3/15/2017

Vanavond allemaal om 20:55 terug naar je stemburo om het tellen te controleren.

Dat mag. En moet!  
U heeft het recht bij het stemmen van de tellen aanwezig te zijn. Lijkt me best de moeite waard, mocht er iemand in de buurt van dit dubieuze stembureau wonen:

wetten.overheid.nl...
"Artikel J 35
1 Gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, zijn de kiezers bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, voor zover de orde daardoor niet wordt verstoord en de voortgang van de zitting niet wordt belemmerd.
2 De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren inbrengen, indien de stemming niet overeenkomstig de wet geschiedt.
3 De bezwaren worden in het proces-verbaal van de zitting van het stembureau vermeld."


wetten.overheid.nl...
"Artikel N 8
1 Het stembureau beslist met inachtneming van artikel N 7 over de geldigheid van het stembiljet.
2 De voorzitter maakt de reden van ongeldigverklaring en van twijfel over de geldigheid, alsmede de beslissing daaromtrent onmiddellijk bekend.
3 Indien een van de aanwezige kiezers dit verlangt, moet het biljet worden getoond. De kiezers kunnen mondeling bezwaren tegen de genomen beslissing inbrengen."

"Artikel N 10
1 Nadat alle werkzaamheden, in artikel N 9 vermeld, zijn beëindigd, wordt onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt van de stemming en van de stemopneming. Alle ingebrachte bezwaren worden in het proces-verbaal vermeld."

Ook:

"Artikel J 14
De leden van het stembureau geven tijdens de uitoefening van hun functie geen blijk van hun politieke gezindheid."

Ik kan het eenieder die stemgerechtigd is aanraden zich te verdiepen in de kieswet. Wij zijn uiteindelijk allemaal de toezichthouders en hoeders van onze democratie.


DUS
Voor de mensen die vanavond het stemmentellen gaan controleren: let op dat men niet stemmen gaat afkeuren die per ongeluk een héél klein beetje buiten het vakje zijn gekleurd. Dit is namelijk dé manier om stemmen op één partij ongeldig te verklaren terwijl bij andere partijen coulanter wordt gecontroleerd.
JE MAG DE AFGEKEURDE BEKIJKEN 

In veel andere stemlokalen zitten Groen Links en D66 poppetjes je stemmen te tellen... (je rode potlood uit te gummen).
Zelfs de stasi deed het nog heimelijker dan dit.

 Stembureaus moeten politiek neutraal zijn om beïnvloeding van kiezers te voorkomen. 

NOS liet vanmiddag beelden zien van conservatieve moslima's die in de stemlokalen zitten.... heb ik ook wel wat gemengde gevoelens bij, want dat is ook een religieuze uiting in het stemlokaal. 
Die moeten dadelijk PVV stemmen gaan tellen, de PVV die de hoofddoekjes en de islam zelf het land uit wil hebben.
Ze haten ons, ze mogen ons niet en zullen nooit de Nederlandse identiteit accepteren! Ruim 70% van van de ruim 400.000 Turken zijn AKP aanhangers in Nederland. Dit bedenk je toch niet! Erdogan heeft bijna gelijk met zijn bananenrepubliek opmerking.
En maar zoeken naar Erdogan op dat stembiljet. Lol;)

Kuzu  DOET EEN VOGELAARTJE
 
De Kiesraad laat weten dat in algemeen zin ,,er geen activiteiten in een stemlokaal mogen worden ontplooid die de kiezer beïnvloeden’’. Of daar sprake van is in dit geval, kan een woordvoerster niet zeggen. ,,Maar als mensen bezwaar hebben, moeten ze dat meldden bij de voorzitter van het bureau.’’


UPDATE: De fatsoenspolitie van de gemeente AMSTERDAM is al onderweg!In Nijmegen wordt er gestemd onder toeziend oog van de extreem nationalistische Turkse staatsman Alparslan Türkeş, een groot voorbeeld voor de Grijze Wolven.De voorzitter van het stembureau zegt: er hangt toch ook een foto van Beatrix. Hoe gek wil je het hebben.
www.gelderlander.nl... 
en.wikipedia.org... 


Als dat waar is, dan moet er zeker melding van worden gemaakt bij het hoofdstembureau en de kiesraad. Het weigeren van opnemen van bezwaar in het p.v. is in strijd met de Kieswet. 

De kieswet bepaalt  dat kiezers in het stembureau op geen enkele wijze beïnvloed mogen worden.
Zie art. J 36.
wetten.overheid.nl...


Ik ben wel benieuwd hoe die lui reageren op een stembiljet met PVV rood aangekruist.
Hoe zit het met stemmen tellen in dit bureau naar afloop?   
Wie kan hier vanavond naar toegaan om toezicht te houden op het tellen?
Iedereen heeft het recht bij het stemmen van de tellen op 20:55 aanwezig te zijn. Lijkt me best de moeite waard, mocht er iemand in de buurt van dit dubieuze stembureau wonen:


wetten.overheid.nl...
"Artikel J 35
1 Gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt, zijn de kiezers bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, voor zover de orde daardoor niet wordt verstoord en de voortgang van de zitting niet wordt belemmerd. 


2 De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren inbrengen, indien de stemming niet overeenkomstig de wet geschiedt. 


3 De bezwaren worden in het proces-verbaal van de zitting van het stembureau vermeld."


Even hier een verhaal
Een man uit Maleisië christen 63 jaar, vertelde vanuit eigen ervaring hoe zijn land waar eerst iedereen in harmonie samenleefde, de afgelopen tientallen jaren is veranderd in een moslimdictatuur. 
In zijn woorden: ze komen binnen als achtergestelde groep, krijgen een voorkeursbehandeling en dat geven ze dan niet meer af. 
Ze dwingen meer en meer privileges af en stellen eisen en doen geen stap terug. En (hier legde hij de nadruk op) ze krijgen veel meer kinderen, dus ze worden automatisch de meerderheid. Uiteindelijk is de hele samenleving aan hen onderworpen. Maleisië is nu een moslimland, en 40-50 jaar geleden werden de mensen die er tegen protesteerden weggezet als racisten... 

Zijn 4 kinderen wonen inmiddels in Europa, vandaar dat hij de zaken hier volgt. Volgens hem is België al verloren, en heeft Nederland nog een kleine kans te ontsnappen aan een moslimtoekomst, maar dan moeten ze snel handelen. 

Hij smeekt om de PVV te stemmen. En je hoorde de wanhoop in zijn stem als hij het had over de massa's die we nu onder het mom van "vluchteling" binnenlaten.
Iedereen kent denk ik de foto's van Iran in de jaren 60-70 met vrolijke mensen en vrouwen in zomerse kleding, en de foto's van nu met boerka's. 
Dat Maleisië dat ook heeft doorgemaakt is inmiddels een beproefd recept.


Stem ook het Forum voor Democratielijst 16

Dat is dan meteen een eerste agendapuntje voor het volgende kabinet.Geen opmerkingen: