7/26/2019

Was het nog maar 1743 met de Geboortepapieren van Nederland

De unie van Utrecht, de apologie van Willem van Oranje en het plakkaat van verlating in hedendaags Nederlands 

In deze bundel zijn - in een moderne vertaling - de drie documenten samengebracht die aan de basis liggen van de Nederlandse natie. 

Het gaat om:
* de Unie van Utrecht (1579), een staatkundig verdrag dat de vrijheid van geweten verdedigt en dat al enigszins fungeerde als grondwet;

* de Apologie (1581) van Willem van Oranje, waarin de Vader des Vaderlands vrijheid en verdraagzaamheid bepleit, en zijn verontwaardiging de vrije loop laat;

* het Plakkaat van Verlatinghe (1581), waarin de Staten-Generaal de Spaanse koning afzweren als Heer der Nederlanden, in de revolutionaire gedachte dat het volk niet is geschapen ten dienste van de vorst , maar omgekeerd: de vorst is dienstbaar aan zijn volk.
Deze revolutionaire teksten kenmerken een vroege aanzet tot democratisch denken en tot een intellectuele vrijheid waarvan radicale denkers uit heel Europa profiteerden.

de Geboortepapieren van Nederland  <> Een AANRADER!

Geen opmerkingen: