2/11/2017

Fascistische EU-dictatuur- Schäuble en Duijselbloem , twee handen op een buik

HITLER STREEFDE NAAR EEN GROOT DUITS RIJK EEN VLAG EN EEN LEIDER 


 - vergeet UW geschiedenis niet -

KOHL EN MERKEL STREEFT NAAR EEN GROOT EU RIJK EEN VLAG EN EEN FOLKHYMNE

 
DE CRISISSEN WERDEN BEWUST GEORKESTREERD OM DE EUROPESE BURGER OP DE KNIEËN TE DWINGEN...
 
Meewerken aan een ( Coup Détat ) staatsgreep tegen alle aangesloten lidstaten van de Europa, om  ons "weer zoals in de 1- en 2WO " de fascistische EU-dictatuur vanuit de EU door te drukken, step by step...
  met als doel een ongewenste onwettige Federale Europese Regering mogelijk te maken onder dwang van het monetaire systeem, industrie en Bankenunie, ondersteund door massale Media EU propaganda.
 
Wolfgang Schäuble: Und wenn die KRISE GRÖSSER wird, ist es EINFACHER, VERÄNDERUNGEN DURCHZUSETZEN.


1. HET HUIDIGE POLITIEKE KARTEL EN M.P. RUTTE ONDERSTEUNEN 
de Fascistische EU-dictatuur. 

Barroso  gaf  een inkijkje in de strategie en tactiek van de Europese leiders.

Op 21 januari 2014 las Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, in haar bijdrage aan het debat over het Burgerinitiatief EU - het huidige FVD een onthullend citaat voor uit een toespraak van de toenmalig voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso:
Wat te gebeuren staat, is een stille revolutie op het vlak van een sterker economisch bestuur in kleine stappen. De lidstaten hebben ermee ingestemd – ik hoop dat ze dat goed hebben begrepen – om de Europese instellingen zeer verregaande bevoegdheden te geven betreffende het toezicht op de lidstaten en een veel striktere controle op hun overheidsfinanciën.”aldus Barroso.
Uit dit citaat kun je afleiden hoe er op het hoogste niveau gedacht wordt. Barroso spreekt over een stille revolutie naar steeds meer machtsoverdracht van lidstaten aan de EU en een steeds sterker economisch bestuur van de EU. Hij benoemt ook het gebruik van kleine stappen, zodat de burger niks merkt .


2. Nederland (de lidstaat Nederland) bestaat vanaf 18 mei 1940 niet meer-

aangezien deze ‘rechten’ zijn verspeeld bij het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog in 1940 toen Wilhelmina Nederland in de steek heeft gelaten, waardoor Nederland onder Duits bestuur is komen te vallen.  

Hierdoor is de Nederlandse grondwet die nu wordt gehanteerd nog steeds onwettig..
en hangen we vast,  ten gevolge van de handelingen van Koningin Wilhelmia, als een provincie onder de VS- vazalstaat (1945) BRD Duitsland.

We hadden een Hitler-kabinet vanuit Nederland dat sinds 18 mei 1940 Grondwettelijk niet meer bestaat. Dit alles ten uitvoer gebracht vanuit de ‘Bilderberg conferenties’
onder voorzitterschap van eerst Prins Bernhard, daarna koningin Beatrix en
thans Etienne Davignon, waarbij het Nazi regime van het Hitler-kabinet vanuit het grondgebied van voormalig Nederland is voortgezet wat door de Europese Unie is overgenomen met als volgende stap een totale vernietiging van onze democratie .24 september 2007 : Prinses Máxima spreekt in een voordracht bij de presentatie van het rapport'Identificatie met Nederland' tegenover de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) letterlijk en heel eerlijk de volgende woorden uit: De Nederlandse identiteit bestaat niet- en ook: De Nederlander bestaat niet. Lees in de link bijlage de brief aan Maxima, die de hier benoemde feiten ondersteunen. http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf


Voorgaande regeringen, evenals het huidige kabinet Rutte II, hebben dus WILLENS EN WETENS en minachting voor de Nederlandse  burgers/kiezers gehandeld als een DUITSE bezettingsmacht. 

Door keer op keer totaal de wil van het volk te negeren, ongeacht verkiezingsuitslagen, hen zodoende in een nep-democratie te hebben gelokt (denk EU-referendum. Met het uiteindelijke doel, om het Nederlandse volk stapje na stapje (bij het uitblijven van weerstand hier tegen!) te onderwerpen aan de Duitse Nazi dictatuur, die vanaf eind 30-er jaren als een min of meer ‘verborgen agenda’ de Nederlandse politieke richting heeft bepaald.

Op de keeper beschouwd is deze ideologie (deze stamt zelfs van voor de Eerste Wereld Oorlog), nooit weggeweest.  

Als een smeulend vuurtje aanwezig, om dan eind dertiger jaren weer in volle hevigheid te ontvlammen. 

Diegenen (politici en anderzijds) die willens en wetens het huidige beleid steunen, maken zich schuldig aan hoogverraad, poging tot doodslag, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het bewust vernietigen van een gezonde leefomgeving en het dwingen tot slavernij, dit hand in hand gaand met het tolereren van machtsmisbruik.

WE KIEZEN ONS 15 MAART ALVAST VRIJ  VAN HET FASCISTISCHE POLITIEKE KARTEL DOOR EEN ZUIVERE BURGERPARTIJ TE KIEZEN
OM DAARNA  

ONS VAN DE BRD DUITSE MACHT TE KUNNEN BEVRIJDEN DIT MOET  SAMEN MET DE DUITSE BURGER GAAN. WELKE OOK GEVANGEN ZITTEN IN EIGEN LAND.

EN
 

 

Geen opmerkingen: