1/19/2017

Stilletjes en stiekem wordt Duitsland met 1000 zenden overstroomd

De Brusselse eurocraten waarschuwen constant voor een toenemend nationalisme en het patriottisme in Europa. 
Maar hun eigen EU-nationalisme moeten we goed vinden?
NEVER NOOIT!
Als Duitsers, Oostenrijkers, Fransen, Spanjaarden enz. hun patriottisme laten zien, worden ze door de gevestigde politiek en de mainstream media als “achtergebleven” en “rechts-extreem” in een kwaad daglicht gesteld en belasterd. Maar tegelijkertijd zouden de Brusselse eurocraten en hun aanhang het begroeten wanneer de mensen in Europa trouw zweren aan de dictatoriale EU-vlag en zich verenigen onder het Europese volkslied.
NEVER NOOIT!
In principe gaat het er dus om uw eigen regionale en nationale identiteit op te geven en daarvoor in de plaats de nieuwe Europese identiteit aan te nemen, die als voorportaal naar de wereldburger van de Nieuwe Wereldorde kan gelden. 
In principe moeten dus die eeuwenlang natuurlijk gegroeide identiteiten tot een nieuwe identiteit omgevormd te worden, om daarna de Brusselse EUrocratie te kunnen bejubelen.
NEVER NOOIT!

-
Help FVD met het halen van de benodigde ondersteuningsverklaringen.

- Om mee te mogen doen aan de verkiezingen heeft FVD in iedere kieskring 30 ondersteuningsverklaringen nodig en 10 ondersteuningsverklaringen op Bonaire.
 -
-  Die ondersteuningsverklaring is er HELAAS pas sinds 15 Januari en kunnen ingevuld worden tussen de 16e en de 29e. 
-
Het is dat dit de enige legale manier is die ons ter beschikking is gesteld door de EU (r)overheid en Forum voor Democratie is zeker een rechterflank sterker.

LET OP
 • Het indienen van ondersteuningsverklaringen kan alleen van 16 tot 29 januari 2017!
 • Je moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van tekenen van de ondersteuningsverklaring
 • Je moet in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs

Wat moet je doen?


Help FVD met het ophalen van Ondersteuningsverklaringen in alle 20 kieskringen! 

Daar hebben we twee weken de tijd voor, vanaf maandag 16 januari 
tot aan de dag van 29 januari. 
In elke kieskring waar we 30 of meer verklaringen ophalen, komen we op 15 maart op het stembiljet.

Wat moet je doen?
 1. Print de ondersteuningsverklaring hier.
 2. Ga vervolgens naar het gemeentehuis, van de gemeente waar je ingeschreven staat, met een nog niet ingevuld formulier en een geldig identificatiebewijs.
 3. Vul het formulier in het bijzijn van de ambtenaar in en laat de ambtenaar het formulier stempelen.
 4. Scan de compleet ingevulde ondersteuningsverklaring en stuur hem naar osv@fvd.nl of als dat niet lukt per post (maar wel voor 26 januari 2017) naar:

  FVD
  Postbus 10116
  1001 EC Amsterdam
Tip: 
Ga er met frisse moed naartoe.
Vraag je omgeving om OSV’s in te vullen en te laten tekenen. 

Of, als je echt goed wil helpen,
Ga een uurtje buiten bij je gemeentehuis staan en vraag aan mensen of ze een H4 voor het Forum Voor Democratie  willen invullen en laten afstempelen. 
Als ze toch al aan de balie moeten zijn voor paspoort, rijbewijs, parkeervergunning of andere gemeentezaken, is het een kleine moeite.
Maar wel buiten het gemeentehuis met je ondersteuningsverklaringen staan en mensen aanspreken.. Eenmaal binnen gaan de afspraken op volgorde zoals die in het systeem staan. 
Bedankt voor je hulp – dankzij jouw inzet kan FVD  meedoen aan de verkiezingen!

Ondersteuningsverklaringen: Hoe werkt het?

Nederland is verdeeld in 20 kieskringen, 19 in Nederland en 1 in het Caribische deel van Nederland. 
Dit systeem stamt uit 1917 en het is hopeloos verouderd, maar om aan de verkiezingen mee te kunnen doen moeten we het proces toch doorlopen. 
Met 30 ondersteuningsverklaringen (10 voor Bonaire) per kieskring mag je meedoen aan de verkiezingen. 
Om dat te bereiken hebben we de hulp van onze leden (en vrienden, familie, buren en elke vage kennis) nodig!

De kiesraad is nogal precies als het op deze verklaring aankomt en keurt ze met enige regelmaat af. 
Daarom is een buffer wenselijk en willen we in elke kieskring minstens 60 ondersteuningsverklaringen ophalen.

Waar moet een geldige ondersteuningsverklaring aan voldoen?

 • Eén persoon mag maar één ondersteuningsverklaring tekenen. Tekent iemand meerdere ondersteuningsverklaringen, dan worden alle verklaringen van die persoon ongeldig verklaard.
 • Er is een beperkte tijd waarin de handtekeningen gezet mogen worden, dit moet namelijk gebeuren in het gemeentehuis in de periode voor de inleverdatum. De periode loopt van 16 tot en met 30 januari, maar voor de zekerheid moeten alle verklaringen op 26 januari binnen zijn op osv@fvd.nl (ingescand in een document geen foto maken!), of per post naar FVD Postbus 10116 1001 EC Amsterdam
 • Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Neem dus een geldig legitimatiebewijs mee als je gaat tekenen.
 • Je moet tekenen bij de gemeente waar je bent ingeschreven.

Veel gestelde vragen:
Kun je iemand machtigen?
Nee, dat mag niet.


Mag je in meerdere gemeenten een ondersteuningsverklaring tekenen?
Nee, dat mag niet. Je mag alleen op het gemeentehuis van de gemeente waar je staat ingeschreven, tekenen.


Mag je voor meerdere politieke partijen een ondersteuningsverklaring tekenen?
Nee, dat mag niet. Als je voor meerdere partijen een handtekening geeft worden zij beiden gediskwalificeerd.Stilletjes en stiekem wordt Duitsland met gezinshereniging overstroomd

Het nakomen van huwelijkspartners en andere familieleden naar Duitsland is het afgelopen jaar volgens informatie van de “Welt” uit het ministerie van Buitenlandse Zaken met ongeveer 50% procent gestegen. 

“In 2016 zijn er wereldwijd naar schatting 105.000 visa voor gezinshereniging verstrekt, waaronder een groot deel voor de gezinshereniging van mensen die recht hebben op bescherming”, deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken mee. In het jaar 2015 waren dit nog ongeveer 70.000 visa, in 2014 ongeveer 50.000.

Het nakomen van Syriërs en Irakezen steeg volgens de informatie bijzonder sterk. “Voor het hele jaar 2016 werden er ongeveer 73.000 visa verstrekt voor de gezinshereniging voor mensen die recht hebben op bescherming uit Syrië en Irak.” 
De ongeveer 65.000 onbegeleide minderjarige buitenlanders halen slechts in beperkte mate familieleden naar Duitsland:
 in 2016 werden voor de gezinshereniging van minderjarigen wereldwijd ongeveer 3.200 visa verstrekt. De nakomende familieleden van vluchtelingen dienen zelf geen asielaanvraag in en zijn daarom niet in de desbetreffende asielstatistieken opgenomen. Lees hier verder op “Welt.de”. 

“Politikstube”: Een bodemloze put!  
Bovenop de (officieel) 320.000 “vluchtelingen” in het jaar 2016 komen er nog een keer tot 105.000 in het kader van de gezinshereniging bij, dus ver over de 420.000 nieuwelingen in één jaar, en niet te vergeten de ondergedoken illegalen. Nu is het de vraag: één visum geldt voor hoeveel familieleden? Moet je 105.000 visa keer twee, drie of vier doen? 
Dat zal de burger wel niet te weten komen, want de nakomende familieleden hoeven geen asielaanvraag in te dienen en worden niet opgenomen in de asielstatistiek. 
Zo kan de politiek de Duitse burger blijven misleiden en het sprookje van het dalende aantal
“vluchtelingen” blijven vertellen.

Over de kosten en de permanente verandering van Duitsland mag je al helemaal niet verder nadenken, echter mogen diegenen die hier al langer leven het grapje financieren, dat berekend werd door professor Bernd Raffelhüschen
Volgens hem kosten een miljoen migranten tot het jaar 2040 in totaal € 450 miljard.
Bron: https://politikstube.com
 Door: “Victoria”

-
AMSTERDAM – VluchtelingenWerk is met een actieplan gekomen 
 waarin staat hoe Nederland zich meer kan inzetten voor “vluchtelingen” die Europa willen bereiken. 
Het plan is in feite een oproep aan de Nederlandse overheid. 

Donderdag praat de Tweede Kamer over het asielbeleid. Nederland kan het niet alleen, maar kan zich wel meer inzetten voor mensen op de vlucht, stelt de vluchtelingenorganisatie. En daar zijn al legio mogelijkheden voor.
 lees hier verder 


Hier zitten de slinkse debiele landverradersclubs die de hele wereld willen binnenhalen op uw en mijn kosten:A.s.a.p opheffen zulke organisaties.

Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta
Westewagenstraat 74
3011 AT Rotterdam
010-2827878


Stichting Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan
Surinameplein 122
1058 GV Amsterdam
020-6277745


Vluchtelingenwerk Oost Nederland Hoofdkantoor
Oude Oeverstraat 120


6811 JZ Arnhem
026-3702777

Vluchtelingenwerk Midden Nederland Hoofdkantoor
Geen adres te vinden


Utrecht
030 2764240

Vluchtelingenwerk Noord Nederland Hoofdkantoor
Geen adres te vinden


Groningen
050-5757290

Vluchtelingenwerk Brabant Centraal Hoofdkantoor
Geen adres te cinden


Tilburg
0135363630

Vluchtelingenwerk Zuid Nederland Hoofdkantoor
Niets te vinden


Geen opmerkingen: