2/24/2020

donorregister.nl . Let op!!!! tekst is misleidend...:

U kunt u keuze maken in het donorregister of u wel of niet afstand doet van uw eigendom.

Maar hun tekst is crimineel misleidend voor een argeloze burger!! 


Keuze 2: Ik stel mijn organen en weefsels na mijn overlijden niet beschikbaar voor transplantatie.
In het donorregister kan alleen worden ingestemd met orgaandonatie na overlijden . Dit is misleidend omdat donatie na hartdood of na hersendood plaatsvindt.
Bron: — David W. Evans. Cardioloog.

Het fundamentele bewijs is dus, dat je niet de organen van een ECHTE dode KUNT transplanteren!


Na uw keuze krijgt u een brief van het Ministerie Volksgezondheid 
Er staat dan letterlijk: 
Vanaf 27-02-2020 kunnen artsen uw keuze bekijken in het Donorregister. Dat mag alleen rondom uw overlijden.

Dus dat betekent dus dat er toch wordt ingegrepen in UW STERVENSPROCES en na 5 minuten mogen artsen beginnen met de orgaandonatie buiten het weten van uw geliefden om !!


Wat je bij orgaandonatie in Nederland moet weten


Orgaandonor worden betekent dat er wordt ingegrepen in uw stervensproces. 

Wat moet u weten over orgaandonatie: 

1. In het donorregister kan alleen worden ingestemd met ‘orgaandonatie na overlijden’. Dit is misleidend omdat de donatie na hartdood of na hersendood plaatsvindt. 

• Bij donatie na de hartdood wordt u na vaststelling van de circulatiestilstand onmiddellijk klaargemaakt voor de uitname- operatie. No-touch houdt alleen in dat er gedurende vijf minuten niet in uw lichaam mag worden gesneden of gestoken. 

• Bij donatie op basis van de hersendood overlijdt u op het moment dat de organen operatie al langere tijd gaande is.
Het overlijden vindt plaats op het moment dat de levensondersteunende machines worden uitgezet en dat is meestal vlak voor het hart wordt uitgenomen. 

2. In geen enkele informatiebron is aangegeven dat bij longdonatie op basis van de hartdood de donor na een periode van vijf minuten weer wordt aangesloten op de beademing. 

3. De donor kan worden onderworpen aan experimentele toepassingen, u kunt hiertegen geen bezwaar maken terwijl u wel bezwaar kan maken tegen het wetenschappelijk gebruik van voor transplantatie afgekeurde organen (op 31 september 2017 stonden hiertegen 35.526 bezwaren genoteerd). 

4. In een aantal ziekenhuizen worden patiënten na een ongeval of hersenbloeding op de IC opgenomen enkel en alleen om als orgaandonor te kunnen worden ingezet, terwijl de familie nog uren tot een dag in onwetendheid wordt gehouden over het waarom de patiënt op IC is opgenomen.
Pas dan wordt de donorvraag gesteld.  De familie leeft al die tijd in de veronderstelling dat hun geliefde daar ligt om een kans te krijgen op herstel. 

5. Het stoffelijk overschot kan door de verminking veelal niet zonder emotionele gevolgen voor de nabestaanden worden onderworpen aan de rituele wassing. Zeker als ook huiddonatie heeft plaatsgevonden. 

6. De donor ondergaat onderzoeken naar de gesteldheid van zijn organen (anders dan de keuring om hersendood te worden verklaard). Deze handelingen vinden zoveel mogelijk plaats voor de hartdood is ingetreden of de hersendood conform protocol is vastgesteld.

7. Het is binnen redelijk te accepteren grenzen mogelijk dat de donor zich nog bewust is van wat er om hem/haar heen gebeurt.
Mevrouw Van de Mortel heeft in de Eerste Kamer op 23 mei 2017 verteld wat zij meemaakte tijdens de ‘keuring’ van haar man .
Deze donor, ook al was hij reactie loos, kan zich nog bewust zijn van wat er met hem gebeurt en kan daardoor mogelijk pijn tot ernstige pijn lijden gedurende de uitname operatie die niet onder narcose plaatsvindt. Dit risico is altijd aanwezig als er wordt gedoneerd op basis van de hersendood. 

8. In uitzonderlijke gevallen kan de keuze om in te stemmen met orgaandonatie er toe lijden dat een donor komt te overlijden terwijl dat niet nodig was. Dit risico ontstaat wanneer de verkeerde veronderstellingprognose over de gesteldheid van de patiënt wordt gegeven zoals bij Esmee Feenstra. 

9. Indien u uw keuze niet heeft gemaakt in het donorregister en u komt in het ziekenhuis met ernstig hersenletsel, dan mogen artsen beginnen met de voorbereidende handelingen om u te gebruiken als donor.

10. Kinderen kunnen vanaf hun 12de verjaardag hun keuze invullen in het donorregister. De ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers kunnen dit besluit tot het 15de levensjaar van het kind blokkeren.  
- Indien de ouders niet bereikbaar zijn dan mag een arts besluiten om de organen te verwijderen zonder toestemming van de ouders c.q. wettelijk vertegenwoordiger af te wachten. 

11 Er wordt onvoldoende aandacht aan geschonken het feit dat het bloed van de levende donor wordt vervangen door koelvloeistoffen.
12 Ter voorbereiding op de uitname operatie worden de organen schoongespoeld met een vloeistof, alle mogelijk sporen van medicijnen en infecties moeten weg worden genomen: 

 • Er wordt een bloedverdunner toegediend om te voorkomen dat het bloed gaat klonteren. 
 • Er wordt een middel toegediend dat er voor moet zorgen dat de bloedvaten verwijd worden, dit ter bevordering van de transplantatieoperatie. 
 • De organen die nog niet zijn uitgenomen worden preventief gekoeld. Dat kan door vloeistoffen toe te dienen die voor koeling zorgen, maar ook zijn er artsen die ervoor kiezen om gewoon ijs in het levende  geopende lichaam te plaatsen. 
 •  Nadat het laatste orgaan is uitgenomen of juist voor het uitnemen van het hart worden de levensondersteunende machines uitgezet en mag de hersendode orgaandonor beginnen aan zijn of haar stervensproces. 

• Als het hart niet is uitgenomen tijdens de operatie blijft het nog 5 tot 25 minuten kloppen nadat de beademing is gestopt terwijl de overige organen zijn verwijderd

U mag tijdens uw leven een orgaan of weefsel afstaan aan iemand die dit nodig heeft. Bijvoorbeeld een nier of een deel van de lever. Dit heet ook wel donatie bij leven. 
O de ironie!!! Er gelden echter strenge voorwaarden voor donatie bij leven. o/a > De donor mag geen geld verdienen aan zijn eigen donatie. 
 De procedure van het hersendood protocol is vastgesteld door onze Kamerleden en Z.K.H Koning Willem Alexander. De laatste vaststelling van dit protocol is alvast in 2016 middels publicatie in het Staatsblad bekendgemaakt.

Achter uw rug om heeft Brussel in 2017 een wet aangenomen dat vrije handel van organen tussen EU landen mogelijk maakt.


In Nederland mag je geen een orgaan van jezelf verkopen! maar wel in het buitenland? want De Koninklijke Orgaanwet levert de Nederlandse staat miljoenen op.  
En waarom is men tegen het roken?
De organen moeten natuurlijk vers en gezond blijven….


    De organenhandel is een zeer winstgevende Miljarden industrie  

Over de hele wereld hebben rijke mensen voortdurend nieuwe nieren, levers, harten en andere organen nodig.
Artsen en ziekenhuizen kunnen kosteloos organen 'oogsten' want door uw overheid is iedereen automatisch een donor. 
De ontvangers van de organen en de medische verzekeraars tellen er grif geld voor neer, waardoor met de organen van één donor miljoenen kunnen worden verdiend.

Orgaanprijzen. Die vind je niet of nauwelijks online want het volk moet niet te wijs worden. 


Het Amerikaans orgaanhandelbedrijf heeft vestigingen in Amerika en (als enige in Europa)  Amsterdam.


Het is in de VS (officieel) verboden om in individuele organen te handelen, maar MedCure heeft zich gespecialiseerd in het handelen in complete lichamen van overledenen ten bate ,,medische training,,. 

MedCure, werd in 2005 opgericht en heeft kantoren in Nevada, Florida, Rhode Island en Missouri, en in Amsterdam!
Op sommige vestigingen, geeft MedCure trainingen voor doctoren en ‘health professionals’ in operatietechnieken.
MedCure levert de lichaamsdelen en technici ter ondersteuning van deze medische conferenties. Die lichaamsdelen zijn afkomstig uit hun ,,voorraadkast,,.

In de meeste Nederlandse Ziekenhuizen sluiten de verpleegkundigen, artsen, neurologen, anesthesisten, chirurgen die de operatie uitvoeren en operatieassistenten hun ogen voor de tekens van leven van de donor wanneer een of meerdere organen worden getransplanteerd .


 

Geen opmerkingen: