7/25/2017

Europa voor Europeanen !!! Elk land in Europa is het spuugzat!!

Het loopt de spuitgaten uit met dat derde wereld zooitje . Er zijn genoeg mensen in europa die arm zijn en geen werk krijgen. Het volk heeft duidelijk gemaakt door afgelopen verkiezingen, een multicultiland bestaat niet. Terug. tjuuuuuuuus!!!!!


Defend Europe wil verhinderen dat gelukszoekers oversteek naar Europa maken. (met video)

Hoor en wederhoor is een van de pijlers waarop democratie stoelt en de vrijheid van meningsuiting behoort daar onverbrekelijk bij. Daarom dat wij uw aandacht willen vestigen op de actie Defend Europe  van het Identitair Verzet, een groep die zich volgens eigen zeggen inzet om de Europese identiteit te bewaren en wil voorkomen dat Europa wordt overspoelt met gelukszoekers die gelet het goede weer in grote groepen Italië bereiken.
Nu is het, en wij willen dat nadrukkelijk stellen, altijd met de nodige voorzichtigheid dat berichten van organisaties zowel van ultra links als ook de tegenover gestelde politieke richting , door ons geplaatst worden en wijzen wij met nadruk op het feit dat wij trachten aan onafhankelijke nieuwsgaring te doen, hetgeen inhoudt dat wij niet noodzakelijkerwijze een gepubliceerde mening hoeven te delen.

Echter mag toch wel gesteld worden dat de groep, die middels een zojuist aangeschafte boot de C40, die nu onderweg is van Djibouti naar de Libische kustwateren om daar de in feite coöperatie tussen zogenaamde liefdadigheidsinstanties als Artsen zonder Grenzen enz. en Libische mensensmokkelaars in kaart te brengen. 

De bedoeling is dan ook, zodra er een schip met gelukszoekers wordt ontdekt, de Libische kustwacht te alarmeren, zodat deze het schip terug kan brengen naar een Libische haven.

U begrijpt , een actie die niet op enige sympatie kan rekenen van de talloze NGO’s die in het zogenaamd redden van gelukszoekers een welkome aanvulling op hun jaarlijkse budget gevonden hebben en met tranen verwekkende beelden trachten u geld uit de zak te ontfutselen, waarmee de actie ‘het paard van Troje ‘ in stand gehouden kan worden onder het voorwendsel van menslievendheid.
Opvallend is 
dat het schip dat Identitair Verzet daarvoor in gaat zetten, bemand zal worden door Italiaanse, Belgische, Franse en Oostenrijkse leden van de organisatie. 
Die Flüchtlingslüge 2017 – Und es wiederholt sich doch

 


 

Geen opmerkingen: