6/05/2020

WIJ zijn Nederland en WIJ zijn de baas.

Het wordt tijd om de landing in te zetten.
Er is slechts één mogelijkheid om te ontsnappen aan een steeds beklemmender soort vrijheid. 

De Bataafsche Republiek met de Staatsregeling 1798 is door het toenmalige Nederlandse volk rechtstreeks gekozen. 
Het is dus de enige wettige staatsvorm, alles wat erna is gekomen is ongeldig en moet opnieuw. 

Het verzet 1940-1945 heeft de kans laten lopen om de republiek te herstellen. 
Men vocht en sneuvelde voor “Oranje” of voor “Moskou”, in de veronderstelling daarmee het volk te dienen. 
Men had moeten vechten voor de Bataafsche Republiek en direct een interim-regering in moeten stellen, die de macht kon overnemen, zodra het land was bevrijd. 

Het Veemgericht had de doodstraf uit moeten spreken op hoogverraad, zodat in ieder geval de van oudsher al onwettige “Oranje” kliek direct bij terugkomst kon worden opgepakt en geëxecuteerd wegens desertie en eedbreuk. Datzelfde had ook moeten gebeuren met collaborateurs en verzetsgroepen die ons land van plan waren uit te leveren aan Moskou óf Londen/Washington.   
Een Zuiveringsraad had moeten worden samengesteld door het Veemgericht in plaats van “Oranje” sympathisanten, die veel hadden te verliezen. 

Het is triest dat dit allemaal niet is gebeurd. Wij weten drommels goed, dat wij in 1945 niet zijn bevrijd, maar wederom bezet. 

Als de verzetsgroepen zich hadden kunnen organiseren in ondergrondse gewapende gewestelijke Vrijkorpsen, dan was de machtsovername zeker niet zonder een schot te lossen gegaan, integendeel. De energie die er in het behoud van Indië is gestoken, had daarom heel wat beter benut kunnen worden. Niemand was bezig met het herstel van de republiek. Nederland herrijst, maar dan wel aan de leiband van de “bevrijders”.

HERSTEL de BATAAFSCHE REPUBLIEK – SNEL!


Geen opmerkingen: