12/21/2014

Minister Schippers:"u bent allemaal donor tenzij":Minister Schippers heeft vandaag  op de eerste dag van het drie weken durende kerstreces,  nog  een brief over---- het Masterplan Orgaandonatie?? naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Hierin evalueert zij het plan zoals dat in 2008 - gedeeltelijk - is ingevoerd. 

In 2008 presenteerde een speciale commissie het Masterplan Orgaandonatie.
De doelstelling van dit plan was om in 2013 25% meer transplantaties met organen van overleden donoren uit te voeren dan gemiddeld in de periode 2005-2007: geen 635 maar 800. Daarvan zou twee derde moeten komen uit een ander donorregistratiesysteem, en de rest, 10 van de beoogde 25%, uit veranderingen in ziekenhuizen en voorlichting.
Het ministerie, toen onder CDA-minister Ab Klink, dacht die verhoging met 25% ook wel te kunnen realiseren zonder het donatiesysteem aan te passen.


Er is een aantal veranderingen in de ziekenhuizen doorgevoerd, zoals de invoering van Zelfstandig UitnameTeams (ZUTs). En er is veel aandacht aan donatie besteed via publiekscampagnes en de media. Uit de evaluatie van minister Schippers blijkt nu dat daarmee het aantal postmortale donoren in 2013 11% hoger lag dan in de referentieperiode.
Dat sluit keurig aan bij de 10% die met deze acties behaald had moeten worden.
Maar het is nog bij lange na niet de 25% van de totale doelstelling.


KPMG Plexus heeft de evaluatie voor de minister uitgevoerd en komt tot de conclusie dat het te vroeg is om conclusies te trekken over de resultaten van de twee landelijk ingevoerde pilots: de inzet van ZUTs en aanpassing van de donorwervingstructuur binnen de donatieregio
met als doel
verbetering van de herkenning van potentiële donoren, het toestemmingsgesprek met nabestaanden en de donatieprocedure. 


Daarom zet de minister de subsidie voor deze twee pilots door tot eind 2016. Er moet wel iets veranderen aan de uitvoering zoals die nu in verschillende ziekenhuizen gebeurt. De Nederlandse Transplantatie Stichting gaat een grote rol spelen bij het doorvoeren van die veranderingen.

In haar brief reflecteert de minister nauwelijks op het feit dat, met het weglaten van de verandering in donatiesysteem terwijl dit als een essentieel onderdeel van het Masterplan gezien werd, de oorspronkelijke doelstelling verre van gehaald is. 

Omdat het kerstreces vandaag is ingegaan,
hebben Tweede Kamerleden pas
na de kerstreces, vanaf 13 januari weer gelegenheid hier vragen over te stellen........, 

Bron: Rijksoverheid |  

  Coalitie krijgt klap in peiling na kerstcrisis

uiteindelijk, nu ze weer eens getest hebben hoe ze burgers voor de gek kunnen houden. Wat ben je tegenwoordig nog als mens: slechts en nummer,en pinautomaat. Binnen een democratisch bestel was dit kabinet al 3 keer geklapt.
Ze kunnen nu nog doorgaan met hun hervormingen van belastingstelsel en zorgwet. 

Intussen is door alle commotie de pensioenwet er gauw door gedrukt. En zo worden er nog 2 jaar belangrijke beslissingen genomen waar nogmaals VIRTUEEL geen enkel draagvlak voor is. 
Ze noemen het democratie. Zelfs elk aangevraagd debat, wat de coalitie niet past kan met hun nu nog meerderheid worden weggestemd, wat dus ook gebeurt. 

Veranderingen in ziekenhuizen.
Eerder de familie overhalen dat de knop om moet en dat er gedoneerd moet, en de procedures afstemmen op wanneer ze het meest kneedbaar zijn. 


En vergeet vooral niet te kijken naar "rendabel" of niet, om te bepalen wanneer die knop om moet/en een handje geholpen moet met medicijnen ....

Lees meer over dit onderwerp:
Video: Stand van zaken rond masterplan orgaandonatie


Zelfstandige Uitname Teams in het hele land aan de slag

Wim Voermans  hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden.Het  past  niet om bij een conflict te dreigen een Kamer te negeren.

Ook even in de zorgwet opnemen, 
als iemand zich als donor laat registreren, dat de donor na zijn overlijden geen gepeperde rekening krijgt van het ziekenfonds, als er gebruik is gemaakt van het donorcodicil.


 
Een onbezorgde oude dag - dat is in Nederland bijna niet meer mogelijk.
Het gaat goed zo lang je nog gezond bent. 

Heel veel van de ouderen die nu thuishulp ontvangen ligt ‘s nachts wakker van de aankomende veranderingen in de zorg.
Ze zien de veranderingen ‘met angst tegemoet’ en kijken ‘er als een berg tegen op om straks familie en vrienden in te moeten schakelen om de wegvallende zorg op te vangen’.

Ze bellen de gemeente om zoveel keer per jaar de boel uit te mesten door de reiniging.


Zo goed als er een voedselbank is, bestaat er ook al een medicijnenbank.

Geen opmerkingen: