2/27/2020

Asielzoekers moeten in Nederland zelf aan opvang betalen.

Asielzoekers die een bepaald vermogen hebben opgebouwd door het claimen van dwangsommen, moeten een deel van dit geld in de toekomst aan opvang betalen.


Het ministerie van Justitie bevestigt dat het werkt aan een plan om dit te regelen na berichtgeving in de NRC.

Eigen bijdrage asielzoekers

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol kondigde al een extern onderzoek aan om te kijken of de doorlooptijden verkort kunnen worden. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil daarnaast ook kijken hoe een bestaande regeling om asielzoekers een eigen bijdrage te laten betalen „optimaal benut kan worden.”

Geen opmerkingen: