10/29/2017

Stop de slimme meter die te dom is om terug te draaien als je zelf stroom opwekt.

Spionage in uw huis

Flexibele tarievenstructuur, overdag krijg je 7 cent voor je stroom en 's-avonds betaal je 21 cent. 

Op de website van de rijksoverheid staat ook heel duidelijk.
Rijksoverheid - U mag de slimme meter ook weigeren. Dan houdt u uw huidige meter of krijgt u een traditionele meter.  


 Uw normale ferraris elektriciteitsmeter is vrijwel altijd prima geschikt voor teruglevering, zelfs beter dan de slimme meter.
Soms komen ze met de opmerking dat u met een slimme meter pas kunt zien wat u opwekt, dat kunt u dus prima zien op de omvormer. Wat als deze hoger aangeeft dan de slimme meter? Juist, geen idee! Je bent dus beter af met een normale meter.
U hoeft dus nooit, ook niet bij vervanging, een slimme meter te accepteren.
Bijna geen enkele netwerkbeheerder vermeld de mogelijkheid de slimme meter te weigeren.
Maar die keuze heeft u dus volgens de Rijksoverheid WEL !
Rendo en Enexis vermelden op hun website wel de mogelijkheid tot weigeren. 


Enexis;
Als u echt geen slimme meter wilt, zijn er twee opties:
uw huidige meter wordt wel vervangen door een slimme meter, maar het op afstand uitlezen van de meterstanden wordt geblokkeerd  u houdt uw oude meter of krijgt een nieuwe conventionele meter.
Bij beide opties moet u zelf de meterstanden doorgeven als u een meterstandenkaart ontvangt. 


Rendo;
Wilt u geen slimme meter geplaatst hebben, dan heeft u de mogelijkheid deze te weigeren. In dat geval plaatsen wij conventionele meters. Netbeheerders hebben de plicht weigering van slimme meetinrichtingen te registreren. Conform deze afspraak dient u het “keuzeformulier slimme meters” in te vullen.  LOL Conform WELKE afspraak, DUS  zet gewoon kruiskjes !!!

 
Alle andere netwerkbeheerders vermelden die wettelijk verplichte keuze niet, maar u heeft die keuze wel degelijk.
Op de website van de rijksoverheid staat heel duidelijk.
Rijksoverheid
U mag de slimme meter ook weigeren. Dan houdt u uw huidige meter of krijgt u een traditionele meter.  


 U hoeft geen 'slimme' meter te accepteren,
ook niet als de functie 'op afstand uitlezen'uit staat,
ze moeten u een conventionele meter aanbieden.
Conventioneel, dus geen digitale. Automatisch salderen, dus één teller die terugdraait,
altijd UW NETTO verbruik in 1 seconde af te lezen.

Zeggen ze dat uw huidige meter is afgekeurd?
Soms sturen ze een brief van Verispect, dat is de instantie die meters afkeurd, mee als intimidatie.
Dat is dan een brief zonder geadresseerde en zonder datum, onzin dus.
Ook kunnen ze verwijzen naar een online lijst met afgekeurde meters tot 1 juli 2013.
VERISPECT
Die lijst vermeld geen meternummers en elke meter daarop kan gekoppeld worden aan tientallen, honderden of zelfs duizenden meters. Vaak weten ze niet eens welke fabrikant uw meter maakte, laat staan of hij op die lijst staat. Wij hadden eerst een Siemens, volgens een andere Enexis medewerker een L&G en na opmerkingen daarover hebben we een Siemens (L&G)
Meters met twee verschillende fabrikanten staan sowieso niet op die lijst.
Maar zelfs als hij op die lijst staat, zelfs als hij defect is, dan kies je toch voor een traditionele meter?
Op de website van de Rijksoverheid staat duidelijk.
U mag de slimme meter ook weigeren. Dan houdt u uw huidige meter of krijgt u een traditionele meter.
Rijksoverheid
Op Wikipedia staat ook veel info. Maar ook veel van die drogredenen om een slimme meter te nemen.

Afgekeurd of niet, defect of niet, dan kiest u voor de traditionele meter als vervanger, zoals de website van de overheid als mogelijkheid biedt.

Ze willen graag heel veel slimme meters plaatsen voor hun slimme net. Dat is de reden dat uw meter plots defect is. Vervangen door een traditionele kost alleen geld. Als ze die door een traditionele meter moeten vervangen zal uw meter plots niet meer defect zijn.

Geloof nooit de website van netwerkbeheerder en energieleveranciers, blijkbaar zien ze grote winsten in het verschiet als wij allemaal een slimme meter hebben. Hun winsten komen uit onze portemonnee.


Wie een beetje kritisch kijkt naar de zogenaamde voordelen en denkt aan wat de burger echt zal doen met de twee maandelijkse overzichten, zal veel van die voordelen kunnen doorstrepen.
Wie denkt aan al die huizen die nu in de 21e eeuw nog enkelglas hebben, ja zelfs velen nog enkelmuurs zijn, zal kunnen concluderen dat die vele malen meer prioriteit verdienen dan spaarlampen en slimme meters.
Wat doet een enkelmuurs huis en enkelglas met spaarlampen en slimme meters? ONZIN !

Veel drogredenen dus om u over te halen.
Hun winst zit erin dat ze uw koelkast overdag een graadje lager kunnen zetten, om zo meer capiciteit te hebben voor de industrie of om pieken op te vangen. Voor meer winst.
Zo zijn er nog wel meer efficientie voordelen voor hun te behalen.
Ze kunnen dan wanbetalers gemakkelijk afsluiten of afknijpen... alleen televisie in de avonduren?

De consument die geen geld voor isolatie, zonnepanelen en dergelijke heeft zal niets kunnen doen met de twee maandelijks overzichten en doen die alleen pijn. Consumenten die wel de middelen hebben voor isolatie en zonnepanelen zullen dat nu allang gedaan hebben. Meer inzicht is een voordeel? Nu komt de meteropnemer langs en nu al is schatten niet nodig, maar ze doen het wel. Ze geven gewoon andere cijfers door dan wat ze hebben opgenomen. Waarom? Ik weet het niet.

Nee, die zogenaamde voordelen zijn drogredenen om u een slimme meter aan te praten en in het begin was het een reden om de slimme meter verplicht te stellen op straffe van een hoge geldboete € 17.000,-- en gevangenisstraf van 6 maanden.

Ik heb zonnepanelen en in het eerste jaar had ik een rendement van 8,2 % dat krijg je op geen bank. Na 10 a 12 jaar zijn ze afgelost. Tenminste als wij hetzelfde krijgen voor geleverde stroom als voor afgenomen stroom.
Als voodeel voor de consument wordt ook genoemd...

Koppeling met decentrale opwekkers zoals zonnepanelen en een micro-warmtekrachtkoppeling. Door deze systemen te koppelen aan de slimme meter (en hier bijvoorbeeld een flexibele tarievenstructuur aan te verbinden) ontstaat er meer gedetailleerd inzicht in financiële gevolgen van opwekking van de energie door de consument zelf. Helaas zijn de huidige generatie 'slimme' meters hier niet op voorbereid en ziet de eigenaar van de zelf opgewekte energie hier helaas nog geen voordeel voor terug.

Flexibele tarievenstructuur. Ja, ja, overdag kost energie 7 cent en 's-avonds 21 cent? Dus overdag als zonnepanelen stroom opwekken geven ze 7 cent en 's-avonds betaal je 21 cent. Ook ben ik al tegengekomen dat een netbeheerder noemde dat een prijsverschil tussen winter en zomer mogelijk is. In de zomer voor 7 cent opwekken en in de winter voor 21 cent gebruiken?
Op deze manier hebben wij onze zonnepanelen zonder subsidie niet voor onze eigen portemonnee, maar voor de energieboeren. Op die manier krijgen wij nooit onze investering terug. Wij gaan met onze zonnepanelen meebetalen aan de nu nutteloos gebouwde kolencentrales en windparken.
Op 7 april 2009 bepaalde de Eerste Kamer dat de invoering van de slimme meter op vrijwillige basis zou dienen te geschieden.
Rijksoverheid
U mag de slimme meter ook weigeren. Dan houdt u uw huidige meter of krijgt u een traditionele meter.

Iedereen mag dus de slimme meter weigeren en kiezen voor een NORMALE meter.

In de brief van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 5-12-2011 aan alle vertegenwoordigers van de Nederlandse Energiemaatschappijen, netwerkbeheerders, de woningmarkt en de bouw- en installatiebureaus staat duidelijk dat consumenten de vrije keuze hebben de ‘slimme’ meter te laten ophangen, te laten ophangen maar het op afstand uitlezen laten uitzetten of de ‘slimme’ meter helemaal te weigeren.

Als het aan de orde is in uw geval kunt u beter een brief schrijven naar uw woningcoörporatie of netwerkbeheerder.
Persoonlijk doe ik zulks altijd aangetekend, hier zijn wat voorbeeldbrieven.
Word      Word 97 word 2003      OpenDocument      PDF     


Dat ze u NIET kunnen verplichten een 'slimme'meter te accepteren weten ze beslist ook zelf wel, maar waarom tientallen, honderden misschien wel duizenden mensen op slinkse wijze een slimme meter opdringen? 

 
Ik heb zo'n vermoeden dat bij iedereen met zonnepanelen plots de meter aan vervanging toe is
en vervangen moet worden door een SLIMME meter die niet terug kan draaien en waarbij ze een flexibele tarievenstructuur kunnen gaan toepassen.

Overdag kost stroom 7 cent en 's-avonds 21 cent. Dus overdag krijg je 7 cent en 's-avonds krijg je 21 cent.
Mijn NORMALE 'oude' meter loopt terug als we meer opwekken dan gebruiken. We krijgen dezelfde prijs voor onze stroom als wat we betalen voor hun stroom. Wij betalen zo dus alleen de stroom die wij netto gebruiken, logisch!!!
Verbruik 3000 kWh - 2000 kWh zelf opgewekt is 1000 kWh betalen a 20 cent, SIMPEL
Zo gaat dat ook met een NORMALE meter, je betaalt netto wat je gebruikt omdat ie terug kan draaien. Ik wil meer zonnepanelen, maar niet om overdag stroom op te wekken voor 7 cent, die 's-avonds verkocht wordt aan mij of mijn buren voor 21 cent.
Spionage achter de voordeur met liegende Bla bla bla verhalen .......
Het is weer een stapje dichter bij debilisering hoor.

Omdat er mensen zijn die niet 1x per jaar een meterstand in kunnen vullen gaan we er maar voor zorgen dat die mensen helemaal geen meterstand meer hoeven in te vullen.
Zet gewoon een boete op structureel te laat inleveren van meterstanden, schat ze 2x gemiddelde gebruik, weet ik veel. Let maar eens op of ze het dan zullen gaan 'leren'

  Ik zou eerst eens wat vragen gaan stellen:

- Is er een afkeurrapport? Zo ja, heb ik al die jaren niet het juiste bedrag betaald aan energiekosten?
Zo maar vervangen op basis van vermoeden (en omdat ene Hr Kamp het wil), lijkt me niet zinvol.
- Hebben de buren ook zo een brief ontvangen? Of heeft het misschien te maken met eigen energieopwekking? Hangt daar dezelfde meter?
-  Heb je trouwens in die brief ook gelezen dat er in de kleine lettertjes staat dat als je wel de slimme meter laat plaatsen dat je dan zelf €50,- bijdrage moet betalen voor die "slimme" meter.  LOL
 

Uw meter is NIET echt defect en u bent NIET verplicht tot het accepteren van een slimme meter.

Neem dus als ze persé u een andere meter willen aansmeren een NORMALE meter!!!

Een NORMALE energiemeter kan terugdraaien en dan krijgt u dezelfde prijs voor uw stroom als hun prijs. 

ONZE LES.
Waarom kan een slimme meter niet gewoon terugdraaien?
Nu weet u waarom, DAAROM! 


 


 


 

Geen opmerkingen: