3/21/2018

Nazi- EU Frans Timmermans said: "'60.0000 Polish are fascist"

FUCK the illegal NAZI- EU -Frans Timmermans !!

De volgevreten Frans Timmerfascist - EU Vice-Voorzitter van den Europese Commissie der Europese Unie said: "'60.0000 Polish are fascist"  
 Dat kon, op den duur als ook op termijn, wel eens tegen je gaan werken.
De regering 40-45 werkte gretig mee met de bezetter en de huidige EU doet dat weer!!! de NAZI roots van de EU


Leermomentje:
Van alle landen in Europa heeft Polen het meest te lijden gehad van Nazi-Deutsland.

De Polen dragen allen de zeer zware geschiedenis van de oorlog en de nare nasleep van de Russische bezetting met zich mee. 
Hebben echt een grote allergie voor alles wat naar totalistisch regime ruikt. Dus: fascisme is neen, 
Putin is neen, Islam is neen, maar zeer zeker ook deze EU is neen. 

Timmermans en de EU maken dus een grote fout!!!
Een Pool uitschelden voor fascist is écht zo'n beetje de grootste belediging die je kunt begaan. 
En Timmermans is er denk ik gewoon nog trots op ook. Polen zijn hardwerkende mensen.


Jan III Sobieski attacks the Turkish army at Vienna from the Kahlenberg- 

 Jan Sobieski: The Polish King Who Saved Europe!!!

Zonder de Polen waren we nu allemaal Turken geweest. 


Geen opmerkingen: