5/26/2018

Geen hard bewijs, weer een anti-Rusland propaganda. MH-17

Oekraïne, een pikzwart schaakstuk op het bord van de EU-Union.
De twist over de Krim, wat ruim tweehonderd jaar Russisch grondgebied is. 

Deze twist wordt al jaren in oorlogstaal gevoerd (tegen Rusland) door specifiek het westen. 
De afgezanten van de EU hebben vrij spel om wéér een wereldoorlog uit te lokken.

Er is wederom geen bewijs geleverd, niet door de onkundig overkomende JIT en tevens niet door de niet deskundig handelende JIT en niet door het beeld(mis)vormende NOS  journaal. 
In het NOS journaal komt een JIT woordvoerder, leider onderzoeksteam Wilbert Paulisen (in uniform; het moet autoritair lijken voor geloofwaardigheid van de burgers) zijn zegje doen.Hij meldt dan: (zie 1:53 min) “Nu we weten in welke brigade die thuishoort, kunnen we vandaaruit verder rechercheren..”. 
Dit is dus zeer naïef en zo moet een detective  nooit! te werk gaan. 

Want door te zeggen dat veel bewijs in één richting gaat en daarmee stilzwijgend potentiele andere daders onder het vergrootglas vandaan te halen en zelfs uit te sluiten, daarmee heeft een dader die een zaak/misdaad van te voren heeft gepland en de bewijzen naar een ander  heeft laten leiden altijd vrij spel.
Dus het JIT verwoord daarbij feitelijk dat zij niet eens in staat is om deskundig objectief speurwerk te verrichten. 

Ook zegt die zelfde Hoofd nationale recherche Wilbert Paulissen in het NOS/artikel video bestand  (zie 0:46 min): “Nu wij geconstateerd hebben dat het van een Russische legereenheid komt, dan weet je dat daar bekendheid is bij de militaire staf.., dat kan haast niet anders”.   
 
Ja hallo zeg, je kan wel zeggen dat je iets hebt geconstateerd, maar daarmee  toon je geen onomstotelijk bewijs. 
Dit JIT team geeft nooit duidelijk bewijs weer, ze spelen in op de naïviteit van de burgers en geven alleen een algemeen praatje voor de NOS. 

Ze laten de burgers geheel maar raden wat precies dat bewijs moet zijn geweest. En zeggen vervolgens maar gauw dat ‘iets zo Moet Zijn geweest’. Ze spreken er zelfs over dat ze vele Buk-raket installaties hebben onderzocht. In dat NOS artikel-video wordt nl. gezegd (zie 0:15 min): “Het Joint Investigation Team heeft vele Buk Talors beoorldeeld”.
Maar dat maakt dat zo’n JIT team zich op zijn minst voornamelijk geconcentreerd verdiept heeft in één soort wapen. 
Waarmee een mogelijkheid voor het vinden van sporen door gebruik van andere wapens wordt uitgesloten. 
Dit is echt zeer onprofessioneel te werk gaan door dit JIT onderzoeksteam. Je zou bijna zeggen dat ze bevooroordeeld te werk gaan op een dergelijke wijze. Ze laten immers niet weten of er andere wapens zijn onderzocht.
Dit is echt een farce onderzoek zo.

Noot: een Buk-raket of wat voor raket dan ook kan door iedere vermogende terroristische groepering gekocht worden. Het maakt dus geen bewijslast door ook nog eens op zeer laat tijdstip in een proces ineens met wrakstukken van een raket op de proppen te komen. 
Het verband waarom deze stukken worden gelinkt met die genoemde 53ebrigade uit Rusland, dat vertelt het JIT ook niet (duidelijk).
De hoofdofficier van justitie JIT, Fred Westerbeke zegt hierna “Er Moeten Zeker  in de militaire lijn mensen op de hoogt zijn, ten minste al uit de 53e brigade zelf”. 
Hiermee wekt een autoritair/gezag-hebbend persoon meteen het idee dat iets zo is zoals hij aangeeft. Echter hij stapt daarbij meteen over het bewijs heen, die laat hij immers niet zien. 
 
Als een gezaghebbend iemand zegt: (zie 2:05 min) “Er Moeten Zeker mensen zijn die ergens van geweten hebben,  dan is dat m.i. erg suggestief en draagt totaal niet bij tot enige vorm van bewijslast of geloofwaardigheid voor de nabestaanden of wie dan ook.
Vervolgens zegt hij zich te irriteren dat zich niemand bij hem gemeld heeft (uit die 53e brigade) om hem te vertellen wie werkelijk die vermeende Buk raket heeft afgevuurd. 
Wat denkt zo’n hoofdofficier nou eigenlijk wel, dat een terrorist zich braaf gaat melden bij hem en gaat zeggen ; sorry officier van Nederlandse justitie, ik heb het gedaan.. Wat een bizar verhaal van die officier van justitie! 

En hij laat ook nog even weten dat hij “gewoon boos is” om het feit dat geen dader zich gemeld heeft. Alweer een gezaghebbend figuur in Nederland die zijn emoties niet kan bedwingen.  
Gewoon een lachertje, een officier van justitie die als een kleine jongen zegt dat hij boos is dat er geen dader bij hem is komen melden.
Deze man is dus ook niet stabiel te noemen en hoe zeker hij oogt, des te minder heb ik vertrouwen in zo’n figuur die geen feiten heeft, maar alleen algemene lariekoek staat uit te kramen.

Maar het kwalijke is, dat voor de zoveelste keer de media aangegeven heeft dat er bewijs is gevonden, echter men meldt nooit WÁT dat bewijs dan precies is. Het verhaal wat de NOS eromheen maakt en de  woordvoerders die hun zegje mogen doen leiden de concentratie van de kijker af en het topic 'bewijs' wordt snel opgevolgd door: We moeten Rusland gaan vervolgen. 

(Want de nabestaanden vinden dat, hoewel dat vandaag in het journaal maar 1 meeliggend nabestaande betrof die zijn zegje mocht doen). 
Dit snel opvolgen van een hoofdonderwerp naar een aansluitende kwalificatie (we willen de daders nu gaan vervolgen/ we verwachten nu stappen van het kabinet) is een tactische gemonteerde zet van de media om de concentratie van de kijker te verleggen en invulling te geven aan het "gevoel dat ontstaat" door te stellen dat een integere autoriteit (de JIT) al bewijs heeft vergaard (hoewel zij dat vermeende specifieke 'bewijs' niet aan de kijker melden, noch tonen).
Hierbij moet men goed begrijpen dat de concentratie van een gemiddeld persoon zeer klein is. 
Dat heeft natuurlijk te maken dat burgers een vrij druk bestaan hebben en door de media vol continu worden aangetast in hun denkpatroon door snelle opvolgende onderwerpen, waar nauwelijks tijd en aandacht voor is om echt deugdelijk in te kunnen verdiepen. 

Daarmee heeft de media een grote troef in handen, want de burgers accepteren vrij snel wat de beelden hen ingeven te denken. 
De media maakt alles hapklaar op maat voor de kijker, daar hebben de regisseurs van de media in het algemeen lang voor gestudeerd om te weten hoe ze de kijker onopgemerkt en toch vrij excessief kunnen manipuleren/afleiden van het hoofdonderwerp en zo laten denken wat de media de kijker wil laten denken (opinie maken).

In dat opzicht wordt de media steeds brutaler, maar het blijft moeilijk te doorgronden als men (de nietsvermoedende kijker) zich hier niet van bewust is. In dit geval heeft de media de aandacht dus verlegt van het hoofdonderwerp ‘Er is bewijs’ naar een aangemeten gevoel dat ontstaat bij de kijker door in het algemeen te melden dat er vermeende ‘bewijs’ is waardoor de kijker direct wordt aangezet tot het krijgen van een mening. 

Die mening is dan vervolgens Niet uw eigen mening, maar die wordt u ingegeven vaak door (iemand waar u een “bepaalde band” mee hebt) bijv. een wel bespraakte, populair ogende reporter of in dit geval door die enkele nabestaande die opvolgend even zijn zegje kan doen.
Hij wil namelijk vervolging van de vermeend Russische daders. Wat een tactisch ge-edit verhaal (knip en plak werk) van het NOS is dit.Maar er zijn daarnaast natuurlijk genoeg nabestaanden die het niet eens zijn met de ‘bevindingen’ van het JIT en de NOS uitzending, echter die krijgt men nooit te zien. Die monopolie positie heeft de media ook nog eens, waar de kijker niet van bewust is op het moment dat hij de tv inschakelt. Je ziet alleen wat men je wil laten zien.
De rest verdwijnt uit beeld.
We krijgen zelfs nog een bij een groot deel van de bevolking geliefde en populaire koning te zien die ook nog een autoritaire mening op het geheel moet geven. Daarmee wint het journaal meteen veel acceptatie voor het gewenste resultaat wat wordt afgedwongen door zo’n pseudo-nieuws uitzending.
Populaire mensen een mening laten verkondigen is puur Propaganda.

Een dieptepunt vind ik in ons zwaar verdraaide nieuws toch wel Nieuwsuur dat zich zelfs al #Nieuwstrend  kàn noemen. Dat kan alleen als je de burgers die kijken wel zo diep in je zak hebt zitten dat ze nieuws en trending topics niet meer van elkaar kunnen scheiden. Dan alleen kan je het een Nieuwstrend aaneen noemen.
Dat is niet alleen bizar maar zeer gevaarlijk. Zo’n jonge knul als Rob Hadders die het nieuws en geroddel mag presenteren zegt ook heel vaak “Ik vind..” “Ik denk..”  
En voorafgaand aan ieder onderwerp, kijk maar iedere dag , wordt er vaak gezegd: “Ja dat klopt” Als de presentatrice een onderwerp inleid voorafgaand aan wat Rob Hadders dan gaat vertellen. “Ja dat klopt”, zegt hij dan en dat geeft u als kijker meteen het gevoel alsof het nieuws en het onderwerp authentiek is.

En dus houdt Eenvandaag daarmee de grip op de kijker die automatisch met zo’n subtiele uitspraak laat denken dat dit nieuws niet aangepast en dus echt is. Dat manipuleren door informatie op een bepaalde manier op te dringen of te verdraaien gebeurt overigens vaak (dagelijks) ongemerkt voor de kijker.
Door de NOS, Eenvandaag, Nieuwsuur, Jeroen Pauw, etc, etc.  

Omdat de media dit weten doen zij dit vrij geforceerd en steeds brutaler. Ook werd Mr. Rutte  geprezen door het NOS journaal omdat hij morgen direct terugkomt voor het debat in de 2e kamer over MH17 nu het zgn. 'bewijs' er is. Maar dit snel terugkeren naar Nederland doet hij natuurlijk niet omdat hij zo begaan is met deze zaak of omdat hij zo empathisch is met de families en de nabestaanden van slachtoffers.
Nee, Rutte komt snel terug zodat niet iemand anders dit debat kan/mag gaan leiden, om zodoende de controle te houden en het “verhaal” over een Buk-raket staande te houden. 
Zolang het verhaal van een Buk raket blijft bestaan worden automatisch alle vingers richting Rusland geheven, Want een Buk raket is van origine een Russisch wapen. 

Zo wordt in een democratie als bij ons in Ned. Dagelijks en vol continu nieuwsberichten aan de burgers opgedrongen om vervolgens de goedkeuring van de burgers te winnen, waarmee tegenstand van de burgers ongedaan wordt gemaakt. Als de burger in een democratie de overheid niet tot de orde kan roepen, dan heeft die overheid vrij spel, zelfs om een oorlog uit te dagen of om op valse argumenten de burger te laten betalen voor nutteloze en vaak averechtse doeleinden buiten onze landsgrens. 

Tot slot nog even inzage hoe de NOS u indoctrineert. 
Indoctrineren gebeurt door herhaling van dezelfde woorden of zinnen. Om de propaganda dus echt in iemands brein te laten infiltreren moet de boodschap alleen een paar keer worden herhaald. Dat is door de jaren heen al goed gelukt met het herhaaldelijks vertellen dat het een Buk raket was. Waarmee andere wapens worden uitgesloten, zodat impliciet andere daders buiten beeld blijven. En in de afsluiting van dit 18:00u journaal (14:04 min) melde de verslaggever u nog even:

Tot zover het NOS journaal van 18:00 uur. Belangrijkste nieuws nog even; de Buk-raket die MH17 neerhaalde was van 53e brigade van het Russische leger, zegt het JIT”. Zo ook in het 20:00u journaal wordt er afgesloten met: “En tot zover het NOS journaal, met als belangrijkste nieuws: Er is wettig en overtuigend bewijs zegt het JIT team, dat het Russische leger een rol heeft gespeeld bij het neerhalen van vlucht MH17”.

Dat was niet het enige nieuws toch? Maar voor de NOS was dat wél heel belangrijk om als enige toch even te herhalen en te benadrukken, om in uw onderbewustzijn in te prenten ‘dat Rusland de dader moet zijn geweest’.  
Maar voor dat laatste is nog nooit hard bewijs geleverd, vandaag niet en zal ook nooit komen. 
Het geo-politieke misleiden wordt niet alleen door onze overheid (en regering) gebracht, maar des te meer door ‘onze media’.  Vraag u altijd af met wie u te doen hebt als u de TV inschakelt, want de top van het media bedrijf bepaalt de gehele uitzending.

Die top is een persoon en heeft connecties met andere media bedrijven in het buitenland. Wat zijn diens overeenkomsten en daarmee hun belangen? Houd dit in acht en waak hiervoor als u naar de tv kijkt in het algemeen.
Dat kan alleen als u de media zeer wantrouwt. 
Want dit lange schrijven (excuus daarvoor) is nog maar een selectie, want in feite zou ik iedere zin in het nieuws kunnen fileren, zó erg  geënsceneerd  is ‘ons nieuws’ gesteld in Nederland. (Wat overigens geen land is, want we hebben onze grenzen niet aangehouden).

Mocht u het verhaal nog willen horen van lokale mensen die op het tijdstip van het neerhalen in de buurt waren dan wil ik u deze video niet weerhouden. Zij verklaren ook dat er geen raket rook in de lucht is gezien. Dat maakt voor mij het hele verhaal rond een Buk-raket in een klap totaal onbetrouwbaar.  


https://www.youtube.com/watch?v=GJLDXMll8kEDaarom is het nu gepresenteerde JIT rapport niet alleen absurd, maar ook gevaarlijk. 
Bovendien is het intriest dat de vele nabestaanden opzettelijk worden voorgelogen, en ze zonder het te beseffen als pionnen worden gebruikt in een doortrapte nepnieuws campagne, waar ook de zogenaamde nep- vergiftiging van de voormalige spion Skripal van deel uitmaakt.

Toen we die bewuste dag het verschrikkelijke nieuws hoorde was onze allereerste gedachte "wat deed dat vliegtuig boven oorlogsgebied!?" 
Verschillende landen hadden hun vliegtuigen reeds opdracht gegeven het gebied te vermijden, in de dagen en weken ervoor waren al diverse troepen/transportvliegtuigen van de Oekrainers afgeschoten , de kans dat een burgervliegtuig voor een dergelijk vliegtuig word aangezien is dan groot, erg groot.
 
Wat zou de rol geweest zijn van de verkeerstoren van de luchthaven van Kiev . 
Heeft die stiekem de vlucht MH17 over Oekraïne laten komen en dan vlug een Russische batterij over de grens verwittigd hebben om het neer te schieten. 
Feit is dat de verkeerstoren aan de Russen geweigerd heeft de transcriptie van de communicatie tussen hen en de vlucht MH17 over te maken . Dat recht hadden zij en hebben dat bedongen om elk rapport dat hen niet beviel in te houden. Rechter en mogelijke verdachte spelen moet kunnen. 

De inpakt van een raket of boordgeschut van een straaljager is niet hetzelfde op een vliegtuig. En wat te doen met de getuigenissen van lokalen die oekrainsche straaljagers in de lucht gezien hebben.
Het geval is verre van opgelost.

En waarom andere luchtvaartmaatschappijen, zoals de Fransen en de Canadezen, vermeden om over het Oekraïens te vliegen en dat van de KLM-  MH-17 niet?

Wel is zeker dat de DSB en het JIT bevooroordeeld zijn en in geen enkel opzicht aan de wetenschappelijke en juridische normen voldoen om een objectief onderzoek naar de MH17 te verrichten.
Tommy Robinson ,,politics,, arrested for free speech


Orwellian Police arrest Tommy Robinson for journalism


Arrested for free speech

Tommy Robinson has been arrested in Leeds court for reporting on grooming gangs. 


- A job that he chooses to do with no regard for his own safety, informing the public of all the wrongs committed in the name of Allah. Fighting against adversity and reporting on issues that our mainstream media are too afraid to speak of.
Tommy is raising issues that are affecting all of our communities, and that are being swept under the carpet and hidden from the public.
Its time we stand together, stand strong, and stand by his side.  


Free Tommy Robinson 

Niemand mag binnen de UK verslag uitbrengen over de arrestatie van Tommy Robinson en op de MSM is het tot nu toe trouwens weer oorverdovend stil

We zijn bang dat hij dat, net als de broodjesgooier, niet gaat overleven. www.dailymail.co.uk/news/article-40753...


Sign here: FREE TOMMY ROBINSON

and support: https://tommyrobinson.online/support


Tommy Robinson - Main Speech

 

Update: Kamervragen door Wilders, Agema en De Roon 

5/18/2018

Stakingsgolf contre Macron overspoelt Frankrijk

 Het spel dat Macron speelt is niet zonder gevaar. momenteel  vullen de Stakers de straten van elke grote Franse stad met grote betogingen.


Op 19 april was in heel Frankrijk op meer dan 130 plaatsen door naar schatting 300.000 mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingspolitiek van Macron. Het spoorwegpersoneel is al drie weken met een estafette staking bezig, daarnaast bezetten studenten hun universiteiten en roeren de gepensioneerden zich. De rest van Europa kijkt de andere kant op. Niemand wil dat de groeiende Franse onrust overslaat.

Het spoorwegpersoneel staakt al vanaf 3 april en gaat door tot 28 juni omdat Macron de spoorwegen wil ‘hervormen’. 

In deze periode staken ze afwisselend met intervallen van drie dagen niet en twee dagen wel.

Op 19 april was het voor de spoorweg mensen weer zo’n stakingsdag. Echter nu sluiten scholieren, studenten en overheidspersoneel er zich ook bij aan. Frankrijk breed ligt het treinverkeer stil en zijn er in meer dan 130 steden manifestaties. Lees hier verder:


Het spel dat Macron speelt is niet zonder gevaar.

In Frankrijk kunnen stakingen regeringen breken, dat bewijst de geschiedenis. Macron zou weleens zijn hand kunnen hebben overspeeld, ook al doet hij het met een fluwelen handschoen. 
Hij tekent met veel show een decreet, en daarna hopt hij dat het parlement na drie maanden het decreet bekrachtigt tot wet.
In 1995 leidt het spoorwegpersoneel een massa beweging van stakingen om de aangekondigde pensioenhervormingen ongedaan te maken. 

In november en december van dat jaar is Frankrijk in de greep van een van de grootste stakingen die het land ooit heeft gekend.
Na drie stakingsweken valt de regering Juppé over de pensioenkwestie. De stakingsbeweging geniet een grote populariteit en honderdduizenden zijn erbij betrokken. Het verkeer in Frankrijk komt grotendeels tot stilstand.


Het is anno 2018 nog te vroeg om te kunnen zeggen hoe het dit keer gaat uitpakken. Feit is dat het spoorwegpersoneel onverminderd hun dreigement van de stakingsestafette nakomt. 
Daarnaast krijgen ze ook groeiende steun van andere groepen zoals overheidspersoneel en studenten.

Want ook de  overheidsbonden zijn tegen het bevriezen van hun lonen en tegen het wegbezuinigen van 120.000 banen. Studenten krijgen te maken met beperkende toelatingsprocedures tot bepaalde studies. 
Gepensioneerden zijn dit jaar al eerder de straat op gegaan tegen bezuinigingen op hun pensioenen.
Frankrijks grote publieke sector, met 5,4 miljoen werknemers, is boos op Macrons bezuinigingsplannen en zij beschuldigen hem ervan de overheidssector te willen ontmantelen.

Op 22 maart komen de Franse spoorwegarbeiders met een voorproefje op een maandenlange stakingsgolf omdat Macron het spoor dreigt te privatiseren. Lees maar niet verder Nederland <>daar is het al gebeurd !!!!

 In hun allergie tegen Macron volgen in hun stakingskielzog studenten en overheidspersoneel. In veel Franse steden gaan donderdag duizenden de straat op.
We zijn gewend van de Fransen dat ze zich fel verzetten tegen plannen van Macron en zijn voorgangers als zij hun rechten willen aantasten. 
De Franse spoorwegbonden beloven drie maanden lang het spoor volledig te zullen ontregelen.
 En als Fransen iets dergelijks beloven, dan komen ze dat na. Frans conservatief president Macron zou weleens kunnen ontsporen,.

Als Macron zijn decreet over de ‘hervorming’ van de spoorwegen niet intrekt staakt het spoorwegpersoneel vanaf 3 april tot 28 juni. In deze periode zal afwisselend worden gestaakt met intervallen van drie dagen rijden en twee dagen staken.
De Franse spoorwegen SNCF zijn ooit genationaliseerd en de werknemers hebben een speciaal sociaal contract met werkzekerheid en een vroege pensionering. Het is een van de beste spoorwegen ter wereld met een toegankelijk, betaalbaar en snel net.

Ondanks de zeldzame eensgezindheid tussen de spoorwegbonden als UNSA, CFDT, CGT en Sud-Rail en de slagkracht om hun leden te mobiliseren zullen ze waarschijnlijk Macron niet van zijn plannen kunnen afhouden, tenzij een veel breder publiek gaat meedoen. En deze kans is wel degelijk aanwezig.
Voor de aankondiging van de spoorwegbezuinigingen hadden overheidsbonden al een staking op 22 maart aangekondigd als protest tegen het bevriezen van hun lonen en tegen het wegbezuinigen van 120.000 banen.

Studenten krijgen te maken met beperkende toelatingsprocedures tot bepaalde studies.  Gepensioneerden zijn dit jaar al eerder de straat op gegaan tegen bezuinigingen op hun pensioenen.

Frankrijks grote publieke sector, met 5,4 miljoen werknemers, is boos op Macrons bezuinigingsplannen en zij beschuldigen hem ervan de overheidssector te willen ontmantelen.

 Op 5 mei vieren de Fransen met tienduizenden massaal feest tegen Macron in de straten van Parijs. 
De linkse politicus Mélenchon van het in 2016 opgerichte La France Insoumise heeft opgeroepen om vandaag tegen het eenjarige bewind van Macron te betogen. 
Ze geven allemaal acte de presence, de Fransen die ontevreden zijn over het neo-conservatieve beleid, de studenten die al maanden faculteiten bezetten tegen het nieuwe selectiebeleid, de ambtenaren tegen de aangekondigde bezuinigingen en het spoorwegpersoneel tegen de privatisering van het spoor.

Stakingsgolf contre Macron.
De President Emmanuel Macron, de man die kwam uit het niets zonder politieke aanhang maar met een ongekende zak geld wordt door Mélenchon minzaam ‘autoritair liberaal‘ genoemd. De man, zegt Mélenchon, die de economisch sterken (miljardairs) sterker maakt en de minder bedeelden armer. De figuur die een van de belangrijkste pijlers van de Fransen, het arbeidsrecht heeft uitgekleed door de macht van de vakbonden in te perken en flexcontracten te stimuleren zodat werknemers een zwakkere positie hebben gekregen.

 

Mélechon schrijft in zijn boek Het tijdperk van de mens:
“Laten we eens kijken naar de fascinerende wereld die zich in enkele tientallen jaren voor onze ogen heeft ontwikkeld.
Een wereld vol menselijke wezens, die steden bedekken, waar de bezetting van de zee zelf begon. Maar een wereld die zich bezighoudt met onomkeerbare klimaatverandering en een verstoring van de hiërarchie van machten die het voortbestaan ​​van de menselijke beschaving bedreigt.
Een wereld waarin een nieuwe acteur ontstaat: de mensen.
De machtigen lachen hem uit, verachten hem, vullen zijn schedel en beledigen al diegenen die hem prioriteit geven.
Maar als de machtigen niet langer bang zijn voor het tandeloze links van Hollande (vorige Franse president), zijn ze meer dan ooit bang voor het volk. Hun burgerrevolutie kan alles veranderen, beginnend door Frankrijk naar de 6e Republiek te brengen. “


5/10/2018

Nederlandse Demonstratie tijdens bezoek Macron aan Aken

AKEN (ANP) - Ruim 1500 deels Nederlandse actievoerders hebben donderdag gedemonstreerd tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Aken. De Duitse stad ligt dicht bij de Nederlandse grens. 
De actie was gericht tegen de ondersteuning door Frankrijk van de kerncentrales in Tihange en Doel. Ruim een kwart van de aandelen in eigenaar Engie van de Belgische kerncentrales is eigendom van de Franse staat.


De demonstranten riepen Macron op zich in te zetten voor het stilleggen van de ,,scheurtjesreactoren'' Tihange 2 en Doel 3. De actievoerders verzamelden zich op de Markt in Aken met vlaggen, spandoeken, toeters en bellen.

Macron was in de Duitse stad om de zogenoemde Karlspreis in ontvangst te nemen, een jaarlijkse onderscheiding voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de Europese eenheid. Tijdens de uitreiking van de prijs in het stadhuis maakten de demonstranten op de naburige Markt veel kabaal en riepen ze leuzen.


5/03/2018

TROEP is KASSA!!! is 92% afkomstig van10 rivieren. Geen enkele daarvan ligt in Europa ...

Die plastic soep in de oceanen is voor 92% afkomstig van 10 grote rivieren. Geen enkele daarvan ligt in Europa ...

 Fijnstof-emissie (PM10) door verkeer & vervoer is tussen 1990 en 2016 met 73% afgenomen. Ik dacht, ik zeg het even...

Alstublieft. Twee Global Maps van de Grootste Problemen van Deze Tijd, als we de NPO en de Nederlandse progressieve pers mogen geloven. U moet allemaal aan de windmolen, warmtepomp en houten roerstaafjes, want anders sterft u in no time de gierende hoestdood

 Op die handige velletjes tussen uw plakjes kaas komt straks een plastictax van 4 euro (per vel) en wie nog over straat gaat met een plastic tas krijgt straks via ANPR-gezichtsherkenningscamera's een boete van 240 euro op de mat. 

En dat geld heeft u helemaal niet, want dat heeft u net uitgegeven aan -verplichte- CO2-terreur door de EnergieMaffia (figuur onder). En dat allemaal omdat shithole people in shithole countries hun shit niet voor elkaar hebben, en kilo's katten- en koeienvlees kokkerellen op kletsnat hardhout en het plastic bestek na het eten in de rivier flikkeren. 

Wij wensen u een smakelijke voortzetting van de kant -en klaarmaaltijd en geeft u vooral gul aan ontwikkelingshulp.......,  En?  jazeker ze doen alsof,, maar  we worden kaal geplukt !!!

Mark Rutte en Jean-Claude Juncker zijn al jaren politieke bondgenoten. EU2016 NL (bron: Flickr)

 Nederland is onder meer voorstander van bezuinigingen, juist na de Brexit maar Juncker trekt zich daar allemaal niets van aan. Geld moet immers rollen volgens de Europese Commissie. Concreet komt het er op neer dat Nederland, dat al nettobetaler is, twee tot drie miljard extra zal gaan moeten betalen.


Mannen definitief overbodig.- zonder sperma embryo's

Mannen definitief overbodig. Maastrichtse wetenschappers maken zonder sperma embryo's.

Heren, het is leuk geweest.
Met uw auto. Uw barbecue. Uw potje bier tijdens het voetbal kijken. Uw mannentijdschriften. Uw kleedkamerhumor. Uw postzegelverzameling. Uw dartbord. Uw hakbijl. Met uw hengel. Uw boksbal. Uw opgekropte emoties die er op een volstrekt disfunctionele manier uitkomen. Uw gereedschapskist. Uw sokken die best nog wel een dag kunnen. Uw biljartavondjes. Uw snor. Uw jasjes. Uw dasjes. Uw verhalen over chicks regelen. Uw peuken. Uw appelsap. Uw fascinatie voor geschiedenis. Uw games. Uw kroegen. Uw sportkleding die er niet uitziet maar wel in de aanbieding was. Uw biefstuk. Uw zaad. Voorbij, voorbij, o en voorgoed voorbij. DE MAN IS OVERBODIG GEWORDEN.

De embryo's werden middels stamcellen opgekweekt zonder dat er een eicel en een zaadcel bij kwamen kijken. 

Over twintig jaar is de baarmoeder van de vrouw ook niet meer nodig om kinderen te kweken. 
Die komen dan gewoon uit een incubator. Gen-technisch ontworpen. De perfecte SLAAF VOOR DE ELITE ......

Of, Zullen we een kijken hoe overbodig we zijn geworden ?
Komende twee weken gewoon allemaal niet je bed uit komen.

 TERECHT OOK WEL,  ALS JE DEZE VIDEO ZIET 

De man, de vrouw, zij beslissen niet meer of ze een kind willen. Dat kan de staat beslissen.
In Nederland hebben we de donorwet. Uw organen zijn niet van u, uw organen zijn van de staat.

Als u iets overkomt, beslist iemand of u mag leven of dood mag gaan. Sommige dokters hebben een hoge moraal. Anderen minder. Welke dokter treft u. Een lot uit de loterij. U bent te duur.

Ouderen die niets meer bijdragen, volgens de staat. Moeten ze nog geopereerd worden of bent u te oud? Daar mag u niet over beslissen. Dat doet de staat voor u. U bent te duur.

Ouderen die op hun sterfbed liggen. Een intiem, laatste ogenblik kan het zijn. Artsen beslissen – ik heb het meegemaakt – de patient een spuitje te geven. Hij sterft dagen, weken, maanden eerder dan nodig. Uw beslissing is het niet. U bent te duur.

‘ De verwachtingen zijn buitengewoon hooggespannen, temeer omdat niemand ter wereld ooit zo ver kwam’

Is dat belangrijk? Moet Nederland weer het slimste jongetje van de klas zijn. Zijn we dat niet al te vaak? Met onze bijdragen aan de EU. Met ons immigratiebeleid. 


Mannen en vrouwen. We hebben elkaar nodig. 
We houden van elkaar en haten elkaar. We trekken elkaar aan en we stoten elkaar af. Het maakt deel uit van het leven. Leef je leven, leef het goed. 
Geniet ervan. Zolang de staat het nog toestaat.  

.5/01/2018

De France: ,,,CNTF- LA TRANSITION DU 5 MAI 2018,,

 Nous ne pouvons pas laisser la prochaine génération subir la dictature en cours d’établissement !                                     

Nos enfants aussi ont le droit de vivre protégés par des “Droits de l’Homme et du citoyen”.

Cet appel invite, le 5 mai 2018 à 11h du matin à se retrouver place de la Concorde à Paris pour introniser l’entrée en vigueur de ce Conseil National de Transition après que les forces de l’ordre restées fidèles au Droit et à la Nation aient sécurisé les principaux centres de commandement du pays, et plus particulièrement l’Elysée, Matignon et le Palais Bourbon, par l’arrestation et la détention des individus occupant ces lieux illégitimement.
 -
https://www.conseilnational.fr 
 -
http://www.verfassunggebende-versammlung.com
 -
Frankreich – Der Countdown für den 05. Mai 2018 läuft