11/27/2019

Super! Eindelijk eens een tegengeluid!

Nieuwe Omroep en Lid geworden van ON > Doe Mee >

Steun ON ook van harte. Alles bij NPO is gekleurd en te goor om nog naar te kijken. Graaiers zitten daar vollop met pauw, dwdd........
Het is Tijd om het echt anders te doen 
en diegenen die niet uitgenodigd worden door die linkse liegende wegkijk club NPO ook het woord te geven. 
Als er een keer een tegengeluid bij de NPO aanschuift dan kan hij/zij niet uitpraten en zitten er 4 linkse tokkies continue te interrumperen (inclusief de gespreksleider).......Dat moet anders! 

Geef ze de kans! voor die 5.72 euro hoef je het niet te laten.....

Steun een vrij geluid! Word lid van ON! 
https://www.ongehoordnederland.nl Ongehoord Nederland! wil een nieuwe publieke omroep zijn die zich richt op de Nederlanders die zich nu niet gehoord en gezien voelen. 

Respect en aandacht voor de Nederlandse cultuur, geschiedenis, normen en waarden vormen de basis voor de inhoud van de programma’s van ON! 

Wat betekent dit in de praktijk? 

 De omroep geeft een sterke stem aan hen die pleiten tegen de uitdijende macht van de Europese Unie en zij die kritisch staan ten opzichte van ongebreidelde migratie en ongerijmd klimaatbeleid. 

Met haar journalistieke en amuserende programma’s wil ON! de Nederlandse bevolking directer betrekken bij beslissingen en debatten op plaatselijk en landelijk niveau. 

De omroep wil amusement bieden dat los staat van het keurslijf van de politieke correctheid die inmiddels in ruime mate de inhoud van het huidige publieke bestel domineert. 

Openheid, lef en humor (lees: zelfspot) zijn de kernbegrippen die het fundament onder de programmering van Ongehoord Nederland!

Geen opmerkingen: