2/01/2017

Als US President D.J. Trump het EU instituut illegaal verklaart,

- zal het EU instituut per direct opgeheven worden.
steun de Europese burger petitie,
 we gaan het samen gewoon eindigen-
 
INTERNATIONALE PETITIE: de BEËINDIGING van het ILLEGALE EU INSTITUUT!


Petitie: USA President D. J. Trump Verklaring EU Instituut is ondemocratisch, ongekozen & geen autoriteitsbevoegdheid.

BESTE EUROPEANEN,

DE OPLOSSING OM ONS ALLEMAAL TE BEVRIJDEN VAN HET ONGEKOZEN, CORRUPTE, ONDEMOCRATISCHE EU INSTITUUT…

Deze Internationale petitie zal namens de Europese burgers ingediend worden aan US President D.J. Trump, met de officiële bewijslasten die zullen aantonen dat het EU Instituut door het plegen via een staatgreep van soevereine Europese landen, ongekozen zijn macht heeft gegrepen. Teken deze petitie juist tijdens de huidige verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië!

Als US President D.J. Trump het EU instituut illegaal verklaart en de bevoegdheid om te onderhandelen namens de Europese bevolking niet erkent, zal het EU instituut per direct opgeheven kunnen worden en de democratie & soevereiniteit worden teruggegeven aan de Europese bevolking en haar landen. Zonder samenwerking met de USA, zal het bestaansrecht van het EU instituut overbodig zijn. Het EU Instituut kan geen onderhandelingen meer verrichten, wanneer de Europese bevolking, USA, UK (BREXIT) en Rusland het EU instituut niet meer zal erkennen als autoriteit! De Europese bevolking bespaart zichzelf een referendum - dat miljoenen euro’s kost - en de verplichte indiening van EU artikel 50 - met een afkoopsom van miljarden - voor een EU uittreding (wachttijd tussen de 4 en 8 jaar) is dan niet meer nodig.

1. Het - ongekozen – EU Instituut heeft door het plegen van een coup zichzelf illegaal een eigen staat toegeëigend, die de democratie en soevereiniteit van de Europese landen en zijn burgers heeft ontnomen. De Europese landen en zijn burgers worden gegijzeld door deze illegale EU macht.

2. Het - ongekozen - EU Instituut ontneemt de soevereiniteit en democratie van de Europese landen, de referenda-uitslagen van Frankrijk, Ierland, Denemarken en Nederland zijn genegeerd door het ondemocratische, ongekozen EU Instituut. Het ongekozen EU Instituut heeft geen enkele toestemming of bevoegdheid om namens de Europese burgers te handelen en ondemocratische wetten in te voeren.

3. Zonder toestemming/overleg van de Europese burgers is er in 2008 een beleidsbepaling ingevoerd door het EU Instituut om de vergrijzing onder de Europese bevolking tegen te gaan, door 60 miljoen migranten naar Europa te halen vóór 2050.

4. Het - ongekozen - EU Instituut maakt zich schuldig door het opzettelijk in gevaar brengen van de Europese burgers voor terroristische aanslagen, waardoor de veiligheid en voortbestaan van de Europese burgers & cultuur niet meer gegarandeerd kan worden.

5. Het - ongekozen - EU Instituut verplicht de Europese burgers zonder hun toestemming om de enorme kosten te financieren van de asielzoekersstroom die Europa binnen gehaald wordt. Hetgeen een enorme economische & culturele aanslag op de Europese bevolking en -landen is.

6. De EU bureaucraten claimen illegaal de belastinggelden van de Europese bevolking, waarbij de bureaucraten zichzelf riante salarissen toekennen incl. een top pensioensregeling, zonder belastingafdracht (belastingontwijking). 
De pensioensleeftijd van de - ongekozen - EU Commissarissen is 50 jaar ( € 9.000,- p.m.), terwijl de pensioengerechtigde leeftijd bij de meeste Europese belastingbetalers zélfs tot 67 jaar verhoogd is.

7. Veel oud-EU Commissarissen hebben naast hun pensioen (vanaf 50 jaar) nog topfuncties & een megasalarissen bij banken of multinationals. Grootschalige belangenverstrengeling en corruptie kan hierdoor dus niet worden uitgesloten.

8. Het - ongekozen - EU Instituut ontneemt de rechten van de Europese bevolking van hun vrijheid van meningsuiting en persvrijheid door het plegen van censuur en propaganda.

D. J. Trump is tegen het Globalisme (CETA, TTIP) en heeft de voorkeur om met soevereine landen samen te werken. Nigel Farage (Brexit) is een goede relatie van D. J. Trump, 
dus laten we samen Europa bevrijden
 en teken de petitie!  zipcode is je postcode.

ARTIKEL :  T R U M P   I S   T E G E N   D  E   E U !

  EU-POLITICI KOMEN VOOR HET EUROPESE UNIE TRIBUNAAL
Ter documentatie, vervolging en berechting van individuen die verantwoordelijkheid claimen in publieke- en overheidsdienst gedurende het zelf destructieve bestaan van de EU in Europa. 
Verantwoordelijk voor de uitvoering van valse belastinggeld transacties, illegale overeenkomsten en verdragen. Het installeren van onderdrukkende bureaucratie en regelgeving over de vrije volkeren van Europa.
Het opofferen van levens en veiligheid om autoriteit te behouden boven vrijheid. Zichzelf verrijken met publieke gelden en het creëren van de last van schulden, gedragen door toekomstige generaties en kinderen in Europa.


Geen opmerkingen: