8/14/2019

De koers van de EU- politiek in Berlijn is het plan van Henry Morgenthau.

Een Duitse journalist vergelijkt de koers van de huidige politiek in Berlijn met het plan van de Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau.

Die wilde Duitsland na WO-2 in drie zones opdelen, compleet de-industrialiseren, en alle Duitsers onder de 40 gedwongen steriliseren. 

Als er nog steeds getwijfeld wordt waar de klimaathysterie in het Westen toe kan leiden, dan zou eens naar een recent radio interview met de linksgroene ‘milieu-econoom’ Niko Paech moeten worden geluisterd.

In dat interview bevestigde Paech namelijk letterlijk de doorgaans als ‘complottheorie’ weggezette waarschuwingen van critici dat de linksgroenliberale elite de complete afbraak van een welvarende samenleving zal veroorzaken, waardoor het gewone EU- volk permanent radicaal verarmd zal worden.

Veel korter werken, niets meer bouwen, vlees wordt verboden.

Zo zou de werkweek moeten worden verkort naar 23 uur. De Britse Labour partij overweegt zelfs een werkweek van 10 uur en een algemene salarisdaling van 75%.
Als dan bedacht wordt dat het uurloon hetzelfde blijft en de kosten voor levensonderhoud door alle klimaatmaatregelen zullen exploderen, dan kan iedereen bedenken wat dit betekent voor de koopkracht en daarmee de welvaart.

Paech stelt verder dat er helemaal niets meer bijgebouwd mag worden, zelfs geen woningen.
Die zouden het klimaat alleen maar verder belasten. De productie en consumptie van vlees moet volgens hem totaal worden verboden.

Alternatief voor Morgenthau-Plan om Duitse volk volledig te laten verdwijnen?

De koers van de gevestigde orde doet de Duitse journalist-blogger Michael Mannheimer denken aan het zogenaamde Morgenthau-Plan. 

In 1944 presenteerde de toenmalige Amerikaanse minister van Financiën Henry Morgenthau een plan om Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in drie delen op te splitsen, die compleet geïndustrialiseerd moesten worden. De overgebleven Duitsers, waarvan eerst 40% moest worden uitgeroeid, zouden dan alleen nog van de landbouw mogen leven. Ook stelde hij voor om alle Duitsers onder de 40 verplicht te steriliseren, zodat het volk uiteindelijk totaal van de aardbodem zou verdwijnen.

Mannheimer ziet in het volledig openzetten van de grenzen voor miljoenen moslimmigranten (‘Umvolkung’) in combinatie met de linksgroene klimaatleugens een ‘plan B’ om dit door toenmalige president Roosevelt afgewezen plan alsnog tot uitvoering te brengen, en wel door de hand van bondskanselier Angela Merkel en de EU-elite in Brussel.
Maar al die maatregelen gaan de linksgroene klimaat’experts’ en andere ideologen nog lang niet ver genoeg. 

Paech pleitte er in het interview met Deutschlandfunk voor zulke hoge (CO2) belastingen, dat de burgers wel zwaar zullen moeten bezuinigen op zaken zoals vervoer, wonen en zelfs voedsel. 
En ook al gebruikte hij het woord ‘de-industrialisering’ niet letterlijk, zijn voorstellen komen hier wel exact op neer.
Geen opmerkingen: