6/16/2017

Behind close doors wordt hard gewerkt aan de Eurobonds

Het geeft al  aan, dat de rentes niet meer kunstmatig laag gehouden worden en ze zijn ook niet meer te betalen voor Frankrijk, cum suis. 

Vandaar dat men obligaties wil bundelen, slechte met goede (Eurobonds).  
Nederland moet zijn staatsschuld dan financieren tegen dezelfde, lees hogere, rente als Frankrijk, 
normaal gesproken zou Nederland een lage rente hebben. 

Dat noemt Macron: EU- Solidariteit. 
Door de lage rente ontstaat ook een draaikolkje in onze pensioenpot. 70 tot 150 miljard laat dat goed tot u doordringen, dat verdwijnt in het lage-rente putje van Draghi. 

De media is hier muisstil over. De woordvoerder van Merkel begon spontaan een lied van Hazes te zingen op verkiezingsavond, want met deze verkiezingsuitslag komt de PVV niet in de regering en kan Merkel de Euro, maar niet haar eigen volk redden en Rutte loopt als een lemming achter haar aan en doet, demissionair, helemaal niets! 
Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. 

Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na. 
 
2. Alle volken kunnen ter verwezenlijking van hun doelein
den vrijelijk beschikken over hun natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen, evenwel onverminderd verplichtingen voortvloeiend
uit internationale economische samenwerking, gegrondvest o
p het beginsel van wederzijds voordeel, en uit het internationale recht. In geen geval mogen een volk zijn bestaansmiddelen worden ontnomen. 
 
3. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, met inbegrip van de Staten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van gebieden zonder zelfbestuur en van trustgebieden, bevorderen de verwezenlijking van
het zelfbeschikkingsrecht en eerbiedigen dit recht overeenkomstig de


Duitse uitleg  volkerenrecht
Geen opmerkingen: