch.org- waarop al het veronderstelde bewijs wordt gepubliceerd. 
Deze manipulaties zouden volgens Slavo ‘wel eens verantwoordelijk kunnen zijn voor precies de ‘klimaatverandering’ waar nu het algemene publiek de schuld van krijgt, en waar wij nu allemaal (flink) voor moeten gaan betalen.’

‘Die Hard’ complotfanaten geloven dat chemtrails nog een ander sinister doel hebben, zoals het vergiftigen van de mensheid met stoffen waardoor we allemaal eenvoudig manipuleerbare en controleerbare slaven worden, of juist om ons allemaal doodziek en/of onvruchtbaar te maken.

France; de 7e week

Problemen Frankrijk veel groter dan van Italië!


De Franse president Emanuel Macron was vorig jaar de laatste hoop van het Europese establishment, schrijven de analisten van het in 1987 opgerichte GEFIRA. 

‘Wij waren van mening dat a deze verwachtingen misplaatst waren. Deze ooit grote natie is onherstelbaar kapot. 

De problemen van Frankrijk zijn veel groter dan die van Italië.’ Italië heeft weliswaar een hogere staatsschuld, maar wel een handelsoverschot. Frankrijk heeft een hoger begrotingstekort en juist een handelstekort, ‘waardoor het land zijn importen niet (meer) kan betalen.’

Nog een groot verschil: de ‘populistische’ Italiaanse premier Matteo Salvini geniet een ongekend populariteit, terwijl die van Macron juist op een historisch dieptepunt is beland. Na wekenlange massale, hard neergeslagen protesten kan Macron de ‘Gele Hesjes’ alleen hun zin geven als hij de Europese begrotingstekort norm van 3% schendt.

 ‘Sociaal-multiculti experiment’ Frankrijk ‘heeft zijn spirit verloren’

‘Net als ooit de Sovjet Unie is Frankrijk een omvangrijk sociaal-multicultureel experiment,’ vervolgt GEFIRA. 
De communistische landen hadden hun beruchte lege winkels, Frankrijk heeft enorme problemen met migranten, ‘maar niemand durft die te benoemen. 

‘De hele wereld zag dat het Franse voetbalteam (dat WK kampioen werd) bijna exclusief uit Afrikanen bestond. Op Twitter schepten Afrikanen daar zelfs over op, maar het Franse establishment hield vol dat deze Afrikanen echte Fransen waren. Mensen die iets anders beweerden werden weggezet als racisten of Nazi’s.’

De academische, politieke en zakelijk elite ‘ontkent wat iedereen duidelijk ziet. De Franse samenleving heeft zijn economische kracht en ‘spirit’ verloren. Het land stond ooit bekend om de eerste hogesnelheidstrein (TGV) en de Concorde, maar is nu berucht vanwege zijn sociale misère en islamistische aanslagen.

‘De Vijfde Republiek is aan zijn einde gekomen. 

Wij verwachten dat Macron zijn termijn niet zal volmaken. De Franse sociaal-economische instorting zal de Europese Unie de afgrond insleuren,’ vervolgen de analisten.
‘Nu het hart van Europa onregeerbaar is geworden zal het de periferie niet veel beter vergaan. Multiculti en multi-reli Bosnië is onhoudbaar. De grenzen in de regio zullen opnieuw worden getrokken, en een oorlog tussen moslims en christenen op de Balkan zal zijn weerslag hebben in de voorsteden van Parijs, Amsterdam en Berlijn, steden met grote moslim minderheden.’
‘’Het Europese establishment heeft de islam de ruimte gegeven om te groeien in Europa, en vreemd genoeg geloofd dat de Europese moslims dankbaar voor die vrijgevigheid zouden zijn.’

Daarmee toont de Europese elite aan niets van de echte islam te begrijpen, want dat veracht juist deze vormen van ‘appeasement’, wat als pure zwakte wordt opgevat en als een uitnodiging om te worden veroverd en onderworpen.
‘Negeren Balkan fatale fout; niet Rusland, maar Turkije grootste bedreiging’
Het negeren van de problemen op de Balkan door de EU, waar naast China ook Turkije steeds meer interesse voor toont, ‘zal een fatale fout blijken. De conflicten zijn hier verre van opgelost. Het Westen stookt door zijn onkunde over deze ingewikkelde zaken en het implementeren van zijn eigen (multiculti) ‘oplossingen’ het vuurtje alleen maar verder op.’

Volgens het GEFIRA team zal ‘de volgende systeemcrisis rond 2020 plaatsvinden... Er is een groot risico op oorlog op het oude continent. Het is echter niet Rusland, maar Turkije dat de grootste bedreiging vormt.’

Xander
(1) GEFIRA

12/26/2018

Vrouwen in Syrië::,,Get out Europe and come Home!!"

Gang cowards, letting their wives and children alone!! Exactly typifies the heartlessness, no more humanity, even for their own mother / wife or very own children. Massive repatriation, those men are now needed to build their country!!
 

Zweedse verslaggever ziet in Syrië hoofdzakelijk vrouwen op straat, ‘jonge mannen zitten in Europa of zijn dood’

De Zweedse verslaggever Johan-Mathias Sommarström was vorige week in Syrië en zag daar dat ‘ongeveer 70% van de mensen op straat vrouwen zijn, en dat ook in (school)klassen het geval is.’ ‘Kijk om je heen, je ziet alleen vrouwen – in de universiteit, op straat, in cafés, alleen vrouwen,’ zeggen Safaa en Sheima. ‘De meeste jongen mannen hebben Syrië verlaten, en degenen die niet vertrokken zijn gestorven.’ 
De vrouwen in Syrië roepen Europa dan ook dringend op om ‘onze mannen terug te sturen! Gooi ze eruit en breng ze hierheen, wij missen ze.’

Het is al weer even geleden dat de enorm opgeblazen nepnieuwsballon van de Europese massamedia werd doorgeprikt, die met behulp van misleidende, vaak in scene gezette foto’s de valse indruk wekten dat er vooral veel vrouwen en kinderen naar Europa waren gevlucht. 
Al snel bleek echter dat het leeuwendeel van de migranten jonge mannen waren die hun vrouwen, vriendinnen, zussen en moeders juist hadden achtergelaten.
 
De meesten van hen vluchtten weg voor de oorlog. Van degenen die bleven en wel wilden vechten voor hun families (en/of vaderland), stierven er velen, maar niemand weet precies hoeveel. Een andere vrouw, Lina, zegt dat alleen de heel jonge generatie en de oude generatie mannen is overgebleven.

Vrouwen gaan noodgedwongen mannenwerk doen
De vrouwen in Syrië betreuren het grote tekort aan mannen. Velen zullen tegen hun zin ongetrouwd blijven, en de wederopbouw van het land wordt erdoor bemoeilijkt omdat de (her)aanleg van wegen en het herstel van gebouwen nu eenmaal zwaar mannenwerk is.

Hierdoor zijn sommige vrouwen werk gaan doen wat in Syrië nog typisch door mannen werd gedaan. Zo zijn er in de hoofdstad Damascus voor het eerst drie vrouwen werkzaam als taxichauffeur. Safaa: ‘In de toekomst zul je vrouwen zien die auto’s repareren. Om hun gezin te kunnen onderhouden moeten vrouwen namelijk traditionele mannenbanen aannemen.’
Los van het gebrek aan mannen vindt Safaa het een positieve ontwikkeling dat ‘de maatschappij nu gedwongen wordt om te accepteren dat vrouwen in bepaalde gebieden werken.’ Nabiha, onlangs afgestudeerd aan de universiteit, is het daar niet mee eens. ‘Nee, ik denk dat het slecht is. Dit soort werk is niet geschikt voor vrouwen.’

‘Gooi onze jongens uit Europa  en breng ze hierheen’

De Syrische vrouwen zijn het wel eens over de oplossing van de problemen: ze hopen dat de Syrische regering permanente amnestie verleent aan alle gevluchte mannen (waaronder ook dienstweigeraars). Tevens hebben ze een duidelijke boodschap voor Europa: ‘Gooi ze eruit en breng ze naar Syrië, waar ze weer kunnen beginnen met het opbouwen van het land,’ vindt Lina.
Vóór de oorlog werd slechts 4% van alle huishoudens in Syrië financieel geleid door een vrouw. Nu is dat iets meer dan 22%. Vrouwen beginnen de economische basis van Syrië te worden, maar zijn daar niet per se blij mee. Op een plein in Aleppo spelen een aantal jonge vrouwen voetbal. Ze zijn ongeveer 16 jaar oud en missen jongens. ‘We vragen God om de jongens veilig te houden. Ze moeten terugkomen, we missen ze,’ zegt er een. Een ander drukt het zo uit: ‘Ik mis ze zo dat ik maar bomen ga omhelzen.’

Xander
(1) Sverige Radio

12/23/2018

EU is Geen EUROPA!- Der Henker von Europa Frans Timmermans

De charlatan Frans mag "zijn" dromen hóuden. Timmerfrans is een  geestelijke armoedzaaier, het vleesgeworden Orwelliaanse varken in de EU boerderij droomt maar het maakt geen fl*kker uit wie op dat stoeltje zit. 
De baas in de EU zijn en blijven de BRD in Duitsland en Frankrijk. Dan denk ik alleen aan de donkere dagen van 1940-1945 toen de NSB de bezetter faciliteerde!!

Een Compleet gestoorde met z'n fascistische gedachtengoed. Hij wil slagen waar Napoleon en Hitler gefaald zijn. Hij is vreselijk fout,  hij is extreem slecht bezig.
Maar hij heeft het niet door, de gehersenspoelde socialistische zombie.
Pijnlijn!!

Zie Timmermans, zie van Baalen, zie hoe deze  Europese EU uitbuiters eerst goed voor zichzelf zorgen.
Zichzelf nog eventjes een hoge salaris toekennen, ondertekenen het Marrakeshpact want de Afrikanen en migranten hebben we zogenaamd nodig... prediken voor een Europees leger want dat is gemakkelijker voor hunzelf... 
Men predikt een multiculturele diverse samenleving achter hun beveiligde, rijke,blanke enclaves.
Serieus, hoeveel voorbeelden nog voordat iedereen doorheeft dat de EU er alleen voor zichzelf is. 

Het autochtone klootjesvolk moet de gevolgen ervan dragen, betalen en als de bevolking daar tegen ageert zijn die gewoon xenofoob,islamofoob,racist, seksistisch. 

Timmerfrans zei zelfs dat hij geen vrouw was maar wel een echte feminist.


Mooi! De geest & strekking van de EU beeldend samengevat in 1 plaatje.
 
De poedel van Juncker, Frans Timmermans, dubbelvol. Vol van zichzelf en vol van Europese Belasting-gesubsidieerde dranken en spijzen. "Dat is de ziel van EU IN EUROPA"......
De EU blijkt namelijk geen hoeder van de vrede, vrijheid en democratie in Europa, voor onze kinderen en kleinkinderen maar een verbreker  ervan. Ontzettend triest om dit te moeten constateren.
Mensen die zich zorgen maken over hun baan, de toekomst van hun kinderen en het behoud van hun tradities.

Dit arrogante stuk vreten: bah bah en nogmaals bah. Kennelijk is meneer het referendum over de EU grondwet al vergeten. Toen heeft de Nederlandse  bevolking duidelijk laten weten wat zij wilde. een nee tegen de EU.

 Als de EU ergens goed in is, dan is dat het vernietigen van alles wat enigszins kan worden gevoeld als behorende tor de Europese ziel. 

De EU als instituut is zo ongeveer het meest zielloze wat de Westerse samenleving ooit heeft weten voort te brengen. 
Brussel is een zielloze, levenloze Belasting slurpende klerkenburcht die nooit of te nimmer een waar leider zal kunnen dragen, laat staan voortbrengen. 

Arrogante kwasten als Timmerfrans wanen zich de Zonnekoningen van Europa, enkel en alleen omdat ze als zodanig worden bejegend, niet omdat ze de kwaliteiten bezitten en degenen die niet knielen voor hem meid hij !!! 

Europa kost iedere Nederlander handenvol welvaart, voorspoed en vrede.
Of we dat maar even willen weggeven aan de landen waarmee wij "solidair" zijn. Solidair ja m.n. reet. 

De enige solidariteit die de EU tot nu heeft bewerkstelligd is dat de MEP's van álle Europese landen het alsmaar roerend eens zijn over hun salarisverhogingen en riante arbeidsvoorwaarden. 
Één en al solidariteit daar. Zo erg solidair dat je je gaat afvragen of er überhaupt nog wel gestemd moet worden in die Brusselse gratis- GRAAI geldbunker.  -
Dat die kliek hielenlikkers het met elkáár roerend eens, dat snapt ieder kind dat vroeger ook uit de snoeppot stal. 
 
EU Partners in crime, dat schept een sterke onderlinge EU band.
Uiteindelijk is dat hele klote Europees project een ramp in wording van epische omvang. Niemand wil het oprecht. Het zijn alleen maar de financiële belangen die het kaartenhuis bij elkaar houden.
Het is zo stabiel als de Euro munt, zo fragiel als de volgende recessie. Een fijne basis om mijn toekomst en die van de Europese jeugd op te bouwen.
Een fukking kaartenhuis met een corrupte bende geldgraaiers aan het hoofd, residerend in hun nieuwe paleizen van glimmend glas, koud staal en omringd door kille blokken Merkel Lego. 


Een prachtig toekomstbeeld, die EU.
We mogen rekenen op de volgende "prachtige toekomst" onder de blauw met gele haatvlag; honderdduizenden EU-immigranten die de Westerse wereld haten. 


Miljarden aan lastenverzwaringen om de rekeningen van de Brusselse EU te kunnen blijven betalen. Maatschappelijke onrust.
Verdere daling van levensstandaard. Verdere uitholling van de verzorgingsstaat. Zeg maar dag tegen Uw AOW rechten op termijn.
 

Verdere onderdrukking van persoonlijke vrijheid. Repressie van democratische processen.
Geforceerde onderdrukking van nationalisme. Propaganda. Verdere inperking van de VVMU. In hoog tempo een nivellering van welvaart tussen de Europese landen. Inleveren van soevereiniteit. 


De EU was ooit bedoeld als een utopische wereld, die ook echt haalbaar léék. 
Maar zoals zo vaak een nagestreefde utopie verzand in een dystopie is dat ook bij de EU gebeurd. Verworden tot een onderdrukkend, ontspoord volkomen ondemocratische moloch die nietsontziend landen onderdrukt en mensen slechts als cijfertjes en gemiddelden in zwart-witte statistieken ziet. 

Frans mag "zijn" dromen hóuden. De EU is een nachtmerrie geworden.
Er zijn een paar hinderpalen
- er is geen Europees volk
- er is weinig gemeenschappelijke Europese cultuur
- de inwoners van de te vormen EU-federatie willen helemaal geen federatie
- eerdere pogingen om een EU-federatie te vormen (Philips II, Lodewijk XIV, Napoleon, Hitler) waren geen succes, grotendeels vanwege de redenen hierboven
- een deel van de federatie in spe kent nog democratie
Wat de EU wil is alleen te bereiken met stevige onderdrukking en misleiding van de Europese inwoners van de te vormen federatie.


-
Timmermans is geen onbenul maar een patente leugenaar.
Die miljarden die zij misbruiken om de zg klimaatsverandering tegen te gaan, worden uitbesteed aan bevriende bedrijven. Deze man weet heel goed waar hij mee bezig is. De
MH17 Leugenaar en vergeet Marrakech niet en nu de Klimaatleugen, met als vaandel drager Al Gore en als Zonnekoning Barack Obama is niets minder dan de grootste fraude uit de geschiedenis.
  
Onderstaand  interview zal als het prima vitae van Franciscus van Maastricht de geschiedenis ingaan. 

Video: Typisch weer, hij haalt de EU en Europa expres door elkaar. Bewust en als Frans Timmerschrans zijn zin niet krijgt.

Hij gaat daar, gezien zijn houding in het verleden heel kinderachtig op reageren.
www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/a...
Misschien gaat hij liggend met zijn vette vuistjes op de grond slaan.
Of hij gaat 10 minuten zijn adem inhouden.
Hij kan natuurlijk ALS HIJ ZIJ ZIN NIET KRIJGT een half jaar absoluut niets doen.
Alleen ik ben bang dat hij dan totaal niet opvalt in Brussel. Die zijn allemaal gek daar!


De Narcist Frans Timmermans de exponent van een partij waar niemand meer op stemt met een dolenthousiaste menigte in Heerlen.

Foto hieronder:  waar mensen hun mening mogen uiten, maar binnenkort helemaal in orde als Frans Timmermans in veertien talen heeft uitgelegd hoe gewone mensen zich moeten gedragen

gast types zoals jij zijn de reden dat mensen een pleurishekel aan de pvda hebben

"De mensen in Heerlen die mij vertellen ‘we vinden jou een aardige vent, maar hebben de PvdA opgegeven’, antwoord ik: ik geef jullie nooit op!’"
En de hele rij applaudisseerde! 
 
No shit smerige PvdA volksverrader, heel Limburg haat je.
Ordinaire zelfverrijking en machtsuitoefening over de rug van burgers. Meer is het niet. Socialisme is niets anders dan het volk arm en dom houden en jezelf verrijken over de rug van de arbeider. Misselijk volk die socialisten.

De volgevreten Brusselse elite en het verradersvolk er om heen (lobbyisten en gajes dat direct of indirect vreet uit de EU-subsidieruif) staan het allemaal toe te juichen. De EU moet neergehaald worden.
Er is niets Europees of democratisch aan, en het is niets anders meer dan een globalistisch elitair omvolkingsinstituut en de grenzen wijd open zet.

Het is qua retoriek net de Sovjet-Unie, maar eentje waar we langzaam in zijn gegroeid, stap voor stap, met  miljoenen slaafse EU onderdanen in de straten. 

https://images.gscdn.nl/image/ed62f83358_ronaldofrans.png?txt=%C2%A9ANP&txtalign=bottom%2Cright&txtclr=%23FFFFFF&txtshad=10&w=600&s=1ec448d98305ab4e06d113ba7acd1838
Je zult maar fan zijn van Roda JC en met je zuurverdiende centen kun je een jaarkaart kopen. Steunt de club door dik en dun en dan zit er op de ere-tribune zo'n PVDA, volgevreten en zwaar overbetaalde EU joker die vanuit de verte doet alsof hij ook 1 is met de fans op de Koempeltribune, de mensen waar hij eigenlijk op neer kijkt. Pijnlijk.

Het is gewoon een machtsbeluste leugenaar die heel ver gaat om zijn zin te krijgen:
www.telegraaf.nl/nieuws/1298723/plast...


 pikzwart
"‘De ziel van Europa’, zegt hij zacht maar indringend. De vraag was wat er op het spel staat bij de komende Europese verkiezingen."
Foto hierboven: de ziel van de EU. Een zuipende volkshater en zijn op macht beluste EU- knechtje.

Ook de windenergie binnen het energie akkoord gaat ons minstens 53 miljard kosten zonder dat het milieu er veel mee opschiet. dat betekent; 500 Euro per jaar boven op onze energierekening!
-
Bindende leestip. EU maakt vrijheid op internet kapot in doodenge strijd tegen nep EERLIJK nieuws  
The EU has declared war on fake news.  
Het is eng genoeg dat de EU het überhaupt wil!!
 
Hier rust de de gedachte dat de EU een objectieve arbiter is waar het draait om het fantoomfenomeen fake news (1933 - 2018). Channel 4-journalist Martin Williams dook erin en schreef een stuk dat als volgt samen te vatten valt.
 

1) De EU heeft nog altijd geen idee wat fake news nu werkelijk inhoudt en waar het structureel en op een staatsondermijnende schaal verspreid zou worden.
2) De EU geeft toe dat ze in de bestrijding van fake news niet erg objectief zijn en vooral gewoon hun eigen mannetjes en instituties tegen counter narratives willen beschermen.
3) De EU zou niet schromen vergaand overheidsingrijpen in te zetten om volgens hen "websites die disinformatie hosten" hun advertentie-inkomsten te ontnemen en minder vindbaar te maken, en tegelijkertijd "gezaghebbende" nieuwsbronnen "prioriteit" te geven in tijdlijnen en algehele vindbaarheid. 

 De controle die de EU wil uitoefenen op nieuws doet straks niet onder voor die van China en Rusland.
Populistische partijen en populaire onafhankelijke blogs moeten blijkbaar mainstream worden gedemoniseerd en geëlimineerd.
Vind het dictatoriale trekken krijgen inmiddels....
Wat een Pravda-praktijken! De ondemocratische EU kat zit in het nauw, maakt rare sprongen want het door ons betaalde pluche leeft zo lekker. Ze hadden alle kansen om van de EU een succes te maken, maar ze hebben het zelf verprutst. Dan helpt ook geen hersenspoeling meer van de MAIN EU-NOS
De magie van het woord heeft ook grenzen, maar daar zijn ze van de EU nog niet achter. 


 Een Grote bek is ook niet alles. Uit angst de goedbetaalde baantjes kwijt te raken aan de “”populisten”” gaan ze nu de vrije pers slopen. 

Is dit soms waarom er een EU leger moet komen? want "Inmiddels bepaalt Berlijn weer de muziek""Berlijn en Brussel zijn tegenwoordig hetzelfde ,(

Peterson lanceert alternatief platform; Patreon, een technisch subliem functionerend platform waar u met maandelijkse toezeggingen uw favoriete onafhankelijke creators kunt steunen. En een bescheiden 5% van alle transacties gaat naar Patreon.

 -

Frans Timmermans wil niet nog eens een oorlog verliezen zonder te vechten ............
De EU staat voor een beslissende confrontatie, zegt Frans Timmermans. Nationalisten doen hun best de unie aan diggelen te slaan. 
Zijn vuist ging gebald omhoog, het gezicht strak van strijdvaardigheid. Dat er geen ­tegenkandidaat was, deed aan de vreugde en ontlading van het moment niets af.
Dus is hij kandidaat om de nieuwe Europese Commissie te leiden. Omdat het móét.  

12/21/2018

73 Journalisten Fragen an Präsident Wladimir Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau auf Fragen von Journalisten aus aller Welt


Das ist bereits seine 14. Große Pressekonferenz.

Bei der Großen Pressekonferenz von Wladimir Putin handelt es sich um ein alljährliches Treffen mit russischen und ausländischen Journalisten, das seit dem Jahr 2001 durchgeführt wird.
Am Anfang der Veranstaltung gibt der russische Präsident gewöhnlich wichtige sozialwirtschaftliche Kennwerte und Statistiken bekannt. 

Die vorige Pressekonferenz hat am 14. Dezember 2017 stattgefunden. Dafür waren 1.640 russische und ausländische Journalisten akkreditiert. Der Event dauerte 3 Stunden 40 Minuten lang. Innerhalb dieser Zeit beantwortete Wladimir Putin 73 Frage

12/20/2018

2 naive meisjes alleen in een tentje in het Atlasgebergte.

2 politiek links georiënteerde meisjes en denken dat de wereld bestaat uit éénhoorns, regenbogen en superlieven mensen. Arme meiden, ik hoop dat de verbazing niet te lang geduurd heeft. Ironisch dat Maren Ueland op 10 januari 2015 op haar Facebook een filmpje heeft geplaatst om de islamitische mensen niet te veroordelen op uiterlijk. Hoe dom kan je als volk weer zijn.
De onnozele dames was het al afgeraden om daar alleen te reizen. genoeg bergen in Denemarken & Noorwegen? En toch doen...met hun kampeertentje, tralala... de wereld is van iedereen! De gebrainwashte slachtoffers van een finaal wereldvreemde opvoeding en dito  onderwijs.
Als je daar 50 jaar geleden heen ging met je blonde vriendin moest je al goed uitkijken. Het is de goden verzoeken.

De echte vraag is: WTF doen 2 jonge vrouwen in een tentje in de Marokkaanse bergen?
Een verstandig mens gaat ook niet in het rif-gebergte op vakantie. Georganiseerde reizen krijgen daar trouwens ook altijd een militaire escorte mee, dat zal vast wel een reden hebben.
Er staan toch niet ook voor niets Marokkaanse soldaten met machinegeweren campings te bewaken waar Europeanen verblijven, al 40 jaar lang! 

-
Nu
opeens weet je waarom de EU Politiek dit Marrakesh pact tegen de wil van het volk er door heen drukt.
Een heel symbolische actie dus : in de buurt van Marrakech, en vlak na het ondertekenen van het akkoord. Het geschiedde in die dagen dat er een verbond tot stand kwam tussen de baardmutsen en de westerse mutsen. De Lemming gedragmutsen zeiden: "Wij slachten jullie af, en als daar kritiek op komt dan verdédigen jullie ons, okay?" En de westerse mutsen zeiden: "Ja dat is goed!"
Het was vragen om een verkrachting, of erger. ze kregen erger.  
Misschien heeft M. Rutte nog een vaasje voor de ongelovigen, kafirs.? 
en binnenkort te bewonderen in het EUropees asielzoekerscentrum. Rutte mag wel eens het verschil gaan leren tussen vaasjes en urnen.
Als ouder weet je nu dat er dus kennelijk een filmpje bestaat van de laatste momenten van het leven van je eigen dochter.
Je maag draait al om. Maar GroenLinks en idem de Partij van de Dieren (stemden ook mee) vinden het nog steeds een fantastisch idee om Nederland vol te pompen met deze cultuur en vindt iedereen die er commentaar op heeft maar een racist.
Het geloof v.d. vrede maar niet voor ongelovigen. Als kind leer je al hoe je messen moet hanteren, typ Jundullah-poppen in een zoekmachine en de probeer poppen worden ook al koop aangeboden .

Tja EU-links, Nu
deze 2 x RIP vrijgevochten Noord-Europese blondines die in de EU- Marrakesh- habitat om de authentieke cultuur van de Merkelparels te ontmoeten, vriendelijke jongens, nooit last van. Altijd behulpzaam. Soms wel wat luidruchtig met bidden, aldus de ook honderden jaren van neef-nicht huwelijken besneden buurvrouw die 350 meter verder op de Atlasberg vertoeft.

De westerse mannen hebben dat niet meer, hè?
Dat 'mediterraanse temperament'. Dat authentieke. Dat contact met de natuurlijke staat van de mens, 'De Nobele Wilde'. Dan moet je als vrouw wel naar die contreien, voor een beetje romantische spanning en zingeving. (of ze hier binnen laten).


Video-Quelle: (WARNUNG!!)  https://vimeo.com/307442457
~-
Trump
gaat de hobby van Obama UNO niet langer meer financieren en trekt zich terug. Het overkoepelende probleem is er natuurlijk nog altijd. Maar ja, ze laten zich niet zo makkelijk verjagen. En ze zitten overal na 1400+ jaren tot op vandaag.

--
Iemand nog interesse in een rosse banjo met regenboogslierten, een tamboerijn, twee paar crocs met bloemenmotief
en een geinig groen petje met de tekst "de wereld is van ons allemaal"?

- -
Berbers, ooit een mooi, trots volk, dat lang stand gehouden heeft tegen Arabische invasies. Toen het geloof van hun overheerser aangenomen en nu te laf om dat weer van zich af te werpen. nl.wikipedia.org/wiki/Berbers#Islam “Islam and Slavery”: Van Afrika naar Qatar, documentaires laten islamitische slavenmarkten zien. 

Zo kopen en verkopen de moslims andere Afrikanen als slaven. 

In islamitische wetgeving komt het onderwerp slavernij ruim aan bod. 
De Koran (het heilige boek) en de Hadith (de overgeleverde uitspraken van Mohammed) zien slavernij als een buitengewone toestand waarin men onder bepaalde omstandigheden kan belanden.
Alleen kinderen van slaven of niet-islamitische krijgsgevangen konden slaven worden, nooit een als vrij man geboren moslim.
Ze beschouwen de vrijlating van een slaaf ook als een van de daden waarmee zonden kunnen worden uitgewist, wel vaak tegen hoge betaling.
Tot op de dag van vandaag worden slaven verhandelen, vrouwen ontvoert en als slaven gehouden.
 

 

12/18/2018

Belgische kabinet valt Ce ca! over Marrakesh Pact

BRUSSEL (ANP) - De premier van België Charles Michel gaat het ontslag van zijn minderheidsregering aan de koning aanbieden. Hij verklaarde dat dinsdag in de Kamer nadat een motie van wantrouwen was aangekondigd.

Als u denkt dat de Nederlandse regering raar met het Marrakesh Pact is omgesprongen dan volgt u het Belgische nieuws niet. Eerst trok de N-VA een campagne met 'feiten' over Marrakesh in, vervolgens mocht Michel niet tekenen, toen wel, als hij maar niet naar Marrakesh ging, 
Maar Charles Michel toen ging toch naar Marrakesh. Hij moest het pact ondertekenen van zijn papa, Louis Michel. Die heeft lange tijd geprobeerd om de oorlog in hun voormalige kolonie Rwanda te stoppen, maar mislukte jammerlijk in zijn opzet. 
Zijn schuldgevoel hierover zet hij over op zijn zoon ten koste van het Volk België boven het landsbelang.
 Lijfblog bij de VRT DAARRR.  

12/17/2018

Angelo Ciocca und Europas Völker erheben sich-


-  gegen die gewaltsame Zerstörung Ihrer Kultur ihrer Werte ihrer Lebensart  ! ! !

 Während die Menschen in Belgien und anderswo gegen den UN-Migrationspakt auf die Straße gehen, lassen die meisten Deutschen stillschweigend das nächste volksfeindliche Diktat des Merkel-Regimes über sich ergehen.
 Der Migrationspakt ist verbindlich, auch wenn die Politiker lügen und ihn für unverbindlich erklären. Nach der Zustimmung in Marrakesch kommen sie mit der Wahrheit heraus.


> Der Verrat an den Völkern Europas und die Lüge von der Unverbindlichkeit des Migrationspaktes

 


Streit Angst über Straßburg-Terror  die Bürger:  Abgeordneter Ciocca verlässt mit gelber Weste EU-Parlament
 Der italienische Lega-Nord-Politiker und EU-Abgeordnete für die Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit, Angelo Ciocca, sieht die Verantwortlichkeit in der falschen Politik Frankreichs und teilweise Europas: 

Er behauptet: "Es gibt Verantwortlichkeiten, die manche nicht sehen wollen, es gibt tiefgehende Verantwortlichkeiten.
Ich kann diese Formulierung nicht akzeptieren: "Wir müssen weitermachen." Nein, wir können nicht mit den Fehlern weitermachen, wir können nicht weitermachen mit unseren Irrtümern.
Wir können nicht zulassen, dass die Fehler Frankreichs und oft auch Europas dazu führen, das islamischer Extremismus um sich greift, der oft, ich wiederhole, unschuldige Bürger das Leben kostet." 


Anschließend zückt er eine gelbe Weste, wie sie Zehntausende bei Protesten in Frankreich und Belgien in den letzten Wochen trugen und erklärt:
 

 "Nach der Abstimmung werde ich Straßburg verlassen, ich werde Frankreich verlassen. Ich lade Macron ein, hierher nach Straßburg zu kommen.
Ich werde als Zeichen des Protestes nach Italien zurückkehren. Ich sage zu allen: Wacht auf!" Er schließe sich dem Gelbwesten-Protest an, fügt er hinzu und wiederholt dreimal: "Wacht auf,
Wacht auf, Wacht auf!"
 

EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani beschuldigt ihn daraufhin, Propagada-Manifestitationen durchzuführen. 

Als Acaccio einhaken will, verliert Tajani die Fassung und brüllt den italienischen Politiker an: "Lassen Sie mich aussprechen und setzen Sie sich sofort wieder hin! Herr Ciocca, setzen Sie sich!" 
 Dann fügt er hinzu: "Es ist eine Frage des Anstands. Sie sind schlecht erzogen. Man unterbricht denjenigen, der spricht, nicht. Das ist eine Frage der Erziehung. Bleiben Sie auf Ihrem Platz. Das ist wirklich kein Zirkus hier. 
Es gibt Opfer, und man muss diese Opfer respektieren. Hier ist nicht der Platz für Propaganda!" 
Ähnlich sieht es Edouard Martin von der Sozialistischen Partei in Frankreich und wirft dem italienischen Abgeordneten vor, "sich wie ein Aasgeier auf die Reste der Opfer zu stürzen, um politisches EU-Kapital daraus zu schlagen". 

Olaf Stuger von der niederländischen Partei für die Freiheit PVV wiederum pflichtete Ciocca bei und konterte: "Ich glaube, es gibt nur eine Art und Weise den Opfern gegenüber Respekt zu zollen, nämlich, dass man erkennt, welche Gefahr herrscht, welches Risiko und dieses Risiko, Herr Präsident, hat zu tun mit dem islamistischen Terrorismus, das müssen auch Sie sehen!"

 Deutsche aufgepasst!

-
 Verfassunggebende Versammlung  Unsere VV ist befugt, den UN-Migrationspakt nachträglich für Deutschland außer Kraft zu setzen.

12/14/2018

Religieverbod in Nederland - Zero tolerance.

Nederlandse Denktank - Religie maakt meer kapot dan je lief is - voor Toekomstig Nederland wil rigoureuze stappen inzake religietransitie.
Religie is een overblijfsel uit de tijd dat de mens niets wist of de aard van de realiteit.
Het geloof in een god of goden is een archaïsch overblijfsel uit een tijd waar echte kennis over alles om ons heen zich nog moest ontplooien.

Willen we deze aarde een beetje fatsoenlijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen dan moet er fors ingegrepen worden in de almaar stijgende geloofsbelevenis in Nederland. Het invoeren van religiebelasting zou voor het begin een goed idee zijn.

Dat stelt De Geloofstafel, het overleg-orgaan dat pleit voor een 80% religiereductie in 2025. 
Mensen die echt in een god of  zo geloven en vertrouwen hoor je niet en hebben geen kerk, bidhok of boek nodig. Dat zijn de echte die blindelings vertrouwen dat alles misschien ooit weleens goed gaat komen.
Religie moet definitief achter de voordeur want anders komt het niet goed met de BV Nederland. 

De westerse satanische goddeloze joods-christelijke tradities hebben een van nature ingebakken moreel en ethiek gekaapt. Toegeven: er is een goede schwung aan gegeven, maar wordt vooral ingezet om een schuldgevoel te verhogen, en angst in te peperen om de kudde  te onderdrukken. Het is een verdienmodel, hetzij een instrument tot macht, manipulatie en controle.
We moeten van God, en andere sekte-leden los willen we de komende eeuwen overleven. 

En dat heeft verregaande en ingrijpende gevolgen voor de samenleving.
Vanaf 2025 worden zichtbare kenmerken van religie in de openbare ruimte verboden. 
Dus geen hoofddoekjes, djellaba's, tulbanden en crucifixen meer op straat.
Kerken en overig religieus onroerend goed wordt omgezet naar woningbouw.
We stoppen per direct met gescheiden zwem-uurtjes in sportfondsenbaden.

Ook worden per 2022 religieuze politieke partijen ingeperkt tot verboden, te beginnen met het CDA, DENK, SGP en de ChristenUnie.  
De Eed, 'zo waarlijk helpe mij god/allemachtig prachtig 88' is niet langer geldig' 
Religieuze gebruiken, zoals besnijdenissen, rituele slacht , suiker- en offerfeesten, dat geleur met kinderen tijdens palmpasen.
Voor mensen als Appa, Arnoud, Nasrdin, Nadia en Arzu komt een er soepel uitreisprogramma naar Saoedie-Arabierië. Met Turkije zijn afspraken gemaakt over de terugkeer van honderdduizenden vlaggenzwaaiers.  Idioten met een vergiet op hun hoofd worden afgevoerd naar Rottumerplaat.

Het is vanaf 2020 niet langer toegestaan dat politici de Matthäus Passion in Naarden bezoeken laat staat daarover communiceren op sociale media. 
EO-Jongerendagen als ook Opwekkings- en Pinksterbijeenkomsten worden afgeschaft, 
De kritiek dat er geen joods, christelijke en/of islamitische afvaardigingen deelnemen aan de Geloofstafel wijst het platform van de hand. " We gaan natuurlijk geen mensen uitnodigen die het niet met ons eens  zijn.  

Religie staat niet synoniem voor God , God heeft niets met religies.
Niets meer en niets minder.

 Religie is een verzinsel van mensen die hiermee macht willen uitoefenen over de mensheid.
God zegt: ''ieder mens kan persoonlijk contact maken met God, daar heb je geen religie bij nodig''.


Zo'n denktank vangt tonnen aan subsidie voor dat geld moet je af en toe wat van je laten horen anders zou men kunnen denken dat je overbodig bent.