1/09/2017

VIDEO - De oude politiek is bang...Maart komt eraan!

GEWELDIG- De oude politiek is al bang aan het worden voor gewone, keurig, nette, eerlijke mensen.

Gepubliceerd op 9 jan. 2017
"God (allah in haar geval) voor ons allen en iedereen voor zichzelf." Met D66 Peggold die JA tekende terwijl die 'het inlegvelletje' van Rutte niet eens gelezen heeft.
Khadija Arib zegt hautain:  ,,dat het klootjesvolk referenda organiseren omdat ze zich in de steek gelaten voelen,,
 
Dit, terwijl haar eigen PvdA de uitslag negeerde en Nederland mee uitverkocht en de burger plus ook FINAAL uitkleedt !  

Alleen kunnen wij burgers daar NOG niks in veranderen: En LIEG düs niet Arib! Liegen tegen burgers is een Kamervoorzitter onwaardig, mevrouw Arib.

Zullen we even terug gaan naar het begin?

In 2005 werd door 3 Kamerleden, waaronder ook van de PvdA (!!!), het wetsvoorstel voor het raadgevend referendum ingevoerd.
Dat wetsvoorstel begint met een prachtige quote van Theodore Roosevelt, die de kern van het wetsvoorstel prachtig samenvat;

«Ik geloof in referenda, niet om het representatieve stelsel te vernietigen, maar juist om haar te corrigeren wanneer ze niet meer representatief is.»  

In de inleiding staat vervolgens dit geschreven.

"..Op zich is er met de bovenbeschreven [lees: 1x per 4 jaar stemmen] democratische dynamiek niet zo veel mis, mits kiezers in staat zouden worden gesteld om wanneer ze dat willen in te kunnen grijpen wanneer er besluiten worden genomen die vermeend geen draagvlak in de samenleving hebben. 

Het ontbreken hiervan verklaart volgens indieners voor een deel de vervreemding tussen politiek en kiezers. ... 
De representativiteit van de afzonderlijk genomen beslissingen is al met al niet gegarandeerd. .."

Kortom, mevrouw Arib, burgers organiseren geen referenda omdat ze - zoals u valselijk beweert - 'zich in de steek gelaten voelen'. 


Nee, burgers organiseren referenda omdat soms afzonderlijk genomen beslissingen onvoldoende of geen draagvlak onder de bevolking heeft, niet meer representatief zijn en de burger dit wil kunnen corrigeren middels een advies aan de regering.


Dat is iets wezenlijk anders dan 'zich in de steek gelaten voelen'. En mevrouw zou dat moeten weten! 

Het was namelijk ook één van de PvdA leden die destijds een van de mede indieners was van het wetsvoorstel raadgevend referendum.
(Bron: wetsvoorstel 30 372, MvT, nr. 3 zoek.officielebekendmakingen.nl... )

,,HET PARLEMENT,, PvdA, VVD, D'66, CDA, GroenLinks ..hebben niets met democratie te maken. 
 Zij behartigen enkel en alleen de eigenbelangen en beschermen hun EIGEN PORTEMONNEE!! 
 Onze democratie wordt langzaam ontmanteld. De macht gaat bijna al rechtstreeks naar Brussel.

EN
Democratie is toch EN BLIJFT  altijd de wil van de meerderheid!
Het kabinet heeft een baas: Het parlement.
Het parlement heeft een baas: Het volk.

Dus we moeten het doen met een ongekozen Europese "premier", een ongekozen Europese president, een Europees fopparlement van presentielijstondertekenaars, een coalitie-akkoord waar niemand op heeft kunnen stemmen en een kabinet met een meerderheid in het parlement. 
Dit is een democratisch gehalte waar zelfs Zimbabwe op zou spugen.

Er zijn fundamentele systeemfouten die hersteld moeten worden om Europa weer enig democratisch smoel te geven.

Lopende dat herstel zijn referenda een uitstekend middel voor de enige echte eindbaas - wij - HET VOLK om ongekozen  achterkamertjesfluffers, NPO-zuigers en elleboogtikkers terug in het gareel te tikken. 

-- Pim Fortuyn over democratie voor het volk--

Balkende en zijn verraad in 2005 die de weg heeft geplaveid om Nederland nog verder weg te geven aan de EU/NWO nu samen met Rutte, en met hem de huidige oude partij regering, de meerderheid van de bevolking heeft geflikt grenst aan landverraad. Daar kun je niet over uitgepraat zijn zolang de schuldigen niet bestraft zijn.
Als er één ding is dat onze democratie uitholt is het wel het huidige Kartel wat gevormd is in de kamer.

MAART 2017 Iedereen stemmen!!!

De Monitor(KRO/NCRV) liet de gevolgen van de flexcontracten, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de banen voor nop zien.
Goed voor de economie als je de elite en de bazen mag geloven. 
Ja, het is goed voor de multinationals en de bazen maar niet voor en
over de kapotte ruggen, knieën, versleten lichamen van het klootjesvolk.

Zelfs de bedrijfsartsen die ten dienste staan van de bazen waarschuwen vorige week al,
dat door het verhogen van de pensioenleeftijd door de
loonslaverij die pensioenleeftijd niet eens gaan halen zonder versleten lichamen. Het kraakbeen van mensen die fysiek zware beroepen hebben gaat geen 65 jaar mee.

Op 15 maart heroveren wij de democratie!

De NPO - Nederlandse-publieke-omroep,  moet op de schop.
En de bezem erdoorheen

De NPO is een kartel, die elkaar in stand houden, eenzijdige linkse journalistiek promoten en programma's als journaal, nieuwsuur, v.Nieuwerk en Pauw, etc. zijn kampioen vals eenzijdig voorlichten.
De miljoenen aan subsidie die deze geldsmijters krijgen is schandalig.
 Ophouden met al die kostbare en dure vakantie "documentatie" reisjes voor al die NPO medewerkers.


Nederland moet EEN grote publieke omroep krijgen, die met alle gevoelens en meningen van het Nederlandse volk rekening houdt en neutraal geleid moet gaan worden.
De rest, Ned. 2 en 3 opheffen.


En als de vara, vpro, kro etc. TV willen blijven maken, moeten zijn dat dan maar zelf gaan betalen met contributies van hun leden of sponsors.
Net als de commerciëlen.


Dus, geen gemeenschapsgeld meer daarheen! 

 

Geen opmerkingen: