6/01/2020

Bond Overheidszaken: Corona-actie krijgt waarschijnlijk morgen doorstart

Bond Overheidszaken sluit campagnes 5G en 'corona'
Corona-actie krijgt waarschijnlijk morgen doorstart
De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft na een hectische periode de campagnes omtrent 5G en 'corona' met succes gesloten. Een deurwaarder is afgelopen vrijdag op pad gegaan en heeft voor het eerst ook aansprakelijkheidsbrieven afgeleverd bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel. De kans is groot dat de Corona-campagne morgen alweer wordt hervat.

Terwijl de 5G-campagne nog liep, startte de Bond zijn Corona-actie.
De looptijd van de campagne voor deze actie was uiterst kort. 
Toch had het bestuur van de Bond besloten de Corona-actie te beginnen, omdat een verlenging van bestaande en inwerkingtreding van nieuwe coronamaatregelen zich aandienden. Een spoedwet was in het vooruitzicht gesteld die het mogelijk moest maken het recht op samenkomst, het huisrecht, het recht op privacy en andere grondrechten structureel te schenden. 'Wilden we dat voorkomen, dan moesten we vóór die tijd Mark Rutte en de zijnen met aansprakelijkheidsbrieven gewaarschuwd hebben', zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. Aanvankelijk zou de minister-president op 20 mei bekend maken of en hoe de coronamaatregelen zouden worden voortgezet, maar voor het zover was deed hij alweer nieuwe aankondigingen. Daarop ging de Bond zich richten op 1 juni 2020, de dag dat gewijzigd 'coronabeleid' van kracht zou worden.

Grote inspanning
Het bestuur en de andere vrijwilligers van de Bond hebben een zeer grote inspanning geleverd om de Corona-actie tijdig te starten, de campagne weer op tijd te sluiten en tegelijkertijd de 5G-campagne tot een goed eind te brengen. Het bestuur heeft al vóór de officiële start van de Corona-actie brieven opgesteld voor Mark Rutte, Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jaap van Dissel (directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM) en liet hierop brieven volgen voor alle Eerste en Tweede Kamerleden. Deze kregen ieder middels meerdere persoonlijke berichten de opdracht om zich van het onbehoorlijk bestuur van Rutte en de zijnen te verschonen.
Tegelijkertijd moesten de aansprakelijkheidsbrieven voor de drie heren worden opgesteld.
De vrijwilligers hadden ook de Corona-actie zelf voor te bereiden, terwijl de laatste groepen die nog aan de 5G-actie wilden deelnemen, of dat misschien zouden willen, bediend moesten worden.

Problemen
'We hebben een knappe prestatie geleverd', meent Zwarts, die onmiddellijk erkent dat niet alles vlekkeloos is verlopen. De Bond begon vorig jaar met schriftelijke aanmeldingen voor de 5G-actie.
Dat gaf veel problemen doordat deelnemers de formulieren verkeerd invulden. Daarop volgde het digitale aanmeldformulier dat nu ook bij de Corona-actie is ingezet. Veel fouten zijn hierdoor niet meer gemaakt, maar vergissingen bleven voorkomen.
Deelnemers vulden bijvoorbeeld verkeerde voorletters in.
De Bond gaat onderzoeken hoe de aanmeldprocedure verder kan worden verbeterd, zodat gebruikers zich minder snel vergissen. Sommige deelnemers stuitten op problemen met het betalen of kregen e-mails ter herinnering aan het ondertekenen en betalen terwijl ze dat al hadden gedaan.

Verbeteren
Zwarts: 'Wat hier misging, heeft deels te maken met de korte tijd die we hadden om de Corona-actie voor te bereiden. Daarnaast is het inherent aan innovatie, daarbij treden nu eenmaal onvolkomenheden op.
Het belangrijkste is dat we hiervan leren en ons blijven verbeteren totdat alles perfect verloopt.' Voor de zekerheid krijgen alle deelnemers aan de Corona-actie en de 5G-actie een bericht met daarin de details van hun aanmelding. 
Hebben deelnemers aan de Corona-actie eventuele fouten in hun persoonlijke gegevens nog niet gecorrigeerd, dan kunnen ze dat alsnog doen.
Hun contracten gaan dan mee in de volgende lichting brieven wanneer de Corona-actie een doorstart krijgt. 
 
Corona-actie
De deurwaarder heeft de aansprakelijkheidsbrieven bij Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel afgelopen vrijdag thuis afgeleverd. Hij deed dat namens 4.602 deelnemers aan de Corona-actie. 
5G -actieDe directeuren van de telecombedrijven en enkele politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen namens in totaal 8.271 deelnemers aan de 5G-actie. 
'Dat zijn prachtige aantallen', zegt Zwarts. 'We zijn hier heel blij mee en we zijn alle deelnemers erg dankbaar voor het vertrouwen dat ze in ons stellen.
Het hoge aantal deelnemers maakt dat we een flinke som kunnen besteden aan het voeren van rechtszaken.
We staan in beide gevallen, dus inzake 5G en 'corona', juridisch sterk. Reken maar dat we er vol in gaan.'

Tweede fase
De Bond houdt nauwlettend in de gaten wat Mark Rutte en de zijnen de komende dagen doen. Zetten ze hun coronamaatregelen door, dan gaat de Corona-actie haar tweede fase in.
De kans is daarom groot dat dit morgen al zal gebeuren. Wanneer de Bond tot een doorstart van de actie besluit, krijgen degenen die hun aanmelding nog niet hebben kunnen afronden (ondertekenen, betalen) bericht.
Degenen die hun persoonlijke gegevens willen corrigeren, kunnen beter wachten op het volgende bericht van de Bond over de details van hun registratie.

Mensen die zich willen aanmelden voor de Corona-actie (fase 2) kunnen dat doen op de website van de Bond: https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html.
 
Corona aansprakelijkheid

Met hartelijke groet,

Jordy Zwarts
Voorzitter Nationale Bond tegen Overheidszaken

Copyright © 2020 Nationale Bond Overheidszaken, All rights reserved.


Ons postadres is:
Nationale Bond Overheidszaken
G. Deynootstraat 13
Den Haag, Zuid-Holland 2586 HR
Netherlands

Geen opmerkingen: