7/26/2019

Otten de ,vvd-Narcist, laat een spoor van zelfvernieling achter met ziekelijke afgunst.

Mooi hè? Die poppenkast die de politiek heet.
 Otten uit de Vereniging Van Dieven-mol is een narcist pur sang, en alles wat hij zegt en doet dient in dat licht te worden zien. 
Deze lelijke pro EUer- Europese begrafenisondernemer moet gewoon weer terugkeren naar zijn geboortenest de VVD waar een mede partij op laaghartig en smerige wijze wordt tegengewerkt door het EU-kartel. 


Narcisten laten een spoor van vernieling achter. De onbeschaamdheid, het achterbakse liegen en bedriegen, de ziekelijke afgunst. Baudet is een perfect "slachtoffer". 

Hij heeft alles wat Otten niet heeft, schoonheid en charisma, een zekere lichtheid en onbevangenheid, humor en flair, maar ook pogingen tot diepzinnigheid, kortom, een bijzonder mens waar Otten nooit aan zal kunnen tippen. En dat moet stuk, met Otten als de glorieuze overwinnaar.
En dan staat ie weer overal doodleuk met z'n dikke pens vooruit het slachtoffer uit te hangen. 

Dit zijn verachtelijke personen waar je verre van moet blijven. 
Baudet is er met open ogen ingetuind. En kom er nu maar weer eens van af. 
Narcisten en sociopaten zijn niet zelden hardnekkige stalkers die nergens voor terugdeinzen.


quote: Wiebenick | 26-07-19  

FORUM VOOR DEMOCRATIE 
Intern onderzoeksrapport naar het handelen van voormalig bestuurslid Otten
Dr. Otten  is de kans geboden om een verklaring te geven op datgene wat geconstateerd is. 
Staat in het rapport. Otten gaf echter geen deugdelijke verklaring.


Want Dr Henk Otten ging naar het NRC .. waar de aap uit de mouw kwam. 
En je hoeft echt geen FvD fan o.i.d te zijn om daar de goedkope moddergooien te lezen, maar vrees dat vele criticasters dat niet hebben gelezen: www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/tweede-m...
Daar lees je, dat Thierry is geradicaliseerd?
Wel goed in de gaten houden, en bij onraad weer op Geert gaan stemmen.
 
PVV? Wilders zit al meer dan 25 jaar "iheerlijk n het pluche" 
en heeft in die 25 jaar geen sodemieter bereikt. Oh ja toch! Het burka-verbod voor.......150 draagsters. Dat is pas goed voor het land en
native Nederlanders achterstellen!
-
Als een onwelgevallige partij te groot dreigt te worden wordt ingegrepen. EU-links kreeg wel gelijk toen zij voorspelden dat het niks ging worden met Pim Fortuyn.
Nu kun je niet altijd de lijsttrekker doodschieten maar mollen in een partij stationeren werkt ook goed. 
- Of zoals in het geval van de PVV, Geert Wilders laten bewaken door criminele bewakers met dito vriendjes, wat je zien kunt als het paardenhoofd in bed van de maffia. 
Heel vroeger noemden ze dit in het Oostblok, de intrede politiek, waarbij je jouw pionnen in die partij eerst vrienden laat maken/zoeken en als het dan nodig is laat je ze de partij verscheuren en/of opsplitsen.
Dit is wat we nu weer zien en zoals het inderdaad eerder bij de LPF hebben mogen aanschouwen.

Het is mijn partij. Nee het is mijn partij wat een amateuristisch gekloot dit.
Noem eens een democratische partij die die grondbeginselen nog wel hoog in het vaandel heeft..?  

En zo gaat alles wat van het eertijds goed geregelde landje is overgebleven zonder dat we verzet bieden finaal naar gallemiezen.
Jammer hè? Die poppenkast die politiek heet.
De staat is een abstract begrip en bestaat uit een stuk land met grenzen en een bevolking die haar EIGEN bestuurders aanstelt.
Onder normale omstandigheden stelt het volk ZELF een grondwet op,
op basis van de aangeboren onaantastbare grondrechten van vrijheid en veiligheid zoals omschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens (waarden). 

Een grondwet dient vanzelfsprekend verankerd te zijn in een grondwettelijk hof. Op basis van een grondwet worden nationale wetten (normen) geschreven namens het volk.

Vandaag in 1581 werd het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend, waarin Filips II werd afgezet als vorst. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. 


Afbeelding weergeven op Twitter

Als de vorst dat niet doet, maar zijn onderdanen onderdrukt, hun vrijheden en privilegiën beknot moet hij "ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran". 
Of dat het geval was, werd bepaald door "zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande" 3/4

De grondwet (inclusief grondwettelijk hof) en nationale wetten vormen het onaantastbare kader waarbinnen het volk een transactie aangaat met haar bestuurders (de overheid) en vastlegt in een bestuursovereenkomst. 
Voor de overheidsdiensten betaalt het volk belastingen, want de overheid is naast het garanderen van vrijheid ook verantwoordelijkheid voor het handhaven van veiligheid in het geboorteland van de burger.
 Kortom, volgens dit (romantische) model ligt de macht bij het volk daar ze de teugels van staat stevig in de hand heeft en de staat kan temmen.
 ====================================>
Echter, hebben we te maken met een dominante overheid die het volk verslaaft, overheerst op basis van een gecorrumpeerd bestuursmodel van staat. 
Want, geld en macht is aantrekkelijk en onze bestuurders steken dat liever in hun eigen zak dan voor het volk te zorgen. 

De bestuurders kunnen zich ongestraft zelf verrijken, omdat ze daartoe de voorwaarden hebben geschapen met een viertal fluwelen staatsgrepen (soevereine, grondwettelijke, democratische en economische) over de afgelopen 200 jaar. 
-
Lang verhaal kort, het volk is dus geknecht door de overheid op basis van een gecorrumpeerd bestuursmodel van staat. En de overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld door het volk. 

Nu staan er vier oppositionele partijen op; 
Janmaat wordt gedemoniseerd en zijn vrouw wordt voor het leven gehandicapt,
Pim Fortuyn (rust in vrede) wordt vermoord en de PVV en het FvD worden gedemoniseerd en kaltgestellt d.m.v. een cordon sanitair door het partijkartel. 

Dit omdat ze stemmen weghalen van het partijkartel en de absolute macht van het partijkartel bedreigen. 

In werkelijkheid vormen de PVV en het FvD geen bedreiging, om de eenvoudige reden dat beide partijen de symptomen van een gecorrumpeerde rechtstaat aanpakken en niet teruggaan naar de bron van een dominante overheid, namelijk een gecorrumpeerd bestuursmodel. 

De PVV heeft het constant over de islam en het FvD wil de EU verlaten en laat nota bene hun naamthema van democratie ongemoeid (vertegenwoordigende democratie is een zwendel voor doodordinaire benoemingen en het volk bepaalt niet de staatsvorm en staatsrol). Het FvD en de PVV zijn m.i. idem ook machtspartijen. 

Daar komt nog bij dat het FvD en PVV geen enkele competentie hebben met het opzetten van een professionele en doelmatige organisatie w.b. front office (Kamer) en back office (eigen organisatie). Een coherente strategie en tactiek (gebaseerd op probleemstelling en doel) is niet voorhanden. 

À propos, het systeem van politieke partijen voldoet niet aan het legitimiteitsbeginsel daar ze niet uitdrukkelijk staat vermeld in de grondwet! 

Tenslotte, het is voorstelbaar dat wanhopige kiezers terugvallen op het FvD en de PVV bij gebrek aan een redelijk alternatief. 
Een groeipotentie van meer dan 15 -20 zetels ligt niet in de rede, omdat ze zich niet onderscheiden van andere partijen behoudens een enkele issue. 
Op het moment dat het FvD en de PVV zitting nemen in een coalitie dan maken ze zelf ook onderdeel uit van het partijkartel. 

Op het moment dat beide partijen eventueel exclusief macht gaan dragen, dan zullen ook zij niet opgewassen zijn tegen de verleidingen van een gecorrumpeerd bestuursmodel. Levenslange zekerheid en rijkdom liggen dan voor het oprapen zonder enige juridische en staatsrechtelijke aansprakelijkheid.

De rechtstaat bevindt zich op EU- slopershoogte en het lieve en naïeve Nederlandse volk staat aan de zijlijn toe te kijken zonder enig besef van hun EIGEN macht. 
M.a.w. het kind-volk heeft schijnbaar behoeft aan de rol van ouders die de staat op zich neemt. De toekomst ziet er niet goed uit. 
Het ligt niet in de rede dat hervormingen van het bestuursmodel van staat en economische macht aan het volk zullen voortkomen uit rationele actie door het volk.

Het begint bij het stoppen dit machtsspel te legitimeren: ongeldig stemmen. 
Helaas zal dit nooit in grote getale gebeuren, omdat ook het (klootjes)volk -net als elke politicus- zoekt naar de hoogste vorm van eigenmacht en men dag in dag uit wijs wordt gemaakt dat die macht ligt in het politiek stemmen.
Dat komt omdat 80% van de bevolking blind #*^!! is.


Maar zoals het meeste volk 'gewoon leeft', zal het voor dit volk ook gewoon doorgaan: ook in de tweede wereldoorlog trouwden mensen, kregen mensen kinderen en werd er muziek gemaakt enz. 

Pas wanneer er weer een oorlog wordt erkend als zodanig en vervolgens wordt opgelost door inmenging van andere landen, zal een volk weer in staat worden gesteld om rationeel te denken en werken aan de (broodnodige) hervorming van zijn eigen staatsbestel.

 

Geen opmerkingen: