3/02/2017

ZO VERDOEZELT het kabinet DE KOSTEN VAN DE IMMIGRATIE

Maar liefst 86% ! burgers zien het somber in.

DOOR GASTAUTEUR DR. GERT JAN MULDER


Vandaag verschenen er publicaties waarin staat dat door de komst van (kansloze) immigranten het aantal mensen in de bijstand sinds 2012 met 60.000 was gestegen.


Het is voor iedereen duidelijk dat de opvang van kansloze immigranten veel geld kost. De capaciteit van de Immigratie en Naturalisatie Dienst moest worden uitgebreid, honderden opvanglocaties moesten worden gevonden, gehuurd in orde gebracht, het COA kreeg aanzienlijke budgetten en beslissingsbevoegdheid, personeel voor de opvang moest worden aangetrokken, een heel leger beveiligers, mensen moesten van kleding en eten worden voorzien (ze kwamen met niets, behalve kindbruiden), kregen gratis medische hulp, vergoedingen werden verstrekt om persoonlijke uitgaven te kunnen doen, mobiele telefoons werden aangeschaft. Als ze dan vervolgens een status krijgen om in Nederland te mogen verblijven, volgen gezinsherenigingen, bijstandsuitkeringen en andere vergoedingen (soms wel 10.000 euro) voor de inrichting van hun woning. Een groot deel van hen die geen verblijfstatus krijgen, verdwijnen in de illegaliteit of shoppen in andere EU landen in dezelfde procedures.
Je zou kunnen kunnen denken dat de komst van kansloze immigranten leidt tot groei van activiteit, omzet en dus groei van het bruto binnenlands product. Zoiets merkte ik dan ook op, op Twitter. Nee reageerde professor Lex Hoogduin; de toestroom van immigranten heeft netto geen effect op de groei van de economie. Ik zou me schuldig maken aan de “fallacy of the broken window”. Volgens Hoogduin dragen deze mensen in de bijstand  niet bij tot groei van het BBP, zolang zij zelf niet werken.  
Een goed punt. Zijn verwijt dat ik mij schuldig maakte aan de “parabel van de gebroken ruit” heeft betrekking op zijn argument dat de uitgaven voor de opvang van immigranten (datgene dat je kunt zien, de gebroken ruit en de reparatie ervan) weliswaar tot groei van activiteit en omzet leidt, maar dat dit ten koste gaat van besparing van uitgaven anderzijds (budgetneutraal) of  een verhoging van de belastingen (negatief effect op de economische groei).

De verantwoordelijke staatssecretaris Dijkhof liet in september 2016 nog aan de Tweede Kamer weten dat de overheid geen boekhouding bijhoudt over hoeveel geld er wordt besteed aan de opvang van immigranten. Zijn argument was dat de overheid dat voor geen enkele groep in de Nederlandse samenleving doet.
De overheid wenst (of kan) geen inzage verschaffen hoeveel er jaarlijks wordt uitgegeven aan immigratie. Schattingen hierover kunnen wij wel vinden in diverse andere bronnen, waarbij de ramingen variëren tussen de 6 en 8 miljard euro per jaar. De financiering hiervan komt onder andere uit de begrotingen van Ontwikkelingssamenwerking (ruim 880 miljoen) en die van Buitenlandse zaken (ruim 500 miljoen) en verder uit algemene middelen (!). Daarnaast is in Eurogroep verband (onder leiding van de onvolprezen PvdA landbouwingenieur Dijsselbloem) afgesproken dat de extra uitgaven die landen maken voor de opvang van immigranten (tijdelijk) niet worden meegenomen in de berekeningen van het financieringstekort (grens 3% van het BBP). De Eurogroep heeft zo een prachtige boekhoudtruc verzonnen. Niet alleen krijgen de burgers er geen inzage in hoeveel het opvangen van immigranten (zogenaamde vluchtelingen) de burger kost, maar vervolgens verdoezelen ze de totale uitgaven hiervan voor de berekening van de overheidsfinanciën.
Ik mis de extra kosten door de stijgende criminaliteit, derving door winkeldiefstal in de buurt van AZC’s, de verborgen kosten voor beveiliging, preventie en de extra kosten bij Justitie. De criminaliteit in Nederland ligt sowieso al 500% hoger dan de beleidsmakers dachten.

De zichtbare economische groei die uitgaat van de komst van massa’s kansloze immigranten die aan het begin van deze column werden opgesomd, worden in tegenstelling tot de theorie die professor Hoogduin aandroeg helemaal niet teniet gedaan door minder uitgaven/bestedingen in andere sectoren van de economie (althans niet op de korte of middellange termijn).

Dat er een belangrijk bedrag (ruim 880 miljoen) wordt opgebracht door ontwikkelingssamenwerking, is een schrale troost ......

8 miljard, dat is 500 per Nederlander. Om het even inzichtelijk te maken. € 42 per Nederlander per maand.
“Geeft u ook aan goede doelen?” “Nee, alleen aan één heel slecht doel.”


En als die 8 miljard nu bij de staatsschuld komen, welke door de ECB is bijgedrukt?
Ik denk het laatste, want dan zijn de kosten echt onzichtbaar. 

We betalen dan ongemerkt doordat ons (spaar)geld minder waard wordt, en de boodschappen duurder. We worden op achterbakse wijze kaalgeplukt.

De Amsterdamse politiechef Aaldersberg wil 50% allochtonen bij de politie. Nu is dat volgens hem slechts 20%.
“Al moet ik ze van de straat laten plukken” zei deze figuur.
Kwaliteit telt blijkbaar totaal niet meer. Hoe krankzinnig is de top van de politie inmiddels? Hoe krankzinnig is dit land?


Er wordt nu zonder blikken of blozen verkondigd dat A’dam voor 52% uit mensen met een migratieachtergrond bestaat en dat daarom de politie van A’dam te wit is (dat werd letterlijk zo gezegd op het radiojournaal). 

Decennia geleden werd deze ontwikkeling voorspeld maar die mensen werden door de goedmensen voor paranoia fascisten uitgemaakt, paranoia omdat dat nooit zou gebeuren en fascisten omdat ze het enkel zouden zeggen om haat te zaaien, en kijk nu!! 

Over vertrouwen gesproken: de statushouders in de straat krijgen alles betaald. 
Een Nederlander zit in de WAO, Lig smekend bij het UWV aan het bureau voor omscholing want hij wíl werken. De Nederlander krijgt niets anders als tegenwerking en van-het-kastje-naar-de-muur gepest.
Na jaren zich kapot gewerkt te hebben, belasting heeft betaald en staat  de burger nu regelmatig voor hoge zorguitgaven die niet vergoed worden. 

Eindeloze gangen naar de gemeente voor subsidie, mappen vol papieren en aanvraagformulieren. De burger moet het doen met € 900,00 in de maand. 
-
Dan ziet hij regelmatig busjes de straat in komen die meubilair, TV’s, etc. komen afleveren bij mensen die nog nooit een spetter in Nederland gewerkt hebben, de gekregen huizen worden wit gekalkt en maar “consumerenen afbreken”. De buurt verloederd, afval op straat de herrie en overlast op straat maar te zwijgen ! 

Operatie Libero is van start. Een groep LINKSE activisten probeert rechtse 'reaguurders' ervan te overtuigen om niet op de PVV te 
stemmen.  Daar worden ze gedresseerd tot gedachtepolitie, die zelfs Noord-Korea doet verbleken, een feit is (hopen ze).

 Peilingen zijn in het verleden ook al gebruikt om een publieke opinie te creëren ( Tavistock, 1913 WO 1 ) 

Interessant artikel hier : http://www.thecommonsenseshow.com/2016/06/18/all-polls-favoring-clintons-candidacy-are-fake-here-is-how-to-tell/
Nu zou dus de VVD weer de grootste in de peilingen zijn. Dat zou dus inhouden dat het electoraat wederom zou stemmen voor meer bedrog, meer leugens, meer €U, behoud van de €uro, meer nepvluchtelingen, meer armoede, nog meer €urie’s naar Griekenland, meer criminaliteit, etc etc. 

Is het electoraat zo achterlijk ? Het is het media en partijkartel er alles aan gelegen om de PVV ( FvD, VNL ) buiten de deur te houden want ze weten dat ze voor de bijl gaan.

De manipulatie zal Amerikaanse vormen aannemen hier.
Men heeft de PVV al in peilingen expres laten dalen van hoogtepunt 43 naar Eén Vandaag (Rutte,Pechtold en Asscher Vandaag liever gezegd) 21 zetels. 
Men hoopt dat een niet zo snuggere kudde hier verder in trapt. 
De Amerikaanse kudde had nog wat meer ‘andere’ info o.a. via FOX dan alléén maar CNN, ABC en de rest van de trawanten van The Deep State. 

Maar dat gezegd hebbendehoop ik, dat we toch een beetje zoals de Amerikanen reageren, met een lange neus naar de corrupte, ons land verwoestende The Deep State hier.
Geen opmerkingen: