4/19/2018

Secret plot to let 200 million migratie into Europe - Een oproep om wakker te worden

Ongekende volksverplaatsingen nog maar net begonnen’
Franse president Macron pleit voor Eurafrika: 200 miljoen migranten naar Europa

Geen complot theorie, maar officieel EU doel zoals beschreven in officiële EU-stukken in 2008.

Een blik op de EU stukken:

11. is van mening dat legale migratie nog steeds noodzakelijk is om te voorzien in de behoeften van Europa op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt en de benodigde vaardigheden en door de gevolgen van demografische krimp en vergrijzing voor de economie; zij levert tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van derde landen, door de uitwisseling van kennis en know how en door middel van betalingen door migranten; roept op tot de tenuitvoerlegging van veilige systemen om deze overschrijvingen naar derde landen te vereenvoudigen;

12. is van mening dat reguliere migratie het alternatief moet vormen voor niet-reguliere immigratie, aangezien het een legale, veilige en georganiseerde toegangsweg tot de Europese Unie vormt;

13. roept in herinnering dat er rond 2050 volgens de prognoses van de Commissie naar schatting 60 miljoen migrerende werknemers nodig zijn, hetgeen de noodzaak met zich meebrengt om migratie langs legale weg mogelijk te maken;

De EU heeft voor u bedacht dat de EU 60 miljoen (il)legale migranten nodig heeft om de veroudering van de samenleving tegen te gaan.
 Nou, met succes, klaarblijkelijk, want de migranten komen binnen met miljoenen tegelijk. 
Deze EU afspraken verklaren direct waarom de EU geheel niets onderneemt tegen de illegale stromen en zich alleen inzet voor migranten en hen vooral een warm welkom wil heten.

https://langleveeuropa.nl/2016/05/gratis-woning-gratis-inboedel-en-gratis-studeren-wat-is-nl-toch-mooi/

Gemiddelde Europeaan laat Umvolkung gelaten gebeuren
De conclusie is dat er in Brussel, Parijs, Londen en Rome (het Vaticaan) virulent anti-Europese regimes zitten, die vast van plan zijn om zich niets te blijven aantrekken van de zorgen van de autochtone Europeanen, omdat die inderdaad zullen moeten verdwijnen, en plaats moeten maken voor de nieuwkomers uit met name Afrika en het Midden Oosten. 

En daarom krijgen zij het lot dat zij verdienen. 
Of onze (klein)kinderen straks blij zullen zijn dat wij ons stabiele en welvarende continent zo zonder slag of stoot hebben prijsgegeven aan deze totalitaire, Europa-hatende linksdictatuur, en onze straks totaal geïslamiseerde, sterk verarmde landen dankzij hen zullen zijn afgezakt naar Tweede- en zelfs Derde Wereldstatus, is echter maar zeer de vraag.

De Franse president Macron, één van de topfiguren van de extreemlinkse globalistische kabaal, gaf afgelopen zaterdag in een TV een interview: ,, dat Europa zich moet opmaken voor een ‘ongekend aantal’ migranten uit Afrika, omdat het lot van Europa en Afrika ‘met elkaar verbonden zijn’. 

Kortom: Macron wil ‘Eurafrika’ creëren, en wees in dat kader op de Frans-Amerikaanse journalist Stephen Smith, die volgens de president ‘geweldig goed beschrijft’ hoe er in de komende 30 jaar tussen de 150 en 200 miljoen Afrikanen naar Europa zullen emigreren.

 ‘Het migratie fenomeen dat op ons afkomt zal historisch zijn,’ aldus Macron, die stelde dat de grote armoede, klimaatverandering en geopolitieke conflicten honderden miljoenen Afrikanen naar Europa zullen drijven. En dat is volgens hem prima en zelfs gewenst.
 
Meneer Rotschild heeft Macron door persoonlijke giften in het zadel geholpen. 

Deze marionet Macron doet precies wat de new world order hem opdraagt. Google op Georgia Guidestones en zie wat ons de toekomst zal brengen.
https://langleveeuropa.nl/2014/10/de-georgia-guidestones-een-oproep-om-wakker-te-worden/


Geen opmerkingen: