2/25/2017

Forum voor Democratie enthousiast onthaald op Urk

Tirannieke EU maakt vissers het leven onmogelijk!


Het megalomane Europese project maakt meer kapot dan je lief is.
VNL is niet de enige partij die vandaag hard campagne voerde. 
Datzelfde geldt voor Forum voor Democratie, de nieuwe burgerpartij van Thierry Baudet.

Forum voor Democratie: Baudet en de andere Forum-campagnevoerders arriveren op (ja, op) Urk.
De lijsttrekker en zijn partijgenoten gingen in verschillende steden en dorpen de straat op in een poging om de kiezer voor hun zaak te winnen.  Met name het bezoek van Baudet en co. aan Urk was een groot succes… en bijzonder significant.

De reden dat dit bezoek zo belangrijk was, is dat Urkers beter dan wie ook weten dat de Europese megalomanen in Brussel uiterst destructief bezig zijn. Dit met dank aan het wanstaltige visserijbeleid van de Europese boven-ons-gestelden. Thierry Baudet zegt daar het volgende over:


 “Het was fantastisch om het enthousiasme mee te maken voor FvD op Urk. Deze mensen hebben dagelijks te lijden onder bizarre regels vanuit Brussel zoals de aanlandplicht.”

De lijsttrekker gaat verder:
Al meer dan 1.000 jaar leeft Urk van de visserij. Ik ben trots om vandaag hier te zijn en straks in Den Haag te proberen voor deze mensen en de Nederlandse visserijsector op te komen.”
De nummer 19 van de kieslijst 16 van Forum voor Democratie, Arjan de Kok, vertelt aan De Dagelijkse Standaard dat beleidsambtenaar Economie,
 Juriean Brands, een presentatie gaf over de achtergrond en huidige problemen van Urk

De recente regel van de aanlandplicht van de bijvangst die door Brussel en NGO’s is gemaakt heeft een averechts effect,” aldus De Kok. “Hierdoor kunnen ondermaatse vissen niet worden teruggegooid, waardoor 95% het zou overleven, maar moet alles aan land worden gebracht. Dit kost ruimte in het schip en de vis wordt vernietigd of als vismeel aan diervoeder toegevoegd.”

Met andere woorden, de vis wordt verplicht meegenomen, maar de vissers hebben daar helemaal niets aan. Sterker nog, het levert ze alleen maar problemen op. En dat alles omdat de EU en een paar NGO’s het zo’n geweldig idee vonden om een “aanlandplicht” in te voeren.


Baudet Urk 3
De Kok, Baudet, en de andere aspirant-Kamerleden van Forum (én gewone activisten) luisterden geboeid naar de Urkers die uitlegden dat de EU voor enorme problemen zorgt. 
Zo vertelde een visser over de regel “Natura 2000.” 

De Kok legt uit: 

“Hierbij zijn er grote visgebieden ten noorden van de waddeneilanden afgesloten voor visserij om als kweekvijver te dienen. 
Het effect is echter dat de vispopulatie in de gebieden verdwijnt. Dit komt doordat de grond niet meer wordt omgewoeld. Net als bij ploegen komen daar de dieren op af om beestjes en wormpjes te eten. Op de zeebodem is het niet anders. De vis gedijt juist bij bevissing.”


De Sovjet van de EU denken daar heel anders over. De Brusselse bureaucraten, die helemaal geen verstand hebben van de visserij óf de natuur, zijn er van overtuigd dat vissers alleen maar problemen veroorzaken. 
Daardoor komen ze met het ene na het andere belachelijke plan waardoor Urkse vissers hun werk niet meer kunnen doen.
Dat is nogal merkwaardig. Zoals partijleider Baudet zegt doet Nederland het namelijk geweldig qua visstand:
“De visstand in de Noordzee staat er uitstekend bij. Onze vissers zijn verantwoord én zakelijk bijzonder slim bezig!
Natuurlijk is dat niet zo gek: hun hele hebben en houden is ervan afhankelijk.

Aspirant-fvD Kamerlid De Kok zegt dan ook terecht dat Den Haag “zijn oor niet meer te luisteren moet leggen bij gesubsidieerde milieu-organisaties, maar bij vissers, de échte experts die weten hoe je duurzaam beheer voert. 
Vissers zijn geen kaalplukkers, maar beheerders die weten dat hun kinderen ook moeten kunnen leven van de visserij.”

Zo is het maar net. 
Anders dan de Brusselse megalomanen is de visserij voor Urkers een manier van leven — niet alleen voor zichzelf, maar ook voor volgende generaties. Juist zij hebben er baat bij dat de visstand er goed voorstaat. En door hun ervaring weten ze wat wel en wat niet werkt. 

Gert Reedijk, de nummer acht op de kieslijst 16 van Forum voor Democratie, was er ook bij in Urk. 
Net als De Kok was hij onder de indruk van de verhalen en de kennis van de Urkers, die haarfijn uitlegden dat de EU er een enorme puinhoop van maakt. Reedijk:
“Urkers vissen alleen de rente uit zee, niet het kapitaal. Toch worden ze gemangeld door Brusselse regels en milieu-hobbyisten.”

Misschien is het allerergste nog wel dat, zoals Reedijk ook terecht zegt, Den Haag weer eens “het braafste jongetje van de klas wil zijn” en Brussel in alles zijn zin geeft. Zo staat Rutte er goed op, terwijl Urkse vissers het steeds lastiger krijgen.

Baudet Urk 9

Gezien de Urkse kritiek op de EU zal het niemand verbazen dat het eurosceptische Forum voor Democratie vandaag bijzonder hartelijk onthaald werd op Urk. 
Anders dan de kartelpartijen staat Forum pal voor Urkse vissers. 

Het zou mij dan ook niet verbazen als Urk op 15 maart roodbruin (de kleur van FvD) kleurt! 

Geen opmerkingen: