2/01/2017

sign petitionTRUMP - SAFE EUROPE from corruption and dictatorship EU!

FREE the West Great Again’  EUROPE are against corruption and dictatorship EU!
Teken petitie voor Trump om EU tot illegale autoriteit te verklaren.

 RED EUROPE VAN DIT SATANISCH GEKKENHUIS


Eén van de rede is een EU-document, waarin ..letterlijk... staat dat Brussel opzettelijk 60 miljoen migranten uit het Midden Oosten en Afrika naar Europa wil laten verschepen, om onze eigen westerse cultuur FINAAL uit te wissen.


Jean-Claude Juncker en Donald Tusk, twee gezichten die zonder enige democratische legitimiteit onverminderd nog snel hard werken aan een totalitaire Europese Superstaat, feitelijk de oprichting van ‘het Vierde Rijk’.
De Maffia is er niks bij deze VUIGE Elite - sadisten!

de Europese Unie tot een ondemocratische, ongekozen, corrupte en daarmee illegale organisatie te bestempelen. 

Dat zal Trump vermoedelijk niet moeilijk vallen, aangezien de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, hem gisteren op even schaamteloze als krankzinnige wijze ‘het grootste gevaar voor Europa in 60 jaar tijd’ noemde (5), en hem op één lijn plaatste met China en ISIS. 

Tijd dus voor alle democratie- en vrijheidslievende Europese volken om met het tekenen van deze petitie mee te helpen aan de bevrijding van onze landen van het totalitaire regime in Brussel, dat ons via een serie stille staatsgrepen van onze soevereiniteit en toekomst heeft beroofd

Als president Trump het EU instituut illegaal verklaart en de bevoegdheid om te onderhandelen namens de Europese bevolking niet erkent, zal het EU instituut per direct opgeheven kunnen worden, en de democratie en soevereiniteit worden teruggegeven aan de Europese bevolking en haar landen. 

Zonder samenwerking met de USA  zal het bestaansrecht van het EU instituut overbodig zijn,’ aldus de vertaalde tekst op act4justice.
 
Bron Xander -
De Zipcode is de postcode. . Teken voor een vrij Europa.
 
Via change.org /or  act4justice.org ofop de internationale petitie  waarin de Amerikaanse president Donald Trump wordt gevraagd om op grond van bijgeleverde bewijzen: 
  http://joostniemoller.nl/2017/01/intern-document-eu-gaat-60-miljoen-immigranten-hierheen-verschepen/#   

https://duckduckgo.com=translate+google 
 

(3) Joost Niemöller (De Nieuwe Realist)

(4) Nationale Bond voor Overheidszaken


(5) Dagelijkse StandaardU heeft twijfels over het bestaan van dit document...?  
Dit document staat al jaren gewoon op de site van de EU, ik heb hier vorig jaar nog voor gewaarschuwd; wat nu gebeurd is geen toeval maar gepland, allemaal een voortvloeisel van het verdrag van Straatsburg 1975, (wat overigens wel is weggemoffeld) 


met een onbenullig Citaat punt i :  " I.   overwegende dat volgens Eurostat de vergrijzing in de EU op de middellange termijn toeneemt, met als gevolg een verwachte vermindering van de beroepsbevolking met mogelijk wel bijna 50 miljoen tot 2060, en dat immigratie kan fungeren als een belangrijke aanjager voor goede economische resultaten in de EU,"

Maar niemand neemt de moeite om zich te verdiepen in wat Brussel besluit, zelf de pers of politieke partijen die tegen de Eu zijn niet...., Het gehele verslag is hier te lezen: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0251+0+DOC+XML+V0//NL

Deze resolutie maakt het mogelijk het Koudenhoven-Calergieplan,( na het verdrag van Straatsburg 1975, en de Euro-Arabdialogue ) te verwezenlijken
Om deze resoltie beter te kunnen implementeren is een jaar later resolutie 1743 aangenomen ( wat ook iedereen ontgaan is ) , Een hele gevaarlijke resolutie die de islam een beschemde status geeft en alle deuren in de EU voor de islam wagenwijd openzet.

Hier resolutie 1743:  http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17880&lang=en


 EU heeft zelfs al een ..black list.. van iedereen die niet tegen Rusland is’

Deens parlementslid: 

‘EU-taakgroep schendt grondwettelijke rechten op vrijheid van meningsuiting, en is bewijs van
 ondemocratisch, totalitair gedrag !!
– Bij conflict met Rusland kan iedereen op de zwarte lijst worden opgepakt ..


Geen opmerkingen: