3/17/2017

STEMFRAUDE - Voter fraud in the Netherlands!!!!

Mark Rutte mogelijk winnaar door fraude....Hertelling nodig.....

PVV wint alle online polls, van Groningen tot Maastricht. En dan maar 19 zetels?!  ghehehe

Verkiezingen Nederland is Vooropgezet om wilders te laten verliezen ......rel met Turkije is allemaal opgezet zo dat Rutte zou winnen
 Merkel die Rutte al vlak na 21u belde om te feliciteren.  

Nou,  dit gaat nog een staartje krijgen!!!

De 'verkeerde populisten' (zoals de @MinPres Rutte ons tegenwoordig noemt) 

WE zijn er klaar mee! 
 
  ❤❤❤❤ 

Stel zoveel mogelijk bewijs veilig, maak melding.

 
Puinhoop met stembiljetten: ‘Dit mag nooit meer gebeuren’
Het ene na het andere stembureau in zijn stad Nijmegen komt zonder stembiljetten te zitten. Mensen worden naar andere stembureaus gestuurd, of maar gewoon naar huis. ,,In de hele stad waren mensen op zoek waar ze nog konden stemmen’’, vertelt van Elferen. ,,Toen zijn we met de D66-fractie maar mensen gaan oppikken om ze naar stembureaus te brengen waar nog wel formulieren waren. Niet alleen D66-stemmers, hoor. We wilden gewoon iets doen, omdat het een puinhoop was.’’

Nijmegen is niet de enige gemeente waar het misgaat. Vele tientallen stembureaus in zeker vijftien gemeentes zitten vanaf half acht zonder biljetten, verrast door de hoge opkomst. In Den Haag zitten twee complete wijken zonder, in Utrecht minstens vijf stembureaus. Het gaat ook mis in Leiden, Haarlem, Amersfoort, Arnhem en Emmen, en in kleinere gemeentes als Binnenmaas, Haren en Edam-Volendam. ,,Een uitzonderlijke situatie’’, zegt een woordvoerder van de Kiesraad, die de schuld bij de gemeentes zelf legt. ,,Die zijn verantwoordelijk voor de inkoop van voldoende formulieren. Blijkbaar heeft niet iedereen dat adequaat gedaan.’’

 
Op veel stembureaus weten de vrijwilligers die avond niet wat ze moeten doen. ,,Ik kreeg om half zeven te horen: de formulieren zijn op, we hebben de gemeente gebeld, maar we zitten al een uur te wachten’’, zegt Wouter Verkuijl (53) uit Utrecht. Jeroen van der Zee, ook uit die stad: ,,Niemand wist of we beter konden blijven wachten of een ander stemlokaal moesten zoeken. Uiteindelijk ging er iemand op de fiets naar een ander stemlokaal om biljetten op te halen. Maar hij wist niet of het zou lukken.’’

Langer open


In Nijmegen worden de problemen nog groter. Omdat kort voor negen uur ’s avonds nog veel kiezers voor stemlokalen staan te wachten, besluit de gemeente het stembureau op het stadhuis tot 23 uur open te laten. Daar kunnen alle wachtenden in de stad naartoe. Maar als de directeur van de Kiesraad dat even na negenen op Teletekst ziet staan, schrikt hij: de Kieswet schrijft duidelijk voor dat zoiets helemaal niet mág. Hij belt met de burgemeester, die het stembureau om half tien dan maar weer sluit. Gevolg: veel Nijmegenaren die elders in de rij stonden en naar het stadhuis waren gegaan, vinden een dichte deur. D66-raadslid Van Elferen spreekt er zeker vijftien mensen die niet hebben kunnen stemmen. ,,Ze waren ontzettend boos.’’


En er gaat nog iets mis: de mensen die nog wél weten te stemmen in het stadhuis, krijgen deels een gekopieerd stembiljet uitgereikt in plaats van een origineel. 
De vrijwilligers willen zo het tekort aan formulieren oplossen. ,,We hebben ongeveer 50 mensen laten stemmen op een gekopieerd stembiljet’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Volgens de regels mag dat als de formulieren op zijn.’’ 


Volgens de Kiesraad is dat maar zeer de vraag. 
,,In de Kieswet staat in elk geval niet dat dit mag’’, zegt een woordvoerder na uitgebreid overleg. 

 ,,We gaan hier de komende dagen naar kijken. In theorie kunnen we beslissen tot een hertelling, maar dat doen we eigenlijk alleen als het gevolgen kan hebben voor de zetelverdeling.’’
 

Binnen no time al 20933 ondertekeningen 
Een Item over verkiezingsfraude TK 2017 op  4:20
In een digitale leefomgeving, waar post verstuurd wordt via internet, waar rekeningen betaald worden via internet en waar een belastingaangifte wél vertrouwd wordt via internet, is het niet mogelijk om digitaal te kunnen stemmen. 
Hier moet verandering in, want sneller, makkelijker en betrouwbaarder!

Blijf de petitie delen!

EN TEKEN !!! Wat gaan we hard!
 Een reden om deze petitie massaal te delen:

Blijf d e l e n  en  o n d e r t e k e n e n !. 


 

  Op zaterdag 18 maart, vanaf 09.30 uur tot circa 18.00 uur, in een openbare zitting in de plenaire zaal, vindt de controle van de processen-verbaal van de Tweede Kamerverkiezingen plaats.
Tijdens deze controle onderzoekt de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven of de stemmingen volgens de regels hebben plaatsgevonden en of er zich omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven om te twijfelen aan de juistheid van de verkiezingsuitslag.

Op basis daarvan beslist de Kamer op woensdag 22 maart, in oude samenstelling, over de toelating van de nieuw gekozen verklaarde personen. De nieuwe Kamer treedt aan op donderdag 23 maart en begint haar vergadering met de beëdiging van de toegelaten leden.

bron: www.tweedekamer.nl...Reacties gevonden op blogs internet

DENK wint Nieuw-West dankzij geronselde stemmen
DENK krijgt via ronselen  3 ZETELS   stembureaumedewerkers hebben  zich niet aan de regels gehouden. .
Op het stembiljet stond echt dat je maar 1 volmachtstem mag uitbrengen verplicht met je eigen stem gelijktijdig met een kopie legitimatie v.d. volmacht.
Dus 1 volmacht per stembiljet!

Toen ik ging stemmen en in de rij stond zag ik ook enkele mensen met een flinke stapel stem biljetten die ze onder vriendelijk glimlachen van de toezicht houders in de stembus propten, ik ging er van uit dat dit mocht .Er gaan steeds meer berichten over fraude.....Dat kan goed.. Omdat het totaal niet strookt met de peilingen....Het zal toch niet waar zijn????

Er is massaal verkiezingsfraude gepleegd door de duistere elite achter Rutte het is dieper


 


Utrecht , 16 maart 2017
Onderwerp: Ambtsmisdrijf door ministers. Datum/plaats:16 maart 2017 Utrecht ,
Voorzitter Tweede Kamer schendt haar integriteitscode.
Stemlokalen hielden op 15/03/2017 na 21:00 uur de deuren open voor kiezers die te laat kwamen. 

Op 15/03/2017 werd er ook na sluitingstijd gestemd.  Bij mijn weten is dit ook nog nooit eerder vertoond.
Om 21:15 uur meldde een stemlokaal zelfs dat ze pas om 22:30 uur zouden gaan sluiten om de lange rij wachtende kiezers alsnog de kans te geven hun stem uit te brengen. 
Het was chaos. Heel Nederland kon deze grove schendingen van onze Kieswet op de tv zien gebeuren. Volgens de Kieswet had het demissionaire 2de kabinet Rutte, de hele uitslag ongeldig moeten verklaren. Dat is niet gebeurd. 
Er is kennelijk overheen gepraat, zodat wij niet te weten zouden komen (Wob) hoeveel en welke stemlokalen bij deze grove schendingen van de Kieswet betrokken waren.
VRAAG: Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Kadhija Arib, voorzitter Tweede Kamer het ministeriële besluit, dat kennelijk is genomen om in het eigen politieke belang de valse uitslag wettig te verklaren, niet op de agenda van de Tweede Kamer, heeft gezet ?
Aan de orde is een ambtsmisdrijf door ministers waarbij de Grondwet en de Kieswet werden geschonden. 
 
Was getekend, A.M.S. ten Berge. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------


PEILINGFRAUDE, STEMFRAUDE?


https://eunmask.wordpress.com/2017/03/01/peilingfraude-stemfraude/  Remco J op maart 1, 2017 om 3:23 pm schreef:
*Op 15 maart gaat ook u naar de stembus. Veel Nederlanders kunnen dat echter niet. Niet omdat ze gedetineerden zijn of zich te laat hebben aangemeld. Nee, eenvoudigweg, omdat de sinds 2012 al van verkiezingsfraude verdachte Kiesraadleden hun plicht aan de Nederlandse bevolking verzaken. * Er zijn circa 70.000 Nederlanders, die vanuit het buitenland stemmen en zich daarvoor hebben geregistreerd. Dat is aanzienlijk meer dan gebruikelijk. Vele onder hen, ik bijvoorbeeld, hebben wel bevestiging gekregen dat ze geregistreerd staan. En verder niets. Reageren? Per email of brief heeft geen zin.
Er wordt niet gereageerd. Wilt u hen bellen, dan wens ik u veel succes met trotseren van het ontmoedigingsbeleid, waarmee u wordt geconfronteerd 
Zo heb ook ik talloze keren geprobeerd de Kiesraad in Den Haag te bellen.
Of u hoort ‘al onze medewerkers zijn in gesprek’, ‘Blijft u aan de lijn’, of ‘probeer het later nog een keer’. Of, de medewerkers trekken zodra ze me zat zijn, later op de dag, gewoon de telefoonstekker er uit. U kunt het zelf ook ervaren: bel gewoon 070 3534400 en stel vast, dat als u rond 9 uur belt, dan zijn ze in gesprek. Als het drie uur ’s middags nog een keer probeert, dan ligt de telefoon er naast.
Niet al die 70.000 mensen gaan hun stem natuurlijk geven aan een van de kandidaten namens de deelnemende oppositiepartijen. Maar dit aantal kiesgerechtigden dat van verkiezingsdeelname uitgesloten dreigt te worden, vertegenwoordigt wel een complete kamerzetel, die zo verloren gaat. Doelbewust?
Evenals ik worden velen uit het buitenland zelfs door de bestuursadviseurs van de gemeente Den Haag het bos ingestuurd. Dat scheelt natuurlijk ook weer in doelbewust ver-tellen van de uitslag na 19:00 uur op 15 maart 2017. 70.000 stembiljetten minder bespaart natuurlijk veel werk: niet nodig is om 70.000 stembiljetten bijvoorbeeld van een extra kruisje te voorzien, zodat deze ongeldig verklaard kunnen worden. 
Natuurlijk, zo moet de Nederlandse bevolking immers vooral blijven geloven, is er geen sprake van verkiezingsfraude, waaraan de de ambtenaren van de overheid hun medewerking verlenen.
 Ambtelijke molens malen nu eenmaal traag. Wederom, in dit geval, doelbewust, althans, vooral als ze menen dat kandidaten namens de gevestigde politieke orde, de zogenaamd politiek correcte kerk zoals Pim Fortuyn de gevestigde orde noemde, daarbij voordeel bij heeft. 

De ambassademedewerkers melden, dat ze het vreemd vinden: zij hebben alles ontvangen, zo kreeg ik te horen. Wel hoorden van veel Nederlanders dezelfde klacht. Maar ze kunnen niets doen. 
Wij gaan niet over de verkiezingen, wij zijn van Buitenlandse Zaken, dat begrijpt u toch wel? zo werd me dringend te verstaan gegeven. De Kiesraad is een onafhankelijk orgaan, zo wilde ze me nog doen geloven. Belt u ze even. Die hebben vast een oplossing. 

Ik vermoed, dat ik op 17 maart de stempas opeens in mijn brievenbus zal terugvinden, met daarbij een zogenaamde welgemeende excuusbrief voor de vertraging. Is dat geen sjoemelen? 
Alsof ze bedoelen dat de ambtenaren namens het ministerie o.l.v. momenteel Ronald Plasterk er niets aan kunnen doen dat ineens zoveel Nederlanders op 15 maart 2017 hun stem willen uitbrengen. 

Dit is voor het eerst dat ik niet meer kan stemmen. 
Ik vind dat een grof schandaal. A bloody shame, zo zou Fortuyn roepen. Vooral, omdat een kort geding via de medeplichtige rechtspraak de stempas van 70.000 Nederlanders niet alsnog op tijd door hen laat ontvangen. Uitsluiting van het (passieve) stemrecht. Is dat democratisch? Heet dit anno 2017 democratie? Welkom in de schijndemocratie, die Nederland is.


---------------------------------------------------------------------------------------------


Twee keer stemmen onder je eigen naam, het is niet voor iedereen weggelegd. Het is zelfs niet toegestaan. Toch ontving de Amstelveense Rosalie twee stempassen, nadat zij onlangs verhuisde van het Gelderse Ermelo naar Amstelveen…….,-----------------------------------------------------------

Verkiezingsfraude 2017 EN LEES DE REACTIEShttp://liefdevoorholland.com/verkiezingsfraude/

De kies landkaart van Nederland is zo onwaarschijnlijk VVD  blauw, gewoon helemaal blauw voor een liegende PM met een paar PVV, CDA kleurtjes her en der, behalve  het SP Noord Nederland is niet blauw gekleurd na Rutte z'n akkefietje over de gaswinning. Die club is  acht zetels kwijt, hoewel Rutte er alles aan doet om dat feit te verdoezelen.

In Zeeland meeste voorstanders bindend referendum
Een nipte meerderheid is voor een Nexit-referendum:


Geen opmerkingen: