12/22/2014

Directeur DSW verdeelt elk jaar een jaarsalaris

 Chris Oomen (65), directeur van zorgverzekeraar DSW, verdeelt ieder jaar zijn jaarsalaris onder zijn werknemers.
Dit jaar koos de financiële topper ervoor de 125.000 euro te schenken aan de Voedselbanken
in de regio's waar zijn bedrijf het meest actief is: Delft, het Westland, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 
Er zijn nu eenmaal voedselbanken en in 2015, door politieke  wetgeving zullen er nog meer gezinnen afhankelijk worden van de voedselbank. Hopelijk volgen veel meer welgestelden zijn voorbeeld
 

Omdat de DSW als eerste met de premie tarieven uitkwam,
is het kartel van zorgverzekeringen genoodzaakt deze enigszins te volgen anders waren we helemaal aan de duivels overgeleverd! 

De 4 grote  zorgverzekeringsbanken zijn boos maar voorval bang van hem maar kunnen hem niet aanpakken. Wedden dat de media hem gaan zoeken om hem zwart te maken.

Ik vind een persoon als Oomes hoopgevend,  als een mooi wapen tegen de groeiende corruptie in Nederland.
een mooi wapen tegen de groeiende corruptie in ons land,..... Eindelijk in deze tijd, waarin corruptie welig tiert, is hij een lichtpuntje dat er nog goedheid in de mens bestaat.
Chris Oomen is een man van daden...en niet alleen woorden! Hij voert al jaren een integer beleid en politici en andere verzekeraars hebben een enorme hekel aan hem. Dit zegt toch genoeg?   Helaas dat DSW niet zo bekend is bij het publiek, te weinig in Marketing steken helaas.
 Ze maken  elk jaar als eerste hun premie bekend. Dit betekend dat de DSW zijn zaakjes op orde heeft in tegenstelling tot de grote speler die tot het laatste moment wachten, hoewel daar ook wel een deel concurrentie aan zal hangen. 
En het feit dat ze dit volgend jaar hun premies niet verhogen, hoeveel marketing wil je hebben?

DSW geeft eind 2014, eind 2015 net als in 2013, de eigen bijdrage terug aan zijn klanten,
zoals de andere " vroeger"ook deden weet u het nog , als er door de klant geen zorg was afgenomen kreeg je je eigen risico terug, dat hebben ze al een paar jaar niet meer gedaan en je hoort er ook niets  meer over. 


De vier grootste verzekeraars, Achmea, CZ, Menzis en VGZ,
zouden een kleine tien miljard euro in kas hebben. Die geldpot is daarmee 5,8 miljard euro groter dan wettelijk wordt geëist.
Tevens maakten de maatschappijen vorig jaar bijna 17 procent meer winst dan het jaar daarvoor. en de lonen van de topmannen is oneerlijk.

Wat zij per jaar verdienen, moet een verpleegkundige haar hele leven voor werken!

Overstappen naar DSW mensen! Allemaal collectief.
Het is 1 van de weinige daden, die u zelf nog kunt ondernemen tegen de georganiseerde corruptie in verzekeringsland! 

Tot 31 december kan je nog overstappen, dan onderneem  je iets tegen de georganiseerde corruptie in verzekeringsland! "baat het niet dan schaad het niet"  

De werknemers van DSW zullen trots zijn, en van 2015 een top jaar maken met zoveel nieuwe klanten.


12/21/2014

Minister Schippers:"u bent allemaal donor tenzij":Minister Schippers heeft vandaag  op de eerste dag van het drie weken durende kerstreces,  nog  een brief over---- het Masterplan Orgaandonatie?? naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Hierin evalueert zij het plan zoals dat in 2008 - gedeeltelijk - is ingevoerd. 

In 2008 presenteerde een speciale commissie het Masterplan Orgaandonatie.
De doelstelling van dit plan was om in 2013 25% meer transplantaties met organen van overleden donoren uit te voeren dan gemiddeld in de periode 2005-2007: geen 635 maar 800. Daarvan zou twee derde moeten komen uit een ander donorregistratiesysteem, en de rest, 10 van de beoogde 25%, uit veranderingen in ziekenhuizen en voorlichting.
Het ministerie, toen onder CDA-minister Ab Klink, dacht die verhoging met 25% ook wel te kunnen realiseren zonder het donatiesysteem aan te passen.


Er is een aantal veranderingen in de ziekenhuizen doorgevoerd, zoals de invoering van Zelfstandig UitnameTeams (ZUTs). En er is veel aandacht aan donatie besteed via publiekscampagnes en de media. Uit de evaluatie van minister Schippers blijkt nu dat daarmee het aantal postmortale donoren in 2013 11% hoger lag dan in de referentieperiode.
Dat sluit keurig aan bij de 10% die met deze acties behaald had moeten worden.
Maar het is nog bij lange na niet de 25% van de totale doelstelling.


KPMG Plexus heeft de evaluatie voor de minister uitgevoerd en komt tot de conclusie dat het te vroeg is om conclusies te trekken over de resultaten van de twee landelijk ingevoerde pilots: de inzet van ZUTs en aanpassing van de donorwervingstructuur binnen de donatieregio
met als doel
verbetering van de herkenning van potentiële donoren, het toestemmingsgesprek met nabestaanden en de donatieprocedure. 


Daarom zet de minister de subsidie voor deze twee pilots door tot eind 2016. Er moet wel iets veranderen aan de uitvoering zoals die nu in verschillende ziekenhuizen gebeurt. De Nederlandse Transplantatie Stichting gaat een grote rol spelen bij het doorvoeren van die veranderingen.

In haar brief reflecteert de minister nauwelijks op het feit dat, met het weglaten van de verandering in donatiesysteem terwijl dit als een essentieel onderdeel van het Masterplan gezien werd, de oorspronkelijke doelstelling verre van gehaald is. 

Omdat het kerstreces vandaag is ingegaan,
hebben Tweede Kamerleden pas
na de kerstreces, vanaf 13 januari weer gelegenheid hier vragen over te stellen........, 

Bron: Rijksoverheid |  

  Coalitie krijgt klap in peiling na kerstcrisis

uiteindelijk, nu ze weer eens getest hebben hoe ze burgers voor de gek kunnen houden. Wat ben je tegenwoordig nog als mens: slechts en nummer,en pinautomaat. Binnen een democratisch bestel was dit kabinet al 3 keer geklapt.
Ze kunnen nu nog doorgaan met hun hervormingen van belastingstelsel en zorgwet. 

Intussen is door alle commotie de pensioenwet er gauw door gedrukt. En zo worden er nog 2 jaar belangrijke beslissingen genomen waar nogmaals VIRTUEEL geen enkel draagvlak voor is. 
Ze noemen het democratie. Zelfs elk aangevraagd debat, wat de coalitie niet past kan met hun nu nog meerderheid worden weggestemd, wat dus ook gebeurt. 

Veranderingen in ziekenhuizen.
Eerder de familie overhalen dat de knop om moet en dat er gedoneerd moet, en de procedures afstemmen op wanneer ze het meest kneedbaar zijn. 


En vergeet vooral niet te kijken naar "rendabel" of niet, om te bepalen wanneer die knop om moet/en een handje geholpen moet met medicijnen ....

Lees meer over dit onderwerp:
Video: Stand van zaken rond masterplan orgaandonatie


Zelfstandige Uitname Teams in het hele land aan de slag

Wim Voermans  hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden.Het  past  niet om bij een conflict te dreigen een Kamer te negeren.

Ook even in de zorgwet opnemen, 
als iemand zich als donor laat registreren, dat de donor na zijn overlijden geen gepeperde rekening krijgt van het ziekenfonds, als er gebruik is gemaakt van het donorcodicil.


 
Een onbezorgde oude dag - dat is in Nederland bijna niet meer mogelijk.
Het gaat goed zo lang je nog gezond bent. 

Heel veel van de ouderen die nu thuishulp ontvangen ligt ‘s nachts wakker van de aankomende veranderingen in de zorg.
Ze zien de veranderingen ‘met angst tegemoet’ en kijken ‘er als een berg tegen op om straks familie en vrienden in te moeten schakelen om de wegvallende zorg op te vangen’.

Ze bellen de gemeente om zoveel keer per jaar de boel uit te mesten door de reiniging.


Zo goed als er een voedselbank is, bestaat er ook al een medicijnenbank.