9/04/2013

Gemeentes vrezen dat burger via rechter zorg gaat eisen

 Plaatje bij Gemeente vreest dat burger via rechter zorg gaat eisen
Gemeenten vrezen dat veel burgers naar de rechter zullen stappen om zorg op te eisen waarvoor geen geld meer is. GELIJK HEBBEN ZE !
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) hoopt via de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) meer mantelzorg te bewerkstelligen: kinderen en buren moeten hun ouderen helpen bij het huishouden. 
2 vragen Martin:
Kan je rekenen? reken er dan maar niet op.
Kan je schrijven? Schrijf dat maar op je buik. 
Gemeentes willen wel, maar zijn met handen gebonden aan de wet en het voeten aan het budget. 

Gemeentes pleiten nu voor een instantie die in dit soort gevallen kan bemiddelen tussen burgers en gemeenten, bijvoorbeeld een ombudsman.
 
Maar DIT Leidt juist de aandacht af van het werkelijke probleem: mensen die zonder zorg zitten? 
- Maak je borst maar nat!

Geen opmerkingen: