3/02/2017

EU- Streekziekenhuizen opofferen om 55 miljoen

ZO VERDOEZELT DE NEDERLANDSE STAAT DE KOSTEN VAN DE IMMIGRATIE

VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks willen streekziekenhuizen opofferen om 55 miljoen.

Deze vijf partijen hebben lak aan de Nederlandse burger die in de regio woont. Het enige waar zij zich druk om maken zijn kiezers in de grote steden. De rest kan opzouten.

Als je dacht dat een volgend kabinet niet asocialer kan worden dan Rutte II heb ik slecht nieuws voor je: dat kan wel. VVD, D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks zijn namelijk van plan om de spoedeisende zorg weg te halen bij streekziekenhuizen en te verplaatsen naar ziekenhuizen in grote steden. Daardoor komen die streekziekenhuizen zo ernstig in de problemen dat ze mogelijk gesloten worden.

“Uit de  verkiezingsprogramma’s van VVD, D66, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks blijkt dat zij bepaalde spoedeisende hulpposten in de avond en nacht willen gaan sluiten om te bezuinigen. Deze voorgestelde maatregel zal vooral kleinere streekziekenhuizen treffen die hierdoor met sluiting worden bedreigd,” Het moge duidelijk zijn dat zij hier fel op tegen zijn.

Het is desastreus voor ziekenhuizen in de regio. Bij hen wordt de zorg namelijk steeds verder afgekalfd waardoor uiteindelijk sluiting dreigt. Omtzigt legt uit:
“Ook het CPB zegt dat als een ziekenhuis de spoedeisende hulp kwijtraakt, de hele organisatie onder druk komt te staan. Dit omdat de spoedeisende hulp een groot onderdeel vormt binnen een ziekenhuis. Ook vrezen we een leegloop van gespecialiseerd personeel wanneer de spoedeisende hulp sluit. Dit idee is dus aan alle kanten funest voor de zorg in de regio.”

En weer gaat  het om de VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie — maar weer eens met twee maten meten: één voor mensen in de regio en één voor mensen in grote steden.
 En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat streekziekenhuizen belangrijke werkgevers zijn. Als zij gesloten worden verdwijnt er dus gewoon werkgelegenheid in de regio, en dat terwijl ze het daar al moeilijk genoeg hebben. Het gaat de linkse partijen niet om de mensen maar om de poen. De kiezer die hiervoor kiest is niet goed bij de hoofd.

Wie nú nog geloof hecht aan de woorden van de z.g. “politici” is ziende blind en horende doof. Aan de burgers hebben ze volkomen lak, ja, de verhaaltjes die ze prevelen klinken fraai maar ‘t zijn sprookjes. 

Kijk naar wat die lui aan narigheid over dit land hebben verspreid in de afgelopen jaren en plots gaan ze alles “verbeteren” en oh oh oh wat is NL toch rijk !! Zo rijk dat er ziekenhuizen moeten worden gesloten. Laat u toch niet langer ringeloren door de z.g. “elitekartel”, wiens véél te hoge salaris door u én mij worden betaald. 

Want ook de zorg voor zijinstromers moet betaalt worden
 
Vandaag verschenen er publicaties waarin staat dat door de komst van (kansloze) immigranten het aantal mensen in de bijstand sinds 2012 met 60.000 was gestegen.
Het is voor iedereen duidelijk dat de opvang van kansloze immigranten veel geld kost. De capaciteit van de Immigratie en Naturalisatie Dienst moest worden uitgebreid, honderden opvanglocaties moesten worden gevonden, gehuurd, in orde gebracht, het COA kreeg aanzienlijke budgetten en
beslissingsbevoegdheid, personeel voor de opvang moest worden aangetrokken, een heel leger beveiligers, mensen moesten van kleding en eten worden
 voorzien (ze kwamen met niets, behalve kindbruiden), kregen gratis medische hulp, vergoedingen werden verstrekt om persoonlijke uitgaven te kunnen doen, mobiele telefoons werden aangeschaft. 

Als ze dan vervolgens een status krijgen om in Nederland te mogen verblijven, volgen gezinsherenigingen, bijstandsuitkeringen en andere vergoedingen (soms wel € 10.000,-) voor de inrichting van hun woning. 

 

 

Geen opmerkingen: