3/19/2017

Aangifte tegen de ingeschreven KvKnamen VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks


Nu het kabinet demissionair is, zal de Nationale Bond voor Overheidszaken 30 maart a.s. een collectieve aangifte indienen tegen de politieke partijen Democraten ’66, Volkspartij voor Vrijheid & Democratie en Christen-Democratisch Appél vanwege naamsmisleiding. Wanneer een bedrijf of vereniging zich inschrijft bij de KvK mag de bedrijf- & verenigingsnaam niet misleidend zijn. VVD, CDA en D’66 negeren democratische referendum uitslagen, weigeren een eerlijke democratische volksraadpleging (Nexit) te bieden aan het volk en sluiten andere democratisch gekozen partijen uit, voor eigen machtsbelang.
TEKENT U OOK DE AANGIFTE  MEE 

Alle KvK ingeschreven politieke verenigingen die deel uitmaken van de Nederlandse democratiestelsel, dienen de democratie te respecteren en na te leven.
Het plegen van een Cordon Sanitaire, is namelijk verboden in een democratisch stelstel en dienen de verkiezingen 2017 dus ongeldig verklaard
te worden wegenshet schenden van de fairplay beginselen van de democratie, dwang,bedreiging, belangenverstrengeling, misleiding met list en bedrog. Nergens in de wet staat dat het mogelijk is om democratische partijen uit te sluiten, artikel 1 v/d Grondwet bepaald zelfs dat allen die zich in Nederland bevinden gelijke rechten dient te krijgen. 


Ondergetekende verklaart de aangifte af te laten handelen door de Nationale Bond voorOverheidszaken–Nederland (KvK 65530543).
Aan : Politie 
Datum : 30 maart 2017
Betreft: Aangifte ter zake van meerdere strafbare feiten
tegen Premier M. Rutte (VVD), H.Zijlstra (VVD), A. Pechtold (D’66),
L. Asscher (PvdA),H. Spekman (PvdA)J. Klaver(GroenLinks)en S. Buma (CDA)
1.Aangifte wegens discriminatie, dwang, ondermijning van het democratische proces en isleiding door list en bedrog: lees verder 


Het strafblad van de VVD


Lees de 50 redenen om niet op de VVD te stemmen en huiver 
1. Mark Rutte doet beloften die hij niet nakomt. De beruchte 1000 euro voor werkend Nederland.
2. Rutte loopt achter Merkel aan met haar EU-belang; het Nederlandse belang komt op de tweede plaats.
3. Als staatssecretaris van Onderwijs riep Rutte op tot Maagdenhuisbezetting; toen dit echt gebeurde, noemde hij deze oproep een blunder.
4. De economische groei van Nederland is achtergebleven ten opzichte van andere Europese landen.
5. De integriteitskwesties van Mark Verheijen, Ivo Opstelten, Fred Teeven, Ard van der Steur en Ton Hooijmaijers.
6. Het continue gegoochel van Rutte met getallen rondom het steunpakket aan Griekenland.
7. Rutte verdraait allerlei waarheden (“economie stort in”) na de Brexit.
8. VVD zit in eurofiele politieke groep ALDE (met de linkse EU-mastodont Verhofstadt aan het roer).
9. Bij het dossier MH17 zegt Rutte dat hij niet rust voor de onderste steen boven is. Dit bovenbrengen duurt inmiddels wel heel erg lang.
10. Rutte bluft met een valse beschrijving van de economische realiteit (“we gaan het CPB verslaan”).
11. Er zou volgens Rutte geen verhoging van de eigen bijdrage in de zorg komen in 2012. Deze kwam er wel.
12. Rutte liet Koning Willem Alexander liegen tijdens de troonrede van 2015 over de koopkracht van ouderen.
13. Op social media wordt Rutte het meeste uitgemaakt voor leugenaar.
14. Inzake het Oekraïne-referendum beloofde Rutte dat als het voor de zomer niet lukt om een antwoord te formuleren, dat er dan niet geratificeerd zou worden. Inmiddels is het verdrag geratificeerd.
15. Rutte heeft de VVD een soort D66 gemaakt linkser dan ooit tevoren, waar is de stroming van Bolkestein?
16. Big spender: de staatsschuld is onder Rutte met 100 miljard toegenomen.
17. Regeldruk in het MKB is niet afgenomen, maar toegenomen. Voor ondernemers is de VVD geen eerste keus meer.
18. De armoede onder de Nederlandse bevolking is sterk toegenomen onder Rutte.
19. Rutte schat deze week het toekomstige zetelaantal van de PVV in op 15; hij komt er dag later op terug.
20. De helft van de in Nederland uitgezette asielzoekers is zoek. Zij zwerven ergens door ons land.
21. De kosten van de Gouden Koets en koninklijk zeiljacht de Groene Draeck liggen ruim boven budget, de Ridderzaal-verbouwing is erg duur.
22. Rutte vertelt Londense bankiers hoe ze bonusregels kunnen omzeilen, wat weinig integer is.
23. VVD/Mark beweert in verkiezingsdebat 2012 dat PvdA-plannen voor economische krimp gaan zorgen; dit bleek onjuist.
24. Zalm heeft ons de EURO ingelogen en Hoogervorst heeft ons het nieuwe zorgstelsel ingetrokken. We zitten er met de gevolgen opgescheept.
25. De VVD doet volop mee aan de lobbycratie: zo werd Jorritsma toevallig commissaris bij een JSF-leverancier.

Pffffft, we zijn op de helft.
26. Het TTIP-handelsakkoord zou leiden tot 400.000 meer banen. Dat bleek na een factcheck onwaar).
27. Het gedraai van Rutte in Zomergasten: “ik sluit de PVV zeker niet uit”. Een paar maanden later: de VVD sluit de PVV volledig uit, wat weer ondemocratisch is.
28. De VVD heeft het verhaal de wereld in geholpen dat de PVV Rutte 1 heeft laten barsten, maar het was het CDA die de stekker trok.
29. Het is al jaren grote chaos bij de Belastingdienst, er is onvoldoende adequaat ingrepen door VVD-bewindspersoon Wiebes.
30. De VVD heeft ingestemd met kostbare EU-sancties tegen Rusland. De export is ingezakt en de bijbehorende banen zijn verloren gegaan.
31. Onze defensie is uitgekleed door continue bezuinigingen. Militairen roepen op oefeningen pang-pang bij gebrek aan kogels.
32. Rutte wil de NAVO 2%-norm pas over tientallen jaren bereiken en zet de veiligheid van Nederland al jaren op het spel.
33. Er is een structurele chaos bij Pro-rail, onder verantwoordelijkheid van VVD-minister Schultz van Haegen.
34. We kennen allemaal de corruptiezaak van VVD-coryfee Jos van Rey nog.
35. Fractielid Ybeltje Berckmoes is monddood gemaakt in de fractie. En wie nog meer?.
36. Het nationale pensioentoezicht is onder Rutte 2 gladjes overgeheveld naar de EU. Is dit wel veilig?
37. Wisselende positie ten opzichte van Israël. Nederland is geen trouwe bondsgenoot van Israël meer.
38. Mark Rutte staat onder de invloed van de Bilderberg-groep, hetgeen tot diffuse belangen leidt.
39. Slechts 25% van de geregistreerde misdrijven wordt opgelost. Van meer dan de helft van de misdrijven wordt niet eens meer aangifte gedaan. Waarom nog aangifte doen? De VVD zegt van de law and order te zijn, maar in de praktijk zien we dit niet terug.
40. Rutte bemoeide zich met een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het handenschudden door een islamitische vrouwelijke sollicitant.
41. Rutte hoor je niet over de forse toename van het gebruik van voedselbanken in ons land.
42. Rutte misbruikt cijfers van het CPB en CBS over de daling van de werkloosheid. Door aanpassing van de definitie zijn er minder werklozen.
43. Volkert van der Graaf zou van Rutte nooit op proefverlof mogen. Ook gaf Rutte in 2012 aan dat de Minister van Justitie moest opstappen als Volkert vd Graaf proefverlof zou krijgen.
44. Rutte staat volledig achter de “rechtsstaat” Turkije. Ook nadat Erdogan na de staatsgreep een grote zuivering begon onder politici, journalisten en ambtenaren.
45. Leugens over QE-programma, geldverruiming in de EU door de Europese Centrale Bank.
46. Rutte zegt dat er geen ruimte is om de financieringstekort verder te laten oplopen. Dit is feitelijk onwaar, het relatieve tekort in NL is veel lager dan Italië of Duitsland.
47. Mark Rutte wil van politiek entertainment maken: hij vraagt Gordon voor de VVD-kieslijst.
48. Rutte zegt sorry voor verbroken beloftes, maar doet dit als verplicht nummertje uitsluitend om opnieuw premier te worden.
49. VVD is de partij met de meeste integriteitsschandalen.
50. En tot slot: het verdwenen geld in de vorm van de Griekse honderden miljarden (“er gaat geen cent meer naar Griekenland”).

Over ons...

Nationale Bond voor Overheidszaken behartigt de belangen van onze veiligheid, ouderen, zorg, pensioenen, welvaart en democratie gebaseerd op Westerse normen & waarden uit belang van ons mooie landje...

* De Overheid zal nooit zijn burgers raadplegen op actuele Overheidszaken, d.m.v. de Directe Democratie Online kunnen burgers nu zelf het initiatief nemen om als collectief de democratie en de rechten van de burger te beschermen . Door samen actief actuele volksraadplegingen te houden, zal de invloed van de burgers op de beleidsbepalingen vele malen groter zijn dan 1 keer in de 4 jaar naar de stembus te mogen gaan om vervolgens de komende 4 jaar lijdzaam toe te kijken met een verkiezingsbedrog.

* Als individu bent u kansloos tegenover de Overheid die met ondemocratische wetten & bureaucratie zichzelf beschermt.

* Kan of wilt u om wat voor redenen dan ook niet demonstreren op een bijveldje waar uw stem toch niet wordt gehoord.

* Bestrijd als collectief bureaucratie, corruptie en doofpotten.

* Heeft u het vertrouwen in de overheid verloren en bent u de ondemocratische wanbeleid zat, stop met klagen op social media waar uw stem niets verandert. Door samen een collectief te vormen kunnen wij samen een tegenwicht bieden tegen de Overheid.

* Beseft u dat ondemocratisch afgesloten wetten & verdragen die in strijd zijn met het landsbelang door burgers zijn gemaakt en dus ook ten allen tijde weer aangepast kunnen worden. De Overheid is niets meer dan een "door burgers ingehuurde management", waarvan de salarissen & kosten gefinancierd wordt door de belastingbetaler.

* Start snel "met de nodige media aandacht" als collectief; petities, referendums, moties, gerechtelijke procedures, schadeclaims, aangiftes, wetswijzigingen, onafhankelijke onderzoeken, landelijke demonstraties & stakingen.

* Bespaar uzelf een hoop onnodige ergernissen, tijdsverspilling, dure advocaat- & gerechtskosten waarin u als individu kansloos bent. N.D.B.O. zal namens het collectief de beste juristen & deskundigen inschakelen en de verantwoording dragen op alle juridische- & gerechtelijke kosten.

* Barmhartigheid is een terechte goedheid die met verstand belijd moet worden maar nooit ten kosten mag gaan van de belastingbetaler - die de barmhartigheid ook financiert!
- Ons landje is helaas niet groot genoeg om de hele wereld op te vangen, ook zijn onze financiële middelen beperkt. Wij moeten dus samen waken dat ons mooie landje niet failliet gaat.

* N.B.O. Nederland is onderdeel van Act 4 Justice Organization en distantieert zich van elke vorm van extremisme en geweld!

Geen opmerkingen: