10/31/2019

Wij willen de verkiezingen voor de Tweede Kamer goed beveiligen!
Als het volk 'verkeerd' kiest, schaft ze het referendum af. 

Nu FVD de grootste partij in de Eerste Kamer is geworden, wil Ollongren ook de verkiezingen van de Eerste Kamer veranderen zodat dit niet meer kan. 

En als kritische websites een andere mening hebben, probeert zij deze aan banden te leggen. 

FVD wil dat dit verandert. Wij willen het bindend referendum invoeren, lokale politieke partijen financieel steunen, het vrije internet beschermen door overheidsinmenging te stoppen en de verkiezingen voor de Tweede Kamer eindelijk goed beveiligen!

10/30/2019

Hoe kun je LEVENDE ORGANEN verwijderen uit een DOOD LICHAAM..??

Orgaandonatie Ja/Nee? Gewoon jezelf eerst EERLIJK informeren !!

 Binnenkort begint de grote discussie over wel of geen donor worden. Je bent je donoren in ieder geval kwijt, als je onverwacht sterft, wanneer je ‘niets doet’.  

Het bleek, vóór de aanname van de nieuwe donorwet, dat zo’n 9 miljoen Nederlanders nog geen keus hadden vastgelegd.
De Nederlandse Transplantatie Stichting, het ministerie van Volksgezondheid, patiëntenverenigingen, gezondheidsfondsen en alle andere betrokkenen kwamen in actie en vroegen om de bevolking TE DWINGEN EEN KEUS TE MAKEN..

Kennelijk is het tekort aan donoren belangrijker, dan de autonomie van het menselijk lichaam.
Anders gezegd:
-
je bent je lichaam  dus ‘kwijt’ als je niets doet..

We willen met dit artikel opnieuw informatie aanreiken, op basis waarvan jij een weloverwogen keuze kunt maken en niet terecht komt in een medisch-juridisch steekspel OM JOUW LICHAAM.. Ger Lodewick is de schrijver van het boek ‘Wat je over orgaandonatie zou moeten weten’ en in een video, te gast in de studio van EarthMatter, waar hij een interview heeft met Arjan Bos van Earth Matters.. 

De ‘JA’-campagne van de overheid laat het allemaal heel plausibel en menslievend klinken dat je je organen ter beschikking stelt, en daarbij is vanzelfsprekend ook fantastisch dat er mensen mee geholpen zouden worden, maar nogmaals: de informatie naar mogelijke donoren is niet compleet.
Hersendood, een bizar fenomeen om mensen ‘dood’ te verklaren!


 

 

 

 

 

 

‘Er hangt een groot bord ,, Vaccinvrij " boven de snelweg.

Het doel van deze “reclame” is in strijd met het belang van de Volksgezondheid. Het is in strijd met de waarheid en het is in strijd met het algemeen belang.’

Het was natuurlijk een hele mooie actie van Stichting Vaccinvrij om een groot billboard langs een drukke snelweg te plaatsen en zo mensen aan te sporen goed na te denken en onafhankelijke informatie op te zoeken aangaande vaccinaties.

Dat billboard zag er zo uit:
xxx 
 
 
Binnen de kortste keren werd er, voorspelbaar zo zouden we willen zeggen, een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.

‘Er hangt een groot bord van Vaccinvrij boven de snelweg. Het doel van deze “reclame” is in strijd met het belang van de Volksgezondheid. Het is in strijd met de waarheid en het is in strijd met het algemeen belang.’

Er is ondertussen juridisch verweer gevoerd tegen deze aanklacht voornamelijk op grond van dat Stichting Vaccinvrij geen commerciële instelling is,
geen producten verkoopt en er derhalve geen sprake kan zijn van reclame.
Wie het complete verweer wil lezen kan dat doen op de website van Vaccinvrij.

Over ongeveer vier weken komt er een inhoudelijke reactie van de Reclamecode Commissie op dit verweer.

De samenvatting van het verhaal van Vaccinvrij luidt als volgt:

De billboard gaat niet over het verkopen van een product of dienst, maar is bedoeld als waarschuwing, en als richtingaanwijzer naar de website van Vaccinvrij.
Het zou niet zo moeten zijn dat ouders er in de praktijk achter komen dat vaccinatieschade bestaat.
Op bijsluiters worden meldingen van bijwerkingen in preklinisch onderzoek beschreven, bij bijwerkingen centrum LAREB worden ze – gedeeltelijk – geregistreerd, en op sociale media wemelt het van verhalen van ouders van kinderen met ernstige aandoeningen, waarvan zij denken dat vaccins hier (mede) oorzaak van zijn.
Wij gaan er vooralsnog vanuit dat wij nog steeds in een land leven waar wij dit onder de aandacht mogen brengen.
xxx

Omdat het geplaatste billboard iets teveel tekst bevatte voor de langsrijdende automobilisten, wordt het nieuwe billboard iets eenvoudiger.

Het is belangrijk dat de mensheid bewust wordt gemaakt over dat vaccinatieschade niet iets is dat verzonnen wordt door aluhoedjes. Het is een gegeven, een feit,
en als je het niet gelooft dan kun je dat ook in de volgende video horen uit de mond van het Amerikaanse Congreslid Bill Posey.
 

In de video ondervraagt hij de social media misbruiker Mark Zuckerberg over de censuur die Facebook toepast richting gebruikers die kritische vragen stellen.
En dan kan je hem horen zeggen dat mensen die kritische vragen hebben daartoe alle recht hebben omdat er uit het vaccinatieschadefonds van de Amerikaanse overheid inmiddels al vier miljard dollar aan schadevergoeding is betaald aan slachtoffers. 
 
Heeft iemand zich ooit af gevraagd hoe de farmaceutische industrie het voor elkaar heeft gekregen dat overheden d.h. (wij dus) moeten betalen voor de schade die zij veroorzaken met hun vaccinaties.

Ook in ons land is het niet anders zo te zien en dat betekent dat de farmaceutische  industrie alleen de lusten heeft van hun producten en niet de lasten, want die komen uiteindelijk bij de burgers terecht.

Daarom, boeren, burgers en buitenlui:
Wie een geschikt plekje heeft voor een billboard om mensen te attenderen op het risico van vaccinatieschade kunnen zich melden bij : rechtstreeks bij Stiching Vaccinvrij. 
Een gewogen beslissing nemen op basis van eerlijke informatie is een recht en zeker ook als het gaat om onze kinderen. 
 
Want vaccinatieschade bestaat!
 
 

Binnenkort krijgt u DE Microchip via vaccinatie

Vaccines now being used to harvest biometric identities of everyone; Big Brother merges with Big Pharma.

Microsoft gaan samenwerken met de farmaceutische industrie om in no time de wereld via vaccinaties te chippen. De ontbrekende stap om straks de hele wereld van het merkteken van het beest te kunnen voorzien is nu genomen.
 

Big Tech gaat samenwerking met Big Pharma om via vaccinaties mensen te voorzien van microchips, waardoor een andere natte droom van de zichzelf beschouwende NWO- heersers zal uitkomen.

Zij zullen dan in staat zijn om echt controle over de wereld uit te oefenen via een wereldwijde identificatiematrix. De naam van dit project is ID2020 Alliance. Onthou die naam, want je zult er de komende jaren nog veel over horen.

Zoals altijd bij de meest satanische operaties gaat het formeel altijd over goed doen.
Want het doel van deze illustere club is onder meer het voorzien van meer dan een miljard mensen van een digitale ID die daar op dit moment nog geen toegang tot hebben.

En, aangezien andere "goedbedoelende" organisaties zich permanent bezighouden met het vaccineren van kinderen in derde wereldlanden is het een uitgelezen gelegenheid om de twee aspecten, identificatie en vaccinatie, met elkaar te combineren.

Als je ziet welke partijen betrokken zijn bij ID2020 Alliance, dan horen onmiddellijk alle alarmbellen af te gaan.

xxx
Je komt daar de "usual suspects" tegen zoals Microsoft en de Rockefeller Foundation, maar ook GAVI.

Voor wie niet weet wie GAVI is, hier een korte Engelstalige samenvatting en ook al spreek je geen Engels, als je de namen leest van de betrokken partijen, dan weet je genoeg.

GAVI, officially Gavi, the Vaccine Alliance is a public–private global health partnership committed to increasing access to immunisation in poor countries.

GAVI brings together developing country and donor governments, the World Health Organization, UNICEF, the World Bank, the vaccine industry in both industrialised and developing countries, research and technical agencies, civil society, the Bill & Melinda Gates Foundation and other private philanthropists.

Uiteraard wordt er met dit soort projecten begonnen in derdewereldlanden en zo ook in dit geval. De overheid van Bangladesh heeft laten heel graag te willen samenwerken met Big Tech en Big Pharma om al die mensen die nog geen digitale identiteit hebben "te helpen" door twee vliegen in één klap te slaan, want ze worden en gevaccineerd en gechipt.

Dit zijn de voorlopers voor de rest van de wereld. Vaccinaties zullen straks wereldwijd verplicht worden gesteld en via die vaccinaties zal eenieder het merk van het beest ontvangen. En zij die dit niet hebben zullen worden buitengesloten van alle normale menselijk handelen.

Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Net zoals vee vaak een merkteken in het oor krijgt, zo zullen alle mensen worden gevaccineerd met een digitale chip die al hun bewegingen zal registreren en een ideaal observatie- en controlesysteem vormen voor de New World Order.

In onze beschaafde wereld zullen de eerste mensen die hiermee te maken krijgen, de daklozen zijn.
De bovengenoemde clubs werken uiteraard ook samen met de Amerikaanse overheid en in de stad Austin in Texas zullen de eerste daklozen worden gevaccineerd met een microchip. Dit om "hen zogenaamd te helpen" een digitale identiteit te creëren. Ze zijn zo hondsbrutaal dat ze zelfs claimen dat daklozen hierdoor "empowered" zullen worden, omdat ze een digitale identiteit zullen krijgen.

De volgende groep mensen die bij ID2020 op de radar staan zijn de vluchtelingen. Ook deze groep willen ze graag "empoweren" door ze te vaccineren met een digitale identiteit.

En zo komen ze stap voor stap dichter bij jou.

Tegen de tijd dat de experimenten in Bangladesh, Austin en andere plaatsen succesvol zijn verlopen, zullen ze ongetwijfeld een wereldwijde pandemie creëren, omdat dan toch iedereen verplicht gevaccineerd moet gaan worden,
waarbij ze dan tegelijkertijd de wereldbevolking met de nieuwe digitale IDchip  kunnen bereiken
 
De ID2020 werkt in Amerika weer heel nauw samen met Real ID, het identiteitsysteem voor burgers in Amerika en uiteraard wordt er al gesproken over het gebruiken van dit systeem voor verplichte vaccinaties. 

Zo zal men in Amerika straks bij het inchecken voor een vlucht bijvoorbeeld onmiddellijk kunnen zien of een reiziger up to date is met vaccinaties en zo niet, dan zal je niet kunnen vliegen.

Voor velen zal dit allemaal als sciencefiction in de oren klinken, maar wanneer je in de nabije toekomst bij de gate staat en je wordt niet aan boord gelaten omdat uit je identiteitsgegevens blijkt dat je vaccinaties niet op orde zijn, dan zal je misschien aan dit artikel terugdenken. Alleen ben je dan veel te laat.


Alles wat er nu om ons heen gebeurt, is al beschreven, zoals onder andere in de Bijbel

Het merkteken van het Beest is een teken dat, in de oordeelstijd die voorafgaat aan de verschijning van Christus in de wereld, op een groot deel van de mensheid op aarde zal worden aangebracht.

Er is in het bijbelboek Openbaring sprake van 'het merkteken van het Beest' (Opb 16:2; 19:20) en van 'het merkteken van zijn naam' (Opb 14:11).
De eerste maal wordt van het merkteken gesproken in Opb. 13:

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;

Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)

Onderzoek: biomassacentrales stoten meer CO2 uit dan steenkoolcentralesBiomassacentrales stoten meer CO2 uit dan kolencentrales, blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL - hahahahahaha  in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Wat ook een waanzinnig is, is de verplichte invoer van E10 Benzine.
Dat moeten we gaan rijden omdat het beter voor het milieu is ivm met lagere Co2 uitstoot. Maarrrrr het verbruik van E10 ligt hoger dan van Euro95 waardoor de Co2 uitstoot van E10 hoger is dan als je met Euro95 rijdt. 
Ook een maatregel die het alleen maar erger maakt en ondertussen voor enorm veel bijkomende ellende zorgt.
autorai.nl/e10-benzine-onzuiniger-dan...

En als je de auto een paar maanden stil zet zie je sliertvorming in de brandstof waardoor  je injectiesysteem dicht slibt en je slangetjes moeten vaker vernieuwd worden.  
-
Biomassa is nep groene stroom.
U moet maar eens gaan googelen wat voor natuurgebieden vernietigd worden.

 Het kappen van oerbossen in de VS en Canada op de plek waar dit gebeurt duurt het 25/50 jaar voordat de jonge aanwas die geplant wordt groot genoeg is om de gelijke hoeveelheid stikstof op te nemen als de volwassen bomen die er stonden.
Hele delen van het daar aanwezige regenwoud (ja dat hebben ze aan de Westkust van Canada ook!) worden gekapt voor de houtpellet BIO industrie  (ook in Europa). Het hout wordt op zeer milieubelastende manier verwerkt tot pellets en getransporteerd naar de biomassa centrales (ook milieubelastend). Vervolgens verstookt en produceert het naast het onschuldige CO2 veel fijnstof (slecht voor de gezondheid van omwonenden). Oftewel, wie biomassa ziet als milieuvriendelijk houdt zichzelf voor de gek! Wat een waanzin...

De ziekte van het Deugvolk is een hele ernstige aandoening en maakt een hoop kapot.

En dan is het  toch wel de grootste waanzin die ik tot nu toe ben tegengekomen in de energietransitie.

Gisteren: Motie Ouwehand over alle geplande subsidies voor hout­ge­stookte biomas­sa­cen­trales stop­zetten
Voor: PvdD, SP, PVV, FVD, 50Plus, vKA, Van Haga
Tegen: GL, D66, VVD, CDA, CU, PvdA, SGP, DENK

En het is feitelijk nog veel erger.

Gewolmaniseerd hout (kankerverwekkend maar dit hout wordt gebruikt op elk peuter speelplekje) wordt ook als bio verbrand.
Daar komt o.a. dioxine bij vrij.
Dat is ietsje dodelijker dan NOx.

 -
Alle belastingbetalers naar het Malieveld !!!

Mobilisatie van #grondinverzet en bouw is begonnen! Op naar #DenHaag!

Boeren, bouwers, baggeraars, ziekenhuispersoneel, onderwijspersoneel; allemaal ontevreden. 

 Boeren moeten dure vergunningen kopen voor elke uitbreiding. Daarbij komt dat boeren in de schulden zitten omdat ieder eu- kabinet de regels verandert, en steeds zwaardere eisen stelt.
Eisen die niet alleen onhaalbaar, maar bovendien belachelijk onnodig zijn.


Na de doodsangsten die Den Haag uitstond toen de boeren oprukten richting de zetels van de macht, wordt vandaag de weer vlucht naar voren genomen want de kilmakul gaat Nederland in een recessie storten.
Voor veel bouwvakkers (met name ZZP-ers) betekent dat gewoon dat ze geen inkomen hebben. En dat vanwege vrij discutabele normen.

Vandaag staan alle neuzen in de bouw dezelfde kant op, en wijzen ze samen naar het Binnenhof. Daar is het "stikstofprobleem" verzonnen, gehandhaafd en uitgevoerd - ver genoeg om de boeren in hun bestaan te bedreigen,

Heel veel foto's + timeline van Telegraaf ter plaatse na de breek, in deze timeline veel beeld van naar Den Haag bewegend bouwmaterieel en deelnemers twitteren op #bouwprotest en #grondinverzet. Programma begint om 10:00 uur, met een toeterprotest van een minuut.
Politie Update: Malieveld = VOLGEBOUWD. Svp parkeren bij het ADO-stadion en de pendelbus pakken.
 -
Eindelijk komen de bedrijven in verzet, eindelijk!!! Vergeet niet;
Eendracht maakt macht! 

 Ze bibberen in Den Haag en doen nu al kleine beloftes (niet dat die voor waarheid gehouden kunnen worden want liegen kunnen ze als de beste).
En de volgende sector moet er al weer aan geloven: de zorg. Veroorzaakt CO2! Want de zorgverleners rijden in auto's en ziekenhuizen worden verwarmd! Dus ziekenhuizen dan maar dicht en iedereen thuisblijven.
=
Tja eerst de boeren, nu de baggeraars en mensen van de bouw, leraars en mensen uit het ziekenhuis?? En toch staat de vvd nog op 27 en de pvda op 20 zetels, RA ra ra  hoe kan dat? Je zou er bijna wat van gaan denken.
Vandaag komt dus weer het normale bla bla bla van de minister retour om de gemoederen te bedaren en morgen steekt ze weer een mes in je rug, wel bekomst.
 
En er staan inmiddels al hele generaties ,,slaven,, klaar om het werk voor vrijwel niets over te nemen. 

Dus door blijven gaan totdat de extreemlinksen in het verdomhoekje zijn gedrukt met hun milieu-waanzin. D66 en GL behartigen geen enkel belang van Nederland, ze zetten zich in voor een globalistische ideologie. 
Gemiddelde Nederlanders met een baan zijn terecht pissig over deze ellende die voorgaande kabinetten en huidige kabinet over zichzelf hebben afgeroepen. De VVD is net zo schuldig aangezien zij zich amper verzet hebben tegen de Klavers en Jettens. 
Het CDA evenzo. Waarom hebben zij zich laten misbruiken voor deze bagger? Ze hebben zich overgegeven aan internationale en supranationale organisaties met onzin over 'Nederland gidsland', alsof wij voorop lopen in het progressieve geloof naar de linkse hemel. 
Ik denk dat we inmiddels de top van de cyclus wel bereikt hebben, wat in de jaren 60 is ingezet loopt op z'n einde. 

En er is maar 1 goede noodmaatregel: gedwongen opname van het voltallige EU- kabinet en alle EU- meelopers.  

UPDATE: 
Er zijn altijd wel "useful idiots" te vinden die gaan klappen voor leden van het Politburo. (zie ook Noord Korea, China, USSR) De EERDER al tam > gedwongen< grondinverzetters en bouwers kregen ook een vooropgezet plannetje voorgeschoteld door gepolitiseerde figuren die er een Mariaprocessie van maken zoals D66/VVD/CDA/CU die lachend beweren dat ze voor hun gaan opkomen... 

Op de foto zien we de VNO-NCW lobbyhoerrr & vriend van de gevestigde macht Hans de Boer, in een oranje hesje, lachen naar de hondsopportunistische huichelaar Maxime Verhagen, de baas van bouwend Nederland in een dito oranje hesje.
Op de foto staat verde het kabinetskwartet Raymond Knops (CDA), Stientje van Veldhoven (D66), Eric Wiebes (vvd) en Carola Schouten (CU), die op verzoek van de podiumpresentator met een "ridderlijk applaus" onthaald moesten worden,  

 Hieronder wat ECHTE citaten die uit hun leugenachtige bek rolden, voordat ze binnen vijf minuten weer de pleiterik maakten:

"U bent hier omdat u zich zorgen maakt."
"Laten we elkaar geen angst aanpraten."
"Laten we zoveel mogelijk ruimte benutten."
"Meten is weten."
"We moeten de ruimte opzoeken, en de ruimte pakken."
"U bent boos en dat begrijp ik."
"Het gaat niet vanzelf. Er moet elke dag hard aan gewerkt worden."
"We zien dat er een probleem is, dat willen we oplossen."
"Ik doe een oproep aan alle overheden om de reserves die er zijn om te zetten in actie. [...] Aan de slag er mee!"
"Hier staan bouwers en ondernemers. Bouwers willen bouwen en ondernemers willen ondernemen."
"U wilt uw baan volgend jaar nog hebben."
"Wij hebben een fantastische welvaart."
"Dit land gaat niet op slot." (Is het al - red.)
"We moeten doen wat al kan."

 -
Eigenlijk diep triest, dat je als actievoerder deze "EU- mensen" als een aanjager op het podium te zien krijgt. De minachting was duidelijk hoorbaar.

Maar een ding bewijzen de bouwers en de boeren wel, de politiek heeft niet of nauwelijks de middelen om deze groep in bedwang te houden. De militairen lijken weinig zin te hebben in een directe confrontatie. Alleen de NSB'ers van justitie lijken nog enigzins kant te kiezen van de regering. Verbaasd me niets eerlijk gezegd dat was in de oorlog netzo ! 
 
Als men echt wilt en de pleuris breekt uit zal niemand de regering kunnen beschermen. 

De acties zijn nog niet hard genoeg! 
Marxisten en Communisten met hun ideologische samenleving kunnen alleen met dwang en geweld stoppen. Noem het maar 'gaan heethoofden' ofzo. 
Dán weet je dat ze razendsnel zullen gaan buigen en je wel degelijk je zin gaat krijgen. 
Met netjes zijn bereik je he-le-maal nada bij de Nederlandse politici. Daar rekenen ze juist op, daar is hun hele bestaan op gebaseerd, hun manier van werken en de politici weten dat en spelen in op dat gedrag. Want als er dan een keer een groep echt boos word, zoals met het boerenprotest, dán zie je bestuurlijk Nederland massaal in hun broek poepen, het leger inzetten en straten blokkeren. 

Zó bang zijn ze voor hun eigen volk.


10/29/2019

Dominique Paats Trio, live in Maastricht

Windmolens lekken extreem GIFTIGE gassen!

iet alleen vogels en vissen worden door de sluipmoordenaars van het duurzaamheidsoffensief in aantallen uitgedund. 

Ook de mens wordt langzaam vergiftigd door windmolens: 
in het binnenwerk van windmolens (archaïsche energietechniek die binnen enkele decennia achterhaald zal zijn, maar  waaraan klimaatdrammers zich desalniettemin stevig financieel vastgeketend hebben - red.) wordt het broeikasgas zwavelhexafluoride gebruikt, of SF6, om het risico op kortsluiting te verkleinen. 

SF6 heeft een 'global warming potential' van 24000. Dat betekent dat het de aarde 24000x sneller doet opwarmen dan CO2. Bovendien tast SF6 de ozonlaag aan.

Het zit ook in trafohuisjes en in midden- en hoogspanningsstations. Dat spul lekt per jaar "echter alleen al in ons land honderden kilo’s de atmosfeer in" 

 En: "Een SF6-molecuul is 23.000 maal zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief." [Wiki], voor meer info.

Net als de Neodymium-magneten die in windmolens worden toegepast. 
Dit spul wordt ondermeer in China en Mongolië gewonnen, ver uit het zicht van de mensen. 
Hele gebieden zijn daar al onbewoonbaar.
Om zo’n molen te maken is dus een heel samenraapsel van uitermate, voor het milieu, schadelijke stoffen nodig. De Waanzin TEN TOP.  

Kijk ook gelijk maar eens naar de volgende documentaire 
en je gaat zien hoe de hazen nu al lopen o.a. het  elektrisch rijden en 5G
En waarom blijft de VVD leugenfabriek almaar de grootste?
Waarom blijft de grootste vervuiler van onzin groen links nog steeds zo hoog staan in de peilingen?
Waarom wordt het kartel niet massaal afgebroken?


Maar ik maak me meer zorgen om de volslagen apathie onder de bevolking, nergens toe bereid om deze gotspe te stoppen, Op de boeren na en een paar bouwbedrijven slikt iedereen maar alles., allemaal ja en amen en luisteren naar je meerdere. Ondanks verregaande domheid gaat deze klucht met Jetten en Klaver gewoon door! 

10/25/2019

STOP ! Code rood! bij de Agrarische sector ( Farmers Defence Force

Het is de EU- roverheid die voortdurend de spelregels voor de boeren veranderd.
De Brabantse boeren moesten uiterlijk in 2028 zorgen dan hun stallen minder amoniak uit stoten, dit wil het College naar voren halen en nu krijgenze maar de tijd om dit te regelen voor 2022.
Die gekte komt voort uit conferenties als bilderberg en davos, vervolgens wordt die opgetuigd als wetgeving door de eu en door onze strot geduwd door den haag. Zo gaat het...
Dit is  een beleid van de NWO - POLITIEK  het vergt voor de boeren op zeer korte termijn grote investeringen en die kunnen ze deze op korte termijn niet ophoesten. 

Dit is de huidige wet die het huidige Rutte 3 regime er door wil drukken en de oorzaak dat de gehele Nederlandse economie de nek wordt omgedraaid .
En ook deUN agenda 2030 genoemd. 
De boeren worden bestolen van hun rechten door overheids maatregelen = Nederland zonder boerderijen en weilanden EN Groenlinks juichend in Diemen heeft het ergens op hun website staan, en de quote luidt  : “We BOUWEN de hoogte in”.  *.
Dit is wat boeren dwars zit. Links politiek gekonkel: 


En oh ho wat klinkt het allemaal scheinheilig mooi... totdat je de werkelijke vertaling ziet: minder mensen, met minder rechten, op minder land. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontw... 
 
Het zijn onze boeren en onze bouw sector. De Boeren snappen het;  het is bukken of vechten.  De gevestigde orde kunnen de borstjes nat maken! 

Agrarische sector roept ZuivelNL/NZO op alle werkzaamheden in stikstofdossier per direct te stoppen! Code rood!
 Met ingang van heden, ALLE WERKZAAMHEDEN AANGAANDE HET STIKSTOFPROBLEEM TE STAKEN.

Donderdagavond 24 oktober hebben op uitnodiging van de het Farmers Defence Force (FDF) ALLE partijen in de Nederlandse landbouw de koppen bij elkaar gestoken. 
=Op een enkele afmelding na waren alle sectoren binnen veehouderij, intensieve veehouderij, akkerbouw, fruitteelt, vakbonden, LTO, FDF en Agractie, aanwezig evenals enkele externe adviseurs.

In navolging van de acties van 1 en 16 oktober onderstreepte de aanwezigheid van allen de noodzaak en de bereidheid om één front te vormen om nu en in de toekomst schouder aan schouder te strijden voor het belang en voortbestaan de Nederlandse Agrarische sector. 

Stappen zijn gezet en contacten worden aangehaald om hier op korte termijn verdere uitwerking aan te geven. 
Maar de intentie is uitgesproken om vanaf nu samen op te trekken; ons niet meer tegen elkaar uit te laten spelen en samen de bedreigingen, uitdagingen en kansen te lijf te gaan. 

Een legendarische stap in de geschiedenis van de Nederlandse Agrarische sector!
Het heeft wat jaren geduurd, maar nu komt toch het verzet tegen de overheden en hun veels te warme banden met lobbyisten, in heel de EU.
Al zal de EU er alles aan doen dit totaal te negeren, terwijl ze op zoek zijn naar Afrikanen om een EU-leger te bouwen.


De bouw en grondwerk staat volgende week op de stoep in Den Haag, hopelijk met zwaar materieel.

De volgende die aan de beurt is voor de sloopkogel van Mark Rutte is de transportsector. Distributiecentra, ook bestaande, moeten een stiksofvergunning aanvragen, die krijgen ze niet want vieze vrachtwagens en dus dadelijk illegaal. Als de distributie problematisch wordt, kunnen we onze halve economie afschrijven.

Steeds meer mensen zijn de dupe van het pure afbraak beleid van Rutte. Steeds meer mensen vragen zich af wanneer zij aan de beurt zijn.

En zoals eerder opgemerkt, deze overheid is alleen met succes aan te pakken met intimidatie, bedreiging en geweld. Kijk maar naar de dierenextremisten en KOZP. 

Dus helaas heeft de ervaring geleerd dat je met alleen praten en demonstreren uitgelachen word.
 
En reken maar dat ook U een keer aan de beurt komt. En niet zo'n beetje ook. 
En dan, als ze over U de leugens uitspreiden, gaat U dan ook nuanceren?
Gaat U dan gedwee buigen voor de flagrante NPO leugens? En netjes de rekening betalen met als beloning de grijnzende kop van Jetten, de victorie kraaiende rode hanenkop van Klaver? 
De gluiperige grijns van meneer Rutte en zijn 'dankbaarheid' aan het dociele volk die zich uit in het uitpersen van zoveel mogelijk welvaart?
Het is krankzinnig om te zien hoe een land haar eigen economie moedwillig en doelgericht om zeep aan het helpen is, te beginnen met zijn asielindustrie, echter draait die op volle toeren. Verwarmde huizen, Miele's en koelkasten vormen een groot probleem voor het milieu. 
Doch wordt dit volop uitgedeeld aan asieleisers uit de krochten van de wereld. Deze mensen kennen geen vliegschaamte. Laat staan zonnepanelen, warmtepompen en elektrieke auto's.

   Boycot>>>.Wikipedia : De Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is een grote, internationaal opererende zuivelcoöperatie, gevormd door melkveehouders in Nederland, België en Duitsland.
 Es war einmal... Die club knijpt alles en iedereen uit, de boeren voorop. Friesland-Campina Is inmiddels verworden tot een grote bende met zwendelaars/witte boorden criminelen. 

10/22/2019

The globalwarming is now dead !!

Onderzoek het  gaat met de ijsbeer. Gevolg: wetenschapper ontslagen

University ontslaat ijsbeer-expert Susan Crockford, omdat haar onderzoeken niet in de pas lopen met de polonaise der klimaatpaniek.

Polar Bear PhD Susan Crockford (wiki) is na 15 jaar dienstverband ontslagen door haar Canadese universiteit


Groene leugens moeten in stand blijven zoals b.v de uitstoot van biocentrales die houtpulp verstoken en  HUN  co2 uitstoot is geen co2 uitstoot een soort hocus pokus iet waai weg.....

Een flink deel van de klimaatwetenschap is op deze manier al verregaand gepolitiseerd. 
 Dit soort deugprogroms doen de groene beweging overigens geen goed, het is korn op de molen van de ontkenners die beweren dat "onwelgevallig" onderzoek stelselmatig onderdrukt wordt. Het brengt het gehele vakgebied in diskrediet.