11/02/2019

Vuile bloedhonden!! Er verdwijnt vervuilde GIFTIGE grond in onze natuurplassen!

Al meer dan 10 jaar worden in Nederland voormalige zandwinputten volgestort met bagger en licht vervuilde grond. In totaal gaat het om minstens 100 miljoen kubieke meter dat in plassen terecht is gekomen. Soms zitten er veel meer vervuilende stoffen in de bagger dan officieel is toegestaan, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. 

Onthullende documenten van baggeraars en toezichthouders laten zien dat men het in de praktijk niet zo nauw neemt met regels en voorschriften. 

Het ondieper maken van plassen wordt door overheidsorganisaties en natuurbeheerders gepresenteerd als een verbetering van de biodiversiteit, maar wetenschappers trekken dat ernstig in twijfel.

En de water zuiverschappen maar klagen dat zij het drink water niet meer gezuiverd krijgen. 
Maar bedrijven die HUN afvalwater lozen worden NIET genoemd. 
Dit slib ook niet. 
De waarheid mag eigelijk NOOIT naar voren komen, en dat is met HEEL VEEL zaken zo. 
Niet alleen met vervuilingen... maar zoals de bomenkap die wij voor kort geleden hadden...? Waren de bomen ziek? Nee, wat was er dan mis met die bomen waarvoor zij MOESTEN worden gekapt ENKEL voor 5G!!!


Weer een goed voorbeeld van het Volks verlakkende Klimaatbeleid "jullie doen het weer goed Ruttes, Klavers, Jettes en al de andere Groene gekken die ons land (rijk) is!!!! WAKKER WORDEN!!!!!!!

Waarom verdwijnt vervuilde GIFTIGE grond in onze natuurplassen?

Geen opmerkingen: