3/14/2017

Nederland en onze militairen verdienen een trotse krijgsmacht!!

Forum voor Democratie vliegt boven Nederland!!

Een beetje politieke partij bevindt zich tijdens een campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen te land, ter zee… én in de lucht!

Over minder dan een halve dag zijn de stembureaus officieel geopend en gaat Nederland een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer bepalen. 

Zaak voor lijsttrekkers om nog één laatste keer flink de aandacht te pakken, en ook de nieuwe Nederlandse partij FVD. 
Forum voor Democratie-aanvoerder Thierry Baudet zoeft met een vliegtuig over Nederland. Vooral het luchtruim boven de plaatsen waar men op 16 april vorig jaar massaal ‘nee’ heeft gestemd in het referendum over het Oekraïne-verdrag wordt druk bezocht door Baudet en zijn vliegtuig:

De boodschap van Baudet snijdt hout.
Of je nu van plan bent om op zijn Forum te gaan stemmen, of niet. 
Want er zal in Den Haag niks veranderen als je niet gaat stemmen. 
Dan bepalen andere mensen wat de koers wordt, en sta jij buiten spel. 

We leven op een cruciaal moment in onze geschiedenis. De bestaande politiek is failliet; het partijkartel kan de problemen die zij zelf heeft veroorzaakt niet meer oplossen. Het ontbreekt aan visie en talent, men zit vast in de eigen werkelijkheid. Wegkijken en ontkennen werkt niet meer. 
Ook al is de NPO nog altijd stuitend vooringenomen en propageert men dagelijks de gespeelde daadkracht van het partijkartel: social media hebben het debat nu opengebroken. 
De Nederlandse bevolking laat zich niet langer vernachelen. Het is tijd voor frisse oplossingen van buiten af. Voor nieuwe mensen, met nieuwe ideeën. Het is tijd voor een nieuwe partij die de Nederlandse politiek openbreekt en ons uit de huidige impasse verlost. 
Met uw steun kan Forum voor Democratie die rol vervullen. We zijn er klaar voor.

De Turkse rellen afgelopen weekend zijn een wake up call voor ons land. 
De politie Rotterdam heeft kordaat opgetreden en verdient daarvoor alle lof. 
De mannen en vrouwen die dagelijks op straat de orde handhaven verdienen onze volledige steun.
Maar de politiek heeft gefaald. Het partijkartel – VVD-CDA-PvdA-D66 – heeft deze situatie gecreëerd en ook de afgelopen jaren niets gedaan om de integratie vlot te trekken. Als het in 2002, toen Pim Fortuyn opkwam, al ‘vijf voor twaalf’ was: hoe laat is het nu dan wel niet?


PRIORITEIT 
‘Herstel onze krijgsmacht’
'Jarenlange bezuinigingen spelen EU in de kaart'De Nederlandse staat kan niet meer voldoen aan zijn meest fundamentele taak: het effectief beschermen van de eigen burgers. Defensie is uitgeput geraakt. Overal moet al decennia op bezuinigd worden; terwijl Nederlandse militairen intussen voortdurend worden ingezet bij prestigemissies die leden van het partijkartel – zoals Bert Koenders en Jaap de Hoop Scheffer – in de verste uithoeken van de wereld op touw hebben gezet. 
Dit kan niet lang meer goed gaan. 

Volgens de Algemene Rekenkamer is de krijgsmacht op dit moment al niet meer in staat ons eigen grondgebied te verdedigen. 
In 2016 haalde de krijgsmacht maar liefst 59 procent (!) van de eigen operationele doelstellingen niet
Als er een terroristische aanslag in Nederland plaatsvindt hebben we materieel en personeel te kort om daar adequaat op te reageren.
Dit is onacceptabel. 

De lijst met tekortkomingen is lang 
Toch werd een voorzichtige motie om eindelijk wat aan de belabberde staat van onze krijgsmacht te doen – namelijk de munitie en reserveonderdelen op peil brengen – in november 2014 door regeringspartij VVD van verantwoordelijk minister Hennis-Plasschaert verworpen
Eerder voerden Elbert van Middelkoop (CU, een voormalig dienstweigeraar!) en Hans Hillen (CDA) ook al de ene na de andere bezuiniging door
Politici lijken blind voor de problematiek bij defensie. En ondanks al die bezuinigingen bij hen de onbedwingbare neiging overheersen om mee te doen aan internationale missies. Een fatale combinatie.
Bij alle eenheden is er steeds verder bezuinigd, tot het moment dat er geen reserveonderdelen meer zijn en onderdelen van voertuigen moeten worden aangevuld met onderdelen van andere voertuigen (die daardoor, op hun beurt, weer buiten werking worden gesteld)
 Door de massale – en vaak ondoordachte – ontslaggolven is er veel ervaring verdwenen. 
Hierdoor wordt een enorme wissel getrokken op het resterende defensiepersoneel, bijvoorbeeld door de hoge uitzenddruk. 
Nederland staat inmiddels bekend vanwege zijn beggars army, omdat basale middelen niet altijd aanwezig zijn en militairen deze moeten vragen aan buitenlandse collega’s

Nederlandse militairen dragen uniformen van inferieure Chinese makelij, terwijl Amerika, Israël en Saoedische-Arabië kwalitatief hoogwaardige, brandwerende uniformen kopen die nota bene gefabriceerd zijn in Twente
Oefeningen vinden geen of geen serieuze doorgang, vanwege gebrek aan munitie. De lijst met tekortkomingen is gewoon lang.

Toch is er één speler die profiteert van onze vleugellamme defensie: de Europese Unie. 
Vanuit het argument dat Nederland in zijn eentje niet voor de eigen veiligheid kan instaan, worden alle pionnen klaargezet voor een EU-krijgsmacht-in-wording. 
De weg hier naartoe is al geplaveid. Verschillende Nederlandse eenheden zijn inmiddels al volledig geïntegreerd met de grootste aanjager van de EU-krijgsmacht – Duitsland en staan hiermee onder gezamenlijk commando

In zijn State of the Union van 2016 heeft Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, geen geheim gemaakt van zijn grootse ambities.
Maar een gezamenlijke krijgsmacht met zoveel verschillende landen, met al die verschillende talen en geostrategische visies, al die politieke invalshoeken: die is gedoemd te mislukken. 
De 500 miljoen Europeanen verstaan elkaar niet, hebben totaal andere ideeën en tegengestelde belangen. Samenwerken: graag! Maar samensmelten werkt niet en nooit.
et lidmaatschap van de EU heeft Nederland al vele bevoegdheden op het gebied van veiligheid gekost. Zo worden EU-wetten opgelegd die de grensbewaking tot het minimale beperken: dat terwijl veel West-Europese landen met terroristische aanslagen geconfronteerd zijn. De EU toont zich hiermee zeer onverantwoordelijk. Met de volgende stap – een EU-krijgsmacht – geven we onze ultieme soevereiniteitswaarborging uit handen. Nederland moet daar niet in meegaan en gewoon zélf in staat zijn zich te verdedigen – en moet daar de zeggenschap over behouden! Het is dan ook urgent noodzakelijk om onze krijgsmacht fundamenteel te herstellen:

Nederland moet direct stoppen met ontwikkelingen die een opmars zijn voor een EU-krijgsmacht en weer zelf verantwoordelijk worden voor de bescherming van ons eigen land.
De Nederlandse krijgsmacht moet hersteld worden. Voor dit herstel zijn benodigd:

  • Het budget voor Defensie moet naar minimaal 2 procent van het BBP;
  • Militaire basisbehoeften op orde brengen: tekorten zijn niet langer denkbaar;
  • Tanks aanschaffen om breed inzetbaar te blijven. De belangrijkste dreiging voor Nederland zal de komende jaren echter komen vanuit terroristische activiteiten en cyberaanvallen daarom focussen we specifiek op de volgende maatregelen;
  • Permanente bewaking grenzen: uitbreiding Koninklijke Marechaussee
  • Uitbreiden cyber wafare capaciteit;
  • Uitbreiding special forces om in te spelen op terreurdreiging in verstedelijkt gebied;
  • Meer aandacht voor inlichtingen, onder andere door de onderzeeboot- en dronecapaciteit uit te breiden
  • Hoogwaardige innovaties, mogelijk gemaakt door nauwe, continue samenwerking met startups uit het bedrijfsleven;
  • Uitbreiding personeelsbestand Explosieven Opruimingsdienst (EOD);
  • Een flinke uitbreiding van de Nationale Reserve, naar minimaal 40.000 personeelsleden. Zij kunnen in geval van acute nood snel ter plaatse zijn en het beroepsleger ondersteunen.

Nederland en onze militairen verdienen een trotse krijgsmacht.
Onze eigen militairen behoeven voldoende en hoogwaardige middelen om het belangrijke werk goed te kunnen uitvoeren en een passende vergoeding voor hun inzet. Een in haar uitvoering belemmerde krijgsmacht, die ook nog eens in Europese handen dreigt te vallen is een grote bedreiging voor onze Nederlandse soevereiniteit en veiligheid.


“Pak dus dat rode potlood, en vul dat vakje in”. Precies! Democratie is een kostbaar goed, en dat mag niet door cynisme of onverschilligheid verloren gaan.
  
Stem morgen Forum voor Democratie (Lijst 16) 

GA STEMMEN! www.fvd.nl

Geen opmerkingen: