2/08/2020

Boeren en vergelijkingen met de periode '40 – '45

De Landstand van 1941 was één grote onteigeningsoperatie om Nederlandse boeren te dwingen naar Oekraïne te verkassen. 

Daar werd toen ook al ruimte "gecreëerd" door de Einsatzgruppen en de Nederlandsche Waffen SS. Komt bekend voor? > in 2020
-
Boeren: u bent dus gewaarschuwd

Dat uw Hoofdlakei – met stamboeknummer 69 – Mark Rutte in rechte lijn afstamt van zijn met de moffen collaborerende opa Klaas Dillingh van de Heidemij, mag genoegzaam bekend worden verondersteld. 

Het verklaart tevens zijn doen en laten, met name als het gaat om het liquideren van het laatste obstakel voor het herstellen van het verenigde Europa op Nazi leest geschoeid. 

Dat volgens de massa de boeren allerlei rare vergelijkingen met die zwarte periode van onze geschiedenis maken, stuit op nogal wat onbegrip.
Niet in de laatste plaats door een volkomen gebrek aan onderricht in de ware loop van de geschiedenis en het lijdzaam volgen van de gecontroleerde massamedia.


-
Bron: https://herstelderepubliek.wordpress.com/2020/02/06/boeren-en-vergelijkingen-met-de-periode-40-45/

 

Geen opmerkingen: