1/23/2018

De verkiezingen komen er aan en ze worden wakker.. Bosman doet ook een Baudetje

Wordt tijd dat de NOS op zwart gaat!  Extra beloning voor die prutsers
 Het net sluit zich steeds sneller. Ze hebben haast!

De omroepambtenaren moeten nu 2018 dus wel , via hun Minister van Mediazaken, uit gaan leggen waarom het woord "blank" is weggewit uit het NOS voorleesboek.


2018:  Kamervragen aan de minister voor media, de heer Arie Slob inzake een taalcommissie van de NOS van het lid Bosma (Partij voor de Vrijheid):

1)  Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘NOS-aalcommssie Blank = verboden woord’,  

2)  Wat is de taakopdracht van deze Taalcommissie?
3)  Welke besluiten heeft zij de afgelopen vijf jaar genomen?
4)  Kunt u de notulen openbaar maken?
5)  Sinds wanneer bestaat zij en wie heeft deze ingesteld?
6)  Wie hebben er zitting in deze commissie? 
7)  Wie heeft hen benoemd? Op voorspraak van wie? Op grond van welke expertise?
8)  Op welke manier is gewaarborgd door deze commissie representatief voor ons gehele volk of zijn het toch weer voornamelijk Sylvana Simons-achtigen die hierin zitting hebben?
9)  Op grond waarvan meent deze commissie dat het woord ‘blank’ een negatieve connotatie heeft? Is hier enige wetenschappelijk bewijs voor of is er weer sprake van politiek-correct macrameeën?
10)  Waarom heeft ‘zwart’ geen negatieve connotatie? Graag ook hier weer de wetenschappelijke onderbouwing.
11)  Deelt u de mening van mijn fractie dat het een kenmerk is van een dictatuur dat het de woordenschat van een volk probeert te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld wordt beschreven in het boek 1984 van George Orwell?
Prima vragen (bron). Wil je ons even ehmm.. verwittigen als de antwoorden binnen zijn, Martin? Baie dankie!

BRUSSEL - Facebook wil dit jaar 10.000 extra werknemers aanstellen die haat- en propagandaberichten van het sociale medium moeten weren. Dat is een verdubbeling van het aantal werknemers met die taak.

 Inbreng Martin Bosma over de NPO in het media debat. 27/11 vorig jaar.

Geen opmerkingen: