6/17/2020

Hugo de Jong (CDA) Wij BEPALEN over u !

Hugo de Jong: ,,Iedereen zonder vaccinatie moet een gele ster dragen, maar het is een concept en staat nog niet in de wet, dus graag geen lastige vragen"
Hugo de Jonge is met Rutte bij de Bilderbergmeeting geweest waar alles is afgesproken. Agenda 2030 NWO daarom moest Hugo naar voren geschoven worden. 
Deze geplandemie is hier uiteen gezet en moeten alle landen volgen. Een Satanische Agenda voor deze ex-leraar  
Het ergste is dat de politie en burgemeester het huisrecht schenden! Ze mogen bij het vermoeden van covid19 zomaar je huis binnenvallen! Ze mogen je zelfs opsluiten in je eigen huis en je een bezoekverbod geven! Dit zijn regels waar ze in Noord-Korea jaloers op zijn!


Zo klinkt iemand die zijn geboorteland weggeeft in ruil voor eigen gewin.
  Sloopt de TIRANNIE WET van het kabinet onze GRONDRECHTEN?   
voor deze liegende Hugo de jonge nu als CDA- loopjongen van big pharma.  
Die spoedwet moet dus vóór 1 juli in het Staatsblad komen. Dus voor 1 juli door Tweede en Eerste Kamer, met advies Raad van State.

Hugo de Jong(CDA) heeft een grote BROER Marien de Jonge,  die jaren voor BILL GATES heeft gewerkt en nu in Radboud Nijmegen een functie bekleed die ook weer met vaccinaties te maken heeft.   
En Merck de vaccin-producent?
En tegenwoordig bij het St. Radboud? Werd dat nu ook financieel gesteund door de Gates-foundation?Sinds wanneer is het nodig een wet te hebben om een griepje!!! 
21 Juni 13:00 / 17:00 vind er een demonstratie plaats op het Malieveld! Wees erbij en laat je stem horen...

Na het interview met minister De Jonge vraag ik mij af of hij zelf de concepttekst van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wel gelezen heeft.

In de concepttekst lees ik namelijk nergens dat de 1e en 2e kamer er ook maar iets over te zeggen hebben.


Artikel 58f lid 2 “De veilige afstand wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, gehoord het RIVM (sic)”.


Art 58g lid 1 “Het is verboden zich in groepsverband op te houden met een bij ministeriële regeling vast te stellen aantal, of meer, andere personen op een daartoe bij die regeling aangewezen plaats niet zijnde een woning”.


Art 58h lid 1 “Het is verboden een bij ministeriële regeling aangewezen publieke plaats voor publiek geopend te hebben”.


Art 58i lid 1 “Het is verbogen een bij ministeriële regeling aangewezen evenement te houden of te laten plaatsvinden”.


Art 58j lid 1 “Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:
- hygiënemaatregelen.....
- uitoefenen van beroepen....
- gebruik van voorzieningen die voor het publiek toegankelijk zijn”


Art 58o lid 2 “Bij ernstige vrees voor verspreiding van COVID-19 binnen een zorginstelling of woonvorm voor de zorg of om verspreiding naar dan wel vanuit die zorginstelling of woonvorm in de zorg te voorkomen, kunnen bij ministeriële regeling beperkingen of voorwaarden worden gesteld aan de toegang van niet bij de zorg betrokken personen”


Art 58p lid 1 “Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk verboden zijn”.


Art 58q lid 1 “Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het verrichten van onderwijsactiviteiten geheel of gedeeltelijk verboden is en kunnen beperkingen of voorwaarden worden gesteld aan het verrichten van onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen”.


Art 58r lid 1 “Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het verboden is een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang ... geheel op gedeeltelijk geopend te hebben”.


Lid 4 “... kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld over eisen aan het gebruik van beschermingsmiddelen en aan hygiëne in het geval de voorziening van gastouderopvang wordt verricht in een woning”.


Art 58v lid 1 2e volzin “Bij op krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de digitale middelen over in elk geval de inrichting, het beheer en de beveiliging, de bewaartermijn van de bijzondere gegevens en de uitoefening van de rechten van betrokkene”.


Ja, ja, hier worden m.i.toch echt de eerste en tweede kamer buitenspel gezet.


Het gaat gewoon in tegen artikel 1 van de grondwet. Dit gaat de overheid heel veel compensatieregelingen kosten. 

Geen opmerkingen: