1/30/2018

Live: Organen zijn heel erg veel geld waard - Leugens over hersendood

de poort is open gezet naar tijden van enge Nazi-achtige verhoudingen.

De donor-wet die nu in de eerste kamer 'voorligt' is een kadaverwet en kannibalistische aasgierenwet.
Het zelfbeschikkingsrecht van mensen wordt al in de periode dat ze gewoon in leven zijn ernstig beperkt; als je wilt uitmaken, zelf te mogen en willen bepalen, aan wie je jouw organen wilt geven, en ook, juist aan wie niét je jouw organen wilt afstaan. Alléén als je 'n familielid, of vriend bijvoorbeeld 'n nier wilt afstaan, 'mag 't wél'.
Maar als je in 't algemeen 'n nier wilt afstaan, mag je bijvoorbeeld niet bepalen, wie wél in aanmerking komt (ook 'n man, of ook 'n vrouw, en ook dezelfde leeftijd, of juist 'n jongere leeftijd).
En dat is natuurlijk krankzinnig en 'n vorm van 'beroving'.
Hoezo mag 'n mens niet uitmaken, aan wie wel iets is af te staan, en aan wie niet?

-
Maar de onuitgesproken reden is er wel degelijk, 'dat men dat de steriele dokters wil laten bepalen'; men is namelijk oh zo bang, dat bijvoorbeeld door orgaandonoren wordt gesteld; 'ik wil alleen geven aan mensen die zelf ook 'n verklaring tekenden, te willen doneren'.
(want dat zou indirecte discriminatie betekenen, omdat geloofsgekkies  wél willen ontvangen van, maar niet willen doneren -aan)
Of dat zou discriminatie mogelijk maken, als iemand aangeeft, alleen zijn lever te willen afstaan aan iemand die geen alcoholist is, zodat 'zijn' lever alsnog door de ontvanger ook-weer kapot gedronken kan worden.


Wat zegt de huidige Wet over nalatenschappen bij overlijden?
Dat er testamenten bestaan, waarbij de erflater heel specifiek kan schenken en legaten kan verstrekken aan wie die maar wil.
Waarom zou er niet in 'n testament kunnen worden opgenomen, aan wie je wel, en aan wie je niet je organen wilt nalaten?
Ik zelf wil bijvoorbeeld best doneren na mijn dood, maar niet aan iedereen, en die uit te sluiten groepen wil ik heel specifiek willen noemen, zodat daar ook rekening mee wordt gehouden. (geen dronkelappen; en geen ontvangers-die-zelf-niet-willen-doneren)
Maar wat u 'hier' leest wil D'66 helemaal niet.


Stel je voor, dat iedereen zomaar zelf gaat bepalen, wie jouw organen gaat krijgen, alsof dat in de tijd van de computers 'n probleem is.
En hier ontmaskert D'66 zich dus als aasgier.
Het zijn lijkenschenners. Het zijn orgaanrovers. Ze plukken je. En ze zeggen alleen maar, dat ze hopen, dat iedereen heel netjes uit jouw lichaam gaat plukken en roven.

D66: ,,protocollen hè". Wie controleert de protocollen (?); welke sanctie wordt er uitgeoefend, als 'n arts wat al te enthousiast aan 't plunderen van 'n lichaam is gegaan (?), komt er dan 'n klacht ?, moeten de geroofde organen dan alsnog uit het lichaam van de ontvanger worden verwijderd, 'wegens onrechtmatige verkrijging?
Vast niet.

-
en daarmee wordt de poort open gezet naar slechte tijden van enge Nazi-achtige verhoudingen. Wetend, dat beschaving geen vast gegeven is in alle eeuwen. Ook niet in Nederland. 

Wat te doen tijdens 'n bezetting door 'n vreemde mogendheid, en de onderdrukkende overmacht beslist, dat die orgaanwet in Nederland wel 'n beetje opgerekt kan worden, 'voor hun soldaten'.
-
En vertel nu maar, als in 'n sprookje, 'dat 't toch nooit zover kan komen in ons mooie Nederlandje.
They smile in your face, the back stabbers!


Hoed u voor teveel optimisme over de menselijke aard; waar gelegenheid wordt geschapen voor misbruik, zal ook misbruik ontstaan.

-
Gaat u in de toekomst naar 't ziekenhuis (?), veel succes.
Want hoe weet u, dat uw registratie niet door hackers is omgegooid van negatief naar positief (?), en dat heel toevallig men erg veel behoefte heeft aan uw organen, en dat u toch niet zo egoïstisch moet zijn, te denken, dat de wereld alleen maar om u draait, terwijl er zoveel andere mensen 'via uw inbreng' kunnen worden geholpen.
Ik hóór de slijpstenen al draaien, waarmee de messen worden geslepen, om u straks 'netjes' te ontdoen van uw nuttige onderdelen.  LIVE. Senaat buigt zich over Operatie Orgaanroof  Aborteer die wet met Gw Artikel 11. Vanaf 10u15 live meekijken in de operatiekamer: hierrr of daarrr. Sprekerslijst: ici. 

Als EU-Pia Dijkstra's donorwet door de Senaat komt, krijgt de Staat prenatale beschikking over je meest waardevolle, persoonlijke en private bezittingen. Dat zou NIET middels een 'Ja, tenzij'-constructie door de overheid moeten worden bepaald. De orgaanwet gaat niet over 150 mensenlevens per jaar, maar over diepgaande ethische principes over zelfbeschikking versus de Staat 

Wat je over orgaandonatie zou moeten weten, van Ger Lodewick, een interessant boek om te lezen. Lees het voorwoord en je weet dat je vals voorgelicht wordt door de roverheid, je bent niet dood als ze je leegroven, je bent zogenaamd hersendood, een nietszeggende vage term!
www.bol.com/nl/p/wat-je-over-orgaando... Daar voor kiezen acht ik respectabel -, dan moet je die keuze eerlijk maken en niet de "nee" keus moeilijker maken dan de ja" keus.
De vuige 10 leugens:  Leugens over hersendood

-'Burgers onjuist voorgelicht over orgaandonatie'
De commissie kreeg een klacht over 'misleidende' informatie op Orgaandonatie.nu, de site die bedoeld is voor de werving en registratie van donoren. 
Critici zeggen dat ten onrechte wordt gesteld dat orgaandonatie na 'overlijden' plaatsvindt, terwijl het lichaam nog kunstmatig functioneert als het de operatiekamer in gaat voor het verwijderen van de organen.  
In plaats van ziekenhuizen/verzekeraars, artsen en overheid te spekken zou er een "wortel" voor de neus van de gever moeten hangen. 
Het is nogal wat de overheid gaat de beschikking afdwingen bij zijn burgers over iets waar ze niets over te zeggen hebben.

Men wil best orgaandonor worden. Maar als je er zo ongeveer toe gedwongen word voel je de grote behoefte keihard 'nee' te zeggen tegen de de roof - orgaanwet.
Rothschild heeft 5 harten doorgepompt, 1 van zichzelf en 4 donor-gebruikte.
En verder is het in China gelukt om chimpansees te clonen. Dus straks clone je jezelf voor je organen en word je made in China. 

-
Zeg principieel NEE tegen een Roverheid die vindt dat ze het recht heeft om over je organen te beschikken, tenzij je anders aangeef. Elk lid van D66 staat de organen automatisch af, de rest van NL mag zelf kiezen,
dat zou eerlijk zijn. 

Zeg dus NEE en met een eigen donorbrief voor uw doktor mocht het nodig zijn.
-
Want onze organen mogen enkel naar de hoogste bieder zodat onze kinderen er ook iets aan overhouden. Marktwerking zoals in de geest van D66. Want voor de reli idioten zal er een uitzondering komen - niet doneren maar wel ontvangen! Hoe handig.
 -
Het is nogal wat de overheid gaat de beschikking afdwingen bij zijn burgers over iets waar ze niets over te zeggen hebben.
Het is nogal wat de overheid gaat de beschikking afdwingen bij zijn burgers over iets waar ze niets over te zeggen hebben. 


Het is nogal wat de overheid gaat de beschikking afdwingen bij zijn burgers over iets waar ze niets over te zeggen hebben.
Geef gewoon iedereen die zich Donor-beschikbaar stelt van te voren een paar duizend Euro en je zult eens zien hoeveel aanbiedingen je krijgt, Op de gewone markt zijn de volgende prijzen gangbaar (op de zwarte markt nog veel meer): 

In GB Ponden (dus in euro plus 15%):
Corneas 15.000,00
Leeg skelet 5.000,00
Een long: 206.000,00
Een nier: 105.000,00
Een hart: 425.000,00
Een lever: 104.000,00
Een bot: 3.600.00
enz
newsmonkey.be/article/39314

Het gevolg van de wetgeving van D66 Pia.
Bij een ja van de 1e kamer volgt binnen 24 uur een officieel nein Overheid ik ben niet en nooit jullie bezit!  Als ik wat geef bepaal ik zelf wel aan wie. Kan dat niet geef ik niet. Alle propaganda en zielige verhalen ten spijt. 
Het gaat hier voornamelijk om het principe van zelfbeschikking.

Heeft D66 eigenlijk al iets positiefs gedaan? Ooit?
Ze bestaan 52 jaar en hebben nog nooit iets van noemenswaardige impact teweeg gebracht. Ik zou echt niet weten wat. Wel zijn ze handelaar in eigen principes. 
Bij orgaandonatie ben je niet fysiek dood. Ze plukken je organen al voor je echt dood bent . Informeer jezelf: www.meldpunthersendood.nl

En als je dan nog donor wil zijn: prima!


Rest nog even een horror verhaal van een man die onervaren artsen aan zijn bed had staan die de verkeerde diagnose stelden..... Gelukkig kwam er nog net optijd een ervaren arts opdagen..... anders hadden ze hem leeggehaald! www.hln.be/nieuws/buitenland/-hersend...


Geen opmerkingen: