6/11/2017

Aangifte Dood door schuld- EU en Artsen Zonder Grenzen

We importeren chaos uit Afrika en oorlog uit Midden Oosten


Erik de Vlieger praat met Arnold Karskens over zijn aangifte tegen Frans Timmermans als vice-voorzitter van de Europese commissie en Artsen zonder Grenzen die bootjes hebben laten varen voor de kust van Libië. Timmermans en de Europese politiek wordt dood door schuld en de non-gouvernementele organisaties zoals Artsen Zonder Grenzen wordt ook dood door schuld en medeplichtigheid aan mensensmokkel verweten. De politiek voer nu een beleid uit waardoor de laatste drie jaar en vier maanden er 12.500 mensen zijn verdronken.
"Het is een van de grootste humanitaire rampen voor de grenzen van Europa en iedereen zwijgt er over. Als Trump het heeft over het bouwen van een muur tussen VS en Mexico is de wereld te klein en hier wordt geen aandacht aan gegeven. Deze aangifte is totaal doodgezwegen."

De officier van justitie neemt binnenkort de beslissing of het onderzoek moet beginnen. Als de officier dit weigert gaat Karskens naar de rechtbank om het onderzoek via een rechtelijke uitspraak af te dwingen. Mocht het strafrechtelijk onderzoek niet in Nederland geopend worden, dan gaat hij in een van de andere Europese landen deze zelfde procedure openen.


 
Wat beweegt de Nederlandse en de Europese politiek en hulporganisaties bij de huidige catastrofale bootvluchtelingenproblematiek op de Middellandse Zee? In 2016 zijn zo'n 4.500, in 2015 zo'n 3.600, in 2014 zo'n 3.000 mensen verdronken. 

Nauwelijks is er aandacht voor preventie van dit drama. Komt het gevoerde beleid, wat neerkomt op passief wachten tot mensen op gammele bootjes stappen, voort uit desinteresse? Of zien zij vluchtelingen als een rijke bron van potentiële stemmen en inkomsten? Langs verschillende wegen onderzoekt de stichting vanaf april 2015 of NGO's als bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen en of Europese organisaties als de Europese Commissie, met name vice-voorzitter Frans Timmermans, aangeklaagd kunnen worden voor schuldige nalatigheid de dood ten gevolge hebbende. 
Want waarom wordt er niet officieel gewaarschuwd voor de enorme grote gevaren? Dat wordt immers ook gedaan voor besmettelijke ziekten en riskante situaties in het verkeer. 

Ook gaat de stichting na of er sprake is van uitlokking.  
De Italiaanse Officier van Justitie Carmelo Zuccaro in de stad Catania onderzoekt of er rechtstreeks telefonisch contact is tussen de mensensmokkelmaffia in Libië en hulporganisaties net buiten de territoriale wateren. 
De EU-grensbewaking Frontex opperde eerder de suggestie dat de hulporganisaties doormiddel van lichtsignalen de boten met migranten gidsen en zo de smokkel bevorderen, met alle risico's van verdrinkingen.
Op vrijdag 21 april 2017 is er aangifte gedaan bij de Landelijke Recherche op het politiebureau in Den Bosch namens tientallen nabestaanden van slachtoffers uit Mali. Dood door schuld, artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht, wordt euocommissaris Frans Timmermans verweten en de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen idem dood door schuld, uitlokking en mensensmokkel, artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht. 
Ook is verzocht onderzoek te doen naar schepen van NGO's, zoals van de Duitse hulporganisatie Sea Watch, die varen onder Nederlandse vlag. 

Bewustwording van het vele lijden voor de nabestaanden en het politiek fatalisme zijn belangrijke redenen voor de inzet van de stichting. 
Het eindoordeel of een organisatie dan wel een persoon schuldig is, laten we over aan de rechter.

http://www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl

Wilt u deze actie steunen dan kan dat via de website van www.onderzoekoorlogsmisdaden.nl


 

Geen opmerkingen: