8/27/2019

Weiger de geld pikkende ,slimme? meter en verwijder de 58 % x hoger aantikkende spionagemeter

Spionage achter uw voordeur


 Weiger de slimme 6 x hoger geld pikkende  EU meter 
Het hele(grootschalige aanbieding van slimme meters is één grote criminele  farce !!!! Ze  dwingen je slimme meters te laten plaatsen. Zelfs met dreigementen dat je stroom afgesloten zou worden, door 3 medewerkers met een zeer dreigende en intimiderende houding.

Sommige elektronische energiemeters geven onjuiste metingen die zelfs tot 582% hoger zijn dan uw werkelijke energieverbruik.

Er zijn zoveel klachten over de slimme meter. 
Mensen die geen vertrouwen hebben in deze meter na aanleiding van berichtgeving in de media, zijn volgens het juridisch loket niet verplicht om hun oude meter 

Er komen steeds meer klachten over de slimme maar ook de zogenaamde domme meter. 
Mensen die geen vertrouwen hebben in deze meter na aanleiding van berichtgeving in de media, zijn volgens het juridisch loket niet verplicht om hun oude meter te laten vervangen of te laten vervangen.

1.  De slimme meter weigeren om zijn ongbeschofte nadelen.

 -
2.  Bron: mail van een lezer die het gelukt is een slimme meter te laten verwijderen. 

-

3. Slimme meter gewoon weer laten verwijderen

-
4. Omdat steeds vaker mensen een beroep doen op Vrijbit om advies en hulp ter voorkoming van het plaatsen van ongewenste 'slimme'meters of het laten verwijderen ervan, bieden we als steun in de rug diverse voorbeeldbrieven.

Vrijbit stelt het op prijs als mensen hun ervaringen doorgeven.
We zijn blij te kunnen melden dat er inmiddels succes geboekt werd door mensen die actie hebben ondernomen om een meter, waarvan men pas na installatie ontdekte dat het om een digitale op afstand uitleesbare meter ging, te laten verwijderen.

 4. https://wijvertrouwenslimmemetersniet.nl/voorbeeldbrieven.html

Geen opmerkingen: