12/14/2018

Religieverbod in Nederland - Zero tolerance.

Nederlandse Denktank - Religie maakt meer kapot dan je lief is - voor Toekomstig Nederland wil rigoureuze stappen inzake religietransitie.
Religie is een overblijfsel uit de tijd dat de mens niets wist of de aard van de realiteit.
Het geloof in een god of goden is een archaïsch overblijfsel uit een tijd waar echte kennis over alles om ons heen zich nog moest ontplooien.

Willen we deze aarde een beetje fatsoenlijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen dan moet er fors ingegrepen worden in de almaar stijgende geloofsbelevenis in Nederland. Het invoeren van religiebelasting zou voor het begin een goed idee zijn.

Dat stelt De Geloofstafel, het overleg-orgaan dat pleit voor een 80% religiereductie in 2025. 
Mensen die echt in een god of  zo geloven en vertrouwen hoor je niet en hebben geen kerk, bidhok of boek nodig. Dat zijn de echte die blindelings vertrouwen dat alles misschien ooit weleens goed gaat komen.
Religie moet definitief achter de voordeur want anders komt het niet goed met de BV Nederland. 

De westerse satanische goddeloze joods-christelijke tradities hebben een van nature ingebakken moreel en ethiek gekaapt. Toegeven: er is een goede schwung aan gegeven, maar wordt vooral ingezet om een schuldgevoel te verhogen, en angst in te peperen om de kudde  te onderdrukken. Het is een verdienmodel, hetzij een instrument tot macht, manipulatie en controle.
We moeten van God, en andere sekte-leden los willen we de komende eeuwen overleven. 

En dat heeft verregaande en ingrijpende gevolgen voor de samenleving.
Vanaf 2025 worden zichtbare kenmerken van religie in de openbare ruimte verboden. 
Dus geen hoofddoekjes, djellaba's, tulbanden en crucifixen meer op straat.
Kerken en overig religieus onroerend goed wordt omgezet naar woningbouw.
We stoppen per direct met gescheiden zwem-uurtjes in sportfondsenbaden.

Ook worden per 2022 religieuze politieke partijen ingeperkt tot verboden, te beginnen met het CDA, DENK, SGP en de ChristenUnie.  
De Eed, 'zo waarlijk helpe mij god/allemachtig prachtig 88' is niet langer geldig' 
Religieuze gebruiken, zoals besnijdenissen, rituele slacht , suiker- en offerfeesten, dat geleur met kinderen tijdens palmpasen.
Voor mensen als Appa, Arnoud, Nasrdin, Nadia en Arzu komt een er soepel uitreisprogramma naar Saoedie-Arabierië. Met Turkije zijn afspraken gemaakt over de terugkeer van honderdduizenden vlaggenzwaaiers.  Idioten met een vergiet op hun hoofd worden afgevoerd naar Rottumerplaat.

Het is vanaf 2020 niet langer toegestaan dat politici de Matthäus Passion in Naarden bezoeken laat staat daarover communiceren op sociale media. 
EO-Jongerendagen als ook Opwekkings- en Pinksterbijeenkomsten worden afgeschaft, 
De kritiek dat er geen joods, christelijke en/of islamitische afvaardigingen deelnemen aan de Geloofstafel wijst het platform van de hand. " We gaan natuurlijk geen mensen uitnodigen die het niet met ons eens  zijn.  

Religie staat niet synoniem voor God , God heeft niets met religies.
Niets meer en niets minder.

 Religie is een verzinsel van mensen die hiermee macht willen uitoefenen over de mensheid.
God zegt: ''ieder mens kan persoonlijk contact maken met God, daar heb je geen religie bij nodig''.


Zo'n denktank vangt tonnen aan subsidie voor dat geld moet je af en toe wat van je laten horen anders zou men kunnen denken dat je overbodig bent. 

Geen opmerkingen: